Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (Sitoumus2050) tarjoaa konkreettisen työkalun kestävän kehityksen edistämiseen ja seurantaan. Eri tahot, kuten kunnat, yritykset, järjestöt, hallinto, oppilaitokset ja kansalaiset, antavat kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia kansallisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Sitoumukset ovat konkreettisia, uutta luovia, mitattavia ja seurattavia, ja niitä on annettu yli 1500 kpl kaikilta yhteiskunnan eri sektoreilta. Sitoumus2050 on työkalu myös globaalin kestävän kehityksen toimenpideohjelman Agenda2030n toteuttamiseen.

Lue lisää > kestavakehitys.fi