Eko på stugan, enkelt vattenskydd

Etusivu / Kehityspolut / Lähivedet / Eko på stugan, enkelt vattenskydd
Eko på stugan, enkelt vattenskydd

näkösyvyyden mittaus_MariaMäkinen_1500xPå sommarstugan är naturen och vattnet nära

Varje strandinvånare kan göra en god insats för vattnet och samtidigt skaffa sig ett gott samvete.

Avloppsvattenfrågorna i skick

Under sommaren kan man kolla om avloppsvattenhanteringen på fastigheten är i skick och miljöskyddsmässigt effektiv. Avloppsvatten får inte ledas direkt ut i vattnet, för näringsämnena i det övergöder vattnen. Tarmbakterierna kan förorena grund- och brunnsvattnet och orsaka hygienproblem.

Torr- och kompostdass är att rekommendera för stugan. I bastun lönar det sig att överväga lösningar som förbrukar lite vatten och exempelvis det nödvändiga med en dusch. Ju mindre vatten du använder, desto mindre belastar du vattnen! Bastun och dasset ska placeras så att ingenting rinner ned i vattnet eller i brunnen.

Naturvatten tycker inte om tvättmedel

Enligt allemansanvisningarna för vattenskydd ska man varken tvätta sig själv eller någonting annat i sjön eller i havet. Mattor bör tvättas på stranden så att tvättvattnet sugs in i marken, eller på en plats för mattvätt som har avlopp. En naturvän använder fosfatfria tvättmedel. Bilen bör helst tvättas på en servicestation eller på en plats där droppande olja, sot och tvättvatten leds bort för behandling, i stället för på den egna gården.

Ansvarsfullt på vattnen och när du fiskar

poika ongella_MariaMäkinen_1500xAlla kan idka småskaligt vårdfiske genom att fånga exempelvis mörtfiskar med katsa. För varje kilogram rovfisk bör man fånga ca 10 kilogram mörtfisk. Genom att välja roddbåt, kanot eller segelbåt för att ta sig fram på vattnet garanterar man frid för de övriga strandinvånarna och för djurlivet. Samtidigt blir belastningen på vattnen mindre.

Sätt i stånd stugstranden med eftertanke 

Strandvegetation i naturtillstånd skyddar vattennaturen från näringsämnen som rinner ut från land och vattenväxterna bildar en viktig livsmiljö för många vattenorganismer. Överflödig växtlighet kan slås eller uppgrundade ställen muddras exempelvis kring bryggan eller badplatsen. Åtgärderna ska emellertid planeras och inledas med omsorg och man ska komma ihåg att göra en anmälan om muddring och maskinell slåtter hos den regionala NTM-centralen och till vattenområdets ägare 30 dygn innan man sätter i gång. Samtidigt kontrollerar man om det finns behov av tillstånd. Slåtteravfallet ska bortskaffas från vattnet och exempelvis komposteras.

Följ tillståndet i vattnet och ta i tid itu med iståndsättande åtgärder

Varje stugägare och strandinvånare kan följa upp tillståndet i det egna vattnet och samla värdefull kunskap om eventuella förändringar. Vattenkontrollen kräver ingen speciell utrustning eller kostsamma insatser, utan redan observation med blotta ögat och exempelvis mätning av siktdjupet med en siktdjupsskiva räcker till. Enkla kontrollobjekt är också förändringar i strandvegetationen, algförekomster, tillslamning, grumligare vatten och vattenstånd. Kom ihåg att skriva upp observationerna!

Läs mera

>> www.ymparistonyt.fi/vaikutavesiin
>> facebook.com/vaikutavesiinnyt
>> twitter #vaikutavesiin #paverkavattnen

 

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *