Varsinais-Suomen ELYn hankkeissa varaudutaan ilmastonmuutoksen vesitaloudelle aiheuttamiin haasteisiin

Etusivu / Ilmasto / Varsinais-Suomen ELYn hankkeissa varaudutaan ilmastonmuutoksen vesitaloudelle aiheuttamiin haasteisiin
Varsinais-Suomen ELYn hankkeissa varaudutaan ilmastonmuutoksen vesitaloudelle aiheuttamiin haasteisiin

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on alkanut kaksi ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävää hanketta. Hankkeissa pureudutaan erityisesti vesitaloudelle ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin.

Itämeri-yhteistyöllä ilmastokestävyyttä – tulva- ja kuivuusriskien hallinta -hanke

hanketta rahoittaa ulkoministeriö ja valvoo maa- ja metsätalousministeriön. Hankkeen tavoitteena on tehostaa ilmastonmuutokseen sopeutumistoimia oppimalla ja tekemällä yhteistyötä Itämeren rantavaltioiden kanssa. Sopeutumistoimia tarkastellaan kolmen teeman kautta: kaupunkien sopeutumistoimenpiteet, maaseudun sopeutumistoimenpiteet ja vesihuollon sopeutumistoimenpiteet. Hankkeen yksi päätavoitteista on pysyvän yhteistyöverkoston kehittäminen Itämeren rantavaltioiden välillä, mikä tähtää yksityisten ja julkisten tahojen yhteistyöhankkeisiin.

Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen -hanke (LOSSI)

Ilmatieteen laitoksen (IL), Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteinen hanke, jota Varsinais-Suomen ELY-keskus hallinnoi. Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti kuivuuteen varautumista. Hankkeessa arvioidaan millaisiin kuivuusriskeihin eri toimialoilla, kuten vesihuolto ja maatalous, tulisi varautua nykyilmastossa ja tulevaisuudessa. Hankkeessa tuotetaan myös tietoa pellon kasvukyvystä sekä eri toimenpiteiden kustannustehokkuudesta.

Pilottialueeksi on valikoitunut Sirppujoen valuma-alue, jonne tehdään kuivuusriskien hallintasuunnitelma. Hallintasuunnitelman laatimisesta saatujen kokemusten avulla luodaan erillinen kuivuusriskien hallintasuunnitelman malli, jota on mahdollista käyttää vastaavien suunnitelmien suunnittelun pohjana muuallakin Suomessa.

Molempia hankkeita koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa vesitalousasiantuntija Pekka Parkkila.

Aiheesta voi lukea lisää Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta: ymparisto.fi/fi-FI/LOSSI

 

Uudenkaupungin saaristoa. Kuvituskuva.