Ajankohtaiset

Etusivu / Archive by category "Ajankohtaiset"
Hallitus päätti tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoista

Hallitus päätti tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoista

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessaan 6.5.2021 valtioneuvoston periaatepäätöksestä kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen kasvihuonekaasujen puolittamisessa vuoteen 2030 mennessä vertailukohtana käytetään vuoden 2005 päästötasoa. Tuolloin liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat noin 12,5 miljoonaa tonnia eli vuonna 2030 päästöt saisivat olla yhteensä noin 6,25 miljoonaa tonnia. Vuoteen 2045 mennessä liikenne tulee…

Jatka lukemista
Kaavoituksen ajankohtaispäivät 18.-19.5.2021

Kaavoituksen ajankohtaispäivät 18.-19.5.2021

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjestää tämänvuotiset kaavoituksen ajankohtaispäivät kahtena puolen päivän tilaisuutena 18.5.  ja 19.5.  Tilaisuus on suunnattu kunnille ja kaavoittajille. Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena. Ohjelma ja lisätiedot ELY-keskuksen sivuilla

Jatka lukemista
Pitkäjänteinen työ Saaristomeren hyväksi saa uutta pontta

Pitkäjänteinen työ Saaristomeren hyväksi saa uutta pontta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kertoo tiedotteessaan 5.5.2021 Varsinais-Suomen Ely-keskuksen hankkeesta, jossa selvitetään mahdollisuuksia poistaa Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitus Itämeren suojelukomission HELCOMin ns. hot spot-listalta. Hot spot -hankkeessa arvioidaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi tehtyjä toimenpiteitä Suomen ainoan hot spotin poiston näkökulmasta. Tämän jälkeen pyritään tunnistamaan ravinnekuormituksen vähentämistä hankaloittavat tekijät ja luodaan tiekartta ongelmien ratkaisemiseksi. Tiekarttaa toteutetaan Saaristomeri-ohjelmassa vuoteen 2027…

Jatka lukemista
Satakunnan viherrakenneselvitys työn alla

Satakunnan viherrakenneselvitys työn alla

Satakunta.fi kertoo tiedotteessaan 6.5.2021 Satakuntaliiton aloittamasta maakunnallisen viherrakenneselvityksen laatimisesta. Viherrakenteella tarkoitetaan erilaisten luontoalueiden ja niiden välillä olevien yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenne on yhdessä rakennetun ympäristön ja liikenneverkon kanssa osa yhdyskuntarakennetta. Selvitystyö on osa maankäyttö- ja rakennuslain velvoittamaa maankäytön suunnittelutyötä.  Satakunnan viherrakenneselvityksen tavoitteena on määrittää olemassa olevan luontotiedon pohjalta Satakunnan tärkeimmät luonnon ydinalueet sekä esittää erilaisten…

Jatka lukemista
Mitä kuuluu kuntien ilmasto- ja luontotyölle? -Webinaari 20.5.2021

Mitä kuuluu kuntien ilmasto- ja luontotyölle? -Webinaari 20.5.2021

Sitra järjestää torstaina 20.5.2021 webinaarin, jossa kuullaan kuntien luonto- ja ilmastotyön ajankohtaiset kuulumiset. Tilaisuudessa julkaistaan Sitran tilaama selvitys kuntien ilmasto- ja luontotyöstä. Selvityksen on toteuttanut konsulttiyhtiö Sitowise Oy. Tilaisuus järjestetään Zoom-alustalla ja sitä voi myös seurata Sitran YouTube-kanavalla. Mutta mitä kuuluu kuntien ilmastotyölle? Missä jamassa on luontotyö? Entä miten kunta voi samanaikaisesti vahvistaa ympäristön tilaa…

Jatka lukemista
Hiilineutraali Lounais-Suomi 2030 -verkkosivut uudistuivat

Hiilineutraali Lounais-Suomi 2030 -verkkosivut uudistuivat

Ympäristö Nyt -verkkopalvelun Hiilineutraali Lounais-Suomi -teemasivustolta löydät Varsinais-Suomen ja Satakunnan ilmastotiekartat vuoteen 2030 tavoitteineen ja toimenpiteineen. Sivustolle päivitetään tietoa tavoitteiden toteutumista edistävistä hankkeista ja toimenpiteistä sekä tilastotietoa helpottamaan saavutettujen muutosten seurantaa. Ajankohtaista-osiosta löydät myös aihepiiriin liittyvät ympäristöuutiset. ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi Ympäristö Nyt on lounaissuomalaisten oma ympäristötietopalvelu. Ilmastoteeman lisäksi löydät sivustolta alueellista tietoa muun muassa vesien tilaan vaikuttamisesta,…

Jatka lukemista
Huhtikuun Ympäristö Nyt -uutiskirje on julkaistu

Huhtikuun Ympäristö Nyt -uutiskirje on julkaistu

Lue tuoreimmat ympäristöuutiset Ympäristö Nyt -uutiskirjeestä! Uutisten joukossa asiaa mm. vieraslajien torjuntaan rohkaisevasta Kutsumaton vieras -kampanjasta ja ilmastonäkökulmasta maaseudun kehittämisessä. Mukana myös tulevia Webinaareja ja muuta ajankohtaista. Huhtikuun Ympäristö Nyt -uutiskirje  

Jatka lukemista
Osallistu ja kommentoi Luonnon virkistyskäytön strategiaa

Osallistu ja kommentoi Luonnon virkistyskäytön strategiaa

Ympäristöministeriön uutisessa 23.4.2021 pyydetään kansalaisia kommentoimaan uutta luonnon virkistyskäytön strategiaa. Luonnon virkistyskäytön strategian tavoitteena on tuoda luonnon virkistyskäytön hyötyjä suomalaisten tietoon ja käyttöön. Strategia on osa hallitusohjelmaa ja se valmistellaan tänä vuonna. ”Kevät on luonnossa liikkumisen kulta-aikaa. Nyt on myös hyvä hetki kertoa, miten sitä kannattaisi edistää. Strategian laadinta on päässyt vauhtiin, mutta kansalaisten täydentäviä…

Jatka lukemista
Kiertotalousohjelma asettaa tavoitteet luonnonvarojen ylikulutuksen hillitsemiselle

Kiertotalousohjelma asettaa tavoitteet luonnonvarojen ylikulutuksen hillitsemiselle

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Ympäristöministeriö ilmoittavat tiedotteessaan 8.4.2021 Valtioneuvoston tekemästä periaatepäätöksestä kiertotalouden edistämiseksi. Päätöksen taustalla on tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitetta pyritään edistämään vähähiilisellä kiertotaloussopimuksella, johon kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden halutaan liittyvän omilla sitoumuksillaan. ”Kiertotaloudessa tavoitteena on säilyttää tuotteet, materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Periaatteena vähemmästä enemmän…

Jatka lukemista
Ministeri Mikkonen: Sopu EU:n ilmastolaista merkittävä askel kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa

Ministeri Mikkonen: Sopu EU:n ilmastolaista merkittävä askel kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 21.4.2021  EU:n jäsenmaiden, Euroopan parlamentin ja komission päässeen alustavasti sopuun EU:n ilmastolaista. Lain tullessa voimaan EU:n tavoite ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä kirjataan oikeudellisesti sitovaksi velvoitteeksi. Ilmastolakiin sisällytetään myös EU:n vähintään 55 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030. EU:n ilmastolaki on ensimmäinen tärkeä ilmastopolitiikkaa koskeva lainsäädäntö komission vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) puitteissa. ”Sopu ilmastolaista…

Jatka lukemista