Luomuna mökillä, helppoa vesiensuojelua

Etusivu / Ajankohtaiset / Luomuna mökillä, helppoa vesiensuojelua
Luomuna mökillä, helppoa vesiensuojelua

poika ongella_MariaMäkinen_1500xVaikuta vesiin -kampanjan heinäkuun teema: Mökkiläisen vesiensuojelu

Kesämökillä luonto ja vesi ovat läsnä ja lähellä. Jokainen ranta-asukas voi tehdä vesien kannalta hyviä valintoja ja siinä samalla hankkia itselle hyvän mielen.

Jätevesiasiat kuntoon

Kesän aikana voi tarkistaa, onko kiinteistöllä jätevesienkäsittely kunnossa ja ympäristönsuojelullisesti tehokas. Jätevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön, sillä niiden sisältämät ravinteet rehevöittävä vesiä. Suolistoperäiset bakteerit voivat pilata pohja- tai kaivoveden ja aiheuttaa hygieniaongelmia.

Kuiva- ja kompostikäymälät ovat suositeltavimpia käymälävaihtoehtoja mökille. Saunassa kannattaa harkita vähän vettä kuluttavia ratkaisuja ja esim. suihkun tarpeellisuutta.

Luonnonvedet eivät tykkää pesuaineista

Jokamiehen vesiensuojeluohjeiden mukaan järvessä tai meressä ei pidä peseytyä tai pestä mitään. Matot tulisi pestä rannalla niin, että pesuvedet imeytyvät maahan, taikka mattojen pesuun tarkoitetulla viemäröidyllä matonpesupaikalla. Luonnonystävä käyttää fosfaatittomia pesuaineita. Auto olisi hyvä pestä oman pihan sijasta huoltoasemalla tai muussa sellaisessa paikassa, jossa tippuva öljy, noki ja pesuvedet johdetaan käsiteltäviksi.

näkösyvyyden mittaus_MariaMäkinen_1500xVastuullisesti vesillä ja kalassa

Pienimuotoista hoitokalastusta voi jokainen harrastaa pyytämällä esim. katiskalla särkikaloja. Yhtä petokalakiloa kohti tulisi pyytää n. 10 kiloa särkikalaa. Suosimalla liikkumiseen soutuvenettä, kanoottia tai purjevenettä takaa rauhan toisille ranta-asukkaille ja eläimistölle. Samalla vesistön kuormitus jää pienemmäksi.

Kunnosta mökkirantaa harkiten 

Luonnontilainen rantakasvillisuus suojaa vesiluontoa maalta valuvilta ravinteilta, ja vesikasvit muodostavat tärkeän elinympäristön monille vesieliöille. Runsastunutta kasvillisuutta voi niittää tai mataloituneita alueita ruopata esim. laiturin tai uimapaikan alueelta. Toimenpiteet tulee kuitenkin suunnitella ja ajoittaa huolella ja muistaa tehdä ruoppauksesta ja koneellisesta niitosta ilmoitus alueelliseen ELY-keskukseen ja vesialueen omistajalle. Niitetty kasvijäte tulee poistaa vedestä ja esimerkiksi kompostoida.

Seuraa vesistön tilaa ja herää ajoissa kunnostustoimiin

Jokainen mökkiläinen ja ranta-asukas voi seurata oman vesistönsä tilaa ja kerätä arvokasta tietoa mahdollisista muutoksista. Vesistötarkkailu ei vaadi erityistä kalustoa tai rahallista panostusta, vaan jo silmämääräinen havainnointi riittää. Helppoja tarkkailukohteita ovat myös rantakasvillisuudessa tapahtuvat muutokset, leväesiintymät, liettyminen, veden samentuminen ja vedenkorkeus. Muista kirjata havainnot ylös!

Vaikuta vesiin –kampanja huhtikuusta 2016 maaliskuuhun 2017.

Facebook: Vaikuta vesiin Nyt
Twitter: #vaikutavesiin

Lue lisää
>> Luomuna mökillä – Mökkiläisen vesiensuojelu
>> Vaikuta vesiin
>> Eko på stugan, enkelt vattenskydd

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.