hankkeet

Etusivu / Posts tagged "hankkeet"
Webinaari: Monikäyttöiset metsät ja ilmastotavoitteet Varsinais-Suomessa 23.9.2021

Webinaari: Monikäyttöiset metsät ja ilmastotavoitteet Varsinais-Suomessa 23.9.2021

  Monikäyttöiset metsät ja ilmastotavoitteet Varsinais-Suomessa -webinaari torstaina 23.9.2021 klo 9 – 15 (Teams)   Toivotamme tervetulleiksi varsinaissuomalaiset vaikuttaja- ja toimijaryhmät tarkastelemaan ilmastotavoitteiden ja metsien suhdetta!  Aamupäivän alustuksissa ja paneelikeskustelussa nostamme esiin metsien monet merkitykset ja muuttuvan ilmaston haasteet metsien hoidolle. Iltapäivällä fokuksessa ovat monitavoitteiset ja -käyttöiset kuntametsät. Kuntaliiton ja case-alustusten johdattelemana siirrytään keskusteluun pienryhmissä: miten…

Jatka lukemista
Reilun kiertotalouden valmennus kunnille -hae mukaan 2.11. mennessä

Reilun kiertotalouden valmennus kunnille -hae mukaan 2.11. mennessä

Motiva Oy ja Ympäristöministeriö tarjoavat osana Kestävä kaupunki -ohjelmaa kunnille Reilun kiertotalouden valmennusta. Valmennus antaa kunnille asiantuntija-apua sosiaalista kestävyyttä ja kiertotaloutta edistävien ratkaisujen tekemiseen.  Valmennukseen voi osallistua uudella tai jo olemassa olevalla kehittämistoimenpiteellä, tai osalla laajempaa kehittämisprosessia. Valmennukseen valittavien hankkeiden kriteereinä ovat hankkeen poikkihallinnollisuus ja vaikuttavuus. Toimi tai sen osa tulee toteuttaa sellaisessa aikataulussa, että…

Jatka lukemista
Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelma käynnistää vahvan alueellisen yhteistyön elintarvikeketjussa

Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelma käynnistää vahvan alueellisen yhteistyön elintarvikeketjussa

Pyhäjärvi-instituutti kertoo tiedotteessaan 6.9.2021 alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman käynnistämisestä Lounais-Suomessa. Ohjelma tähtää tuotantoketjujen monipuoliseen tutkimukseen ja kehittämiseen. ”Toiminnassa keskitytään mm. hiilineutraaliin tuotantoon, tuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen, peltojen kasvukuntoon, bioturvaan, keinoälyyn maatilojen toiminnassa ja eläinten hyvinvoinnissa sekä kalatalouteen. Lisäksi panostetaan elintarviketeollisuuden ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Kotimainen ruokaturva, huoltovarmuus ja viestintä ovat myös toiminnan keskiössä.” Lue Pyhäjärvi-instituutin tiedote…

Jatka lukemista
Järviruoko muuntuu riesasta hyödykkeeksi

Järviruoko muuntuu riesasta hyödykkeeksi

Ympäristöministeriö kertoo uutisessaan 18.8.2021 Turun ammattikorkeakoulun Järviruoko hyötykäyttöön -hankkeesta, jossa etsitään kaupallista käyttöä järviruo’olle. Tavoitteena on kehittää tekniikka ruo’on poistamiseen ja menetelmä ruo’on määrän arviointiin suurella alueella. Hanke madaltaa kynnystä hyödyntää ruokoa hoitamalla lupa-asiat kuntoon. Lisäksi hankkeessa etsitään tapoja hyödyntää ruokoa kaupallisesti. Hanketta vetää Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja Juha Kääriä. Hänellä on halu löytää konkreettisia keinoja…

Jatka lukemista
Turku Energian ja Turun kaupungin yhteinen metsityshanke

Turku Energian ja Turun kaupungin yhteinen metsityshanke

Turku Energia kertoo tiedotteessaan 19.8.2021 yhdessä Turun kaupungin kanssa toteuttamastaan metsittämishankkeesta, jossa istutettiin 5000 puuntainta Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle. Metsityshanke on osa Turun kaupungin uutta metsäsuunnitelmaa, jonka tavoitteena on lisätä ja turvata Turun luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja päästöjen kompensointia metsien hiilinieluja kasvattamalla. Turun kaupungilla on tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2029 mennessä. Hiilinielujen…

Jatka lukemista
Kysely Selkämeren kansallispuiston käyttäjille Tahkoluodon merituulipuiston laajentamisesta

Kysely Selkämeren kansallispuiston käyttäjille Tahkoluodon merituulipuiston laajentamisesta

Suomen hyötytuuli Oy kerää Selkämeren kansallispuiston käyttäjiltä kokemuksia ja näkemyksiä Tahkoluodon tuulipuistohankkeen vaikutuksista. Alueelle suunnitellaan tuulipuiston laajennusta. Kyselyllä saatuja tietoja hyödynnetään hankkeen kaavaprosessissa ja jatkosuunnittelussa.  Kysely on avoinna 15.82021 asti. Kyselyn toteuttamisesta vastaa AFRY Finland Oy Suomen Hyötytuuli Oy:n toimeksiannosta.   Vastaa kyselyyn täällä    

Jatka lukemista
Perinnemaisemien arka tasapaino

Perinnemaisemien arka tasapaino

Turun Sanomat kertoo artikkelissaan 15.7.2021 Varsinais-Suomessa sijaitsevien harvinaisten perinnebiotooppien ja niissä elävien uhanalaisten lajien suojelusta. Saaristomeren saarilla perinnemaisemaa hoidetaan laidunnuksella, joka on luonnollinen ja edullinen tapa ylläpitää harvinaisia luontoarvoja. Helmi -ohjelman työhön on taas saatu paremmin rahoitusta, ja sen jatkuminen on elintärkeää pitkäjänteistä työtä vaativien perinnemaisemien säilyttämiselle.    Lue Turun Sanomien artikkeli ”Perinnemaisemien arka tasapaino”…

Jatka lukemista
Rehevöityminen on itseään toteuttava kehä

Rehevöityminen on itseään toteuttava kehä

Ympäristöministeriö kertoo uutisessaan Pohjois-Puulassa tehdystä vesistönhoitohankkeesta, jonka tavoitteena on saada rehevöityminen kuriin. Puulavedestä poistetaan vähempiarvoista kalakantaa ja niitetään järviruokoa. Hankkeen kustannukset ovat 99 000 €, josta ELY-keskuksen myöntämä tuki kattaa puolet. ”Vähempiarvoisen kalan määrän kasvu lisää rehevöitymisen kiertoa, kun pohjaa tonkivat kalat vapauttavat ravinteita. Särkikalaa poistamalla saa tuloksia helposti ja edullisesti – arvokalan saalis ja…

Jatka lukemista
Luontokunnat -verkosto tukee kuntien luontotyötä

Luontokunnat -verkosto tukee kuntien luontotyötä

Luontokunnat on Suomen ympäristökeskuksen ja Kuntaliiton vetämä verkosto, joka on perustettu tukemaan kuntien luonnonsuojelutyötä. Se tarjoaa kanavan verkostoitumiseen ja hyväksi todettujen käytäntöjen omaksumiseen. Verkosto tarjoaa jäsenilleen koulutuksia ja vinkkejä luonnonsuojelutyöhön, ja antaa näkyvyyttä kuntien toteuttamille toimille, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta.  Luonnonsuojelutyö on useimmiten paikallistason toimintaa, jossa kunnat ovat avainasemassa. Kunnat toteuttavat luonnonsuojelutyötä mm. kunnostamalla vesistöjä,…

Jatka lukemista
Kalantiin suunnitteilla Pohjoismaiden suurin aurinkovoimala

Kalantiin suunnitteilla Pohjoismaiden suurin aurinkovoimala

Uudenkaupungin kaupunki uutisoi 30.6.2021 Kalantiin suunnitellusta aurinkovoimalasta. Voimalaa suunnitellaan 300 hehtaarin suuruiselle alueelle. Rakennuttajana toimii IBV Suomi Oy ja hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023-2024. Hankkeen kehityspäällikkö Pentti Itkonen IBV Suomi Oy:sta arvioi, että aurinkovoimalan tuotanto voisi olla jopa 200 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin 10 000–15 000 omakotitalon sähkön kulutusta vuosittain. Hankkeen kustannukset ovat 150–200 miljoonaa…

Jatka lukemista