Ilmastovastuujaostolla työn alla Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Etusivu / Ilmasto / Ilmastovastuujaostolla työn alla Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030
Ilmastovastuujaostolla työn alla Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Varsinais-Suomen maakunnan ympäristövastuujaosto on kokoontunut kaksi kertaa. Osallistuminen on ollut kattavaa ja keskustelu hyvin vilkasta.

Jaoston tehtävänä on valmistella ja kehittää maakunnallista ilmastopolitiikkaa ja aktivoida eri alojen toimijat mukaan ilmastopositiivisten ratkaisujen tekemiseen. Jaosto toimii myös Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeen ohjausryhmänä, ja tehtävänä on Varsinais-Suomen maakunnan ilmastotiekartan laadinta. Aluksi on tarvetta muotoilla visio siitä, mistä asioista hiilineutraali Varsinais-Suomi koostuu ja mihin vuoteen tämä tavoite asettuu. Sitten määritellään tarkemmin muutostavoitteet, toimenpiteet ja muutoksen tekijät.

Tiekartan teemat

Tiekartan keskeiset teemat on helppo löytää: on puututtava siihen toimintaan, josta päästöt ovat merkittävimmät. Ne löytyvät energian tuotannon ja kulutuksen piiristä eli sähkön ja lämmön tuotannosta, liikenteestä sekä kiinteistöjen ja kotitalouksien energiavalinnoista. Myös maataloudessa mahdollisten hiilinielujen merkitys ja rakentamisen ilmastovaikutukset nostettiin esille. Rakentaminen on vilkasta maakunnan suhdannekehityksen ollessa kaikilla toimialoilla nousujohteista.

Jaoston kokouksessa 4.12. korostettiin myös, että on tärkeää tehdä työtä tulevaisuuden teknologioiden ja muun kehittymisen kautta. Jatkotyöskentelyyn toivottiin myös riskeihin varautumisen ja sopeutumisen näkökulmaa mukaan. Myös tiedon jaon ja viestinnän tärkeys nostettiin esille. Ihmisten elämänlaadun näkökulmaa ei pidä unohtaa ja siksi on tärkeää edelleen vaikuttaa asenneilmaston muuttamiseen.

> Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030 -sivu