Oppimateriaali sään ja ilmastomuutoksen käsittelemiseen

Etusivu / Ilmasto / Oppimateriaali sään ja ilmastomuutoksen käsittelemiseen
Oppimateriaali sään ja ilmastomuutoksen käsittelemiseen

Vasta julkaistu Aboa Vetus & Ars Nova -museon ja kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonian yhteishankkeessa syntynyt verkko-oppimateriaali Sää ja mää tarjoaa työkalut säätä käsittelevän monialaisen ilmiökokonaisuuden toteuttamiseksi kouluissa, kerhoissa ja muun ympäristö-, kulttuuri- ja luontokasvatuksen parissa.

Sää ja mää on monialainen, ensisijaisesti yläkouluille suunnattu oppimiskokonaisuus, jossa pohditaan sään ja ihmisen vuorovaikutusta sekä ilmaston muuttumista. Oppimateriaalissa säätä lähestytään arkisten kokemusten, ilmastonmuutosta koskevan tiedon sekä historian ja arkeologian kautta.

Maksuton materiaali on räätälöitävissä erilaisten oppiaineiden sekä myös oppiaineyhteistyön tarpeisiin. Oppimateriaali sisältää perehtymismateriaalit ja ohjeistukset opettajalle sekä tehtävämateriaalit oppilaille.

Opettajan materiaali: ope.saajamaa.fi
Tehtävät oppilaille: saajamaa.fi

Tutustu materiaaliin: https://www.aboavetusarsnova.fi/fi/opettajille/saa-ja-maa-oppimateriaali

Oppimateriaali on syntynyt turkulaisen Aboa Vetus & Ars Nova -museon ja kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonian yhteishankkeessa Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt. Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa kulttuuriympäristökasvatuksen ja monialaisten lähestymistapojen avulla yläkouluikäisten ilmiöpohjaista oppimista koskien säätä ja ilmastonmuutosta. Hankkeessa varsinaissuomalaisille yläkouluille toteutettiin työpajakokonaisuus, johon kuului ennakkotehtäviä, ympäristökasvattajan kouluvierailu sekä työpaja museolla. Sähköinen opetusmateriaali on koottu saatujen kokemusten ja mukana olleilta opettajilta kerätyn palautteen pohjalta.