Puolet Turku Energian myymästä sähköstä ja lämmöstä tuotettu uusiutuvilla energialähteillä

Etusivu / Ajankohtaiset / Puolet Turku Energian myymästä sähköstä ja lämmöstä tuotettu uusiutuvilla energialähteillä

Turku Energia lisäsi vuoden aikana uusiutuvien energialähteiden osuutta energiantuotannossaan sekä osakkuusyhtiöidensä tekemillä kaupoilla että korvaamalla öljyä omassa tuotannossaan. Yhtiö saavutti etuajassa vuodelle 2020 asettamansa tavoitteen: puolet Turku Energian myymästä sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus oli edelleen hyvällä tasolla.

– Saavutimme etuajassa pitkän linjan tavoitteemme uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamisesta. Osakkuusyhtiöidemme tekemät vesivoima- ja tuulivoimakaupat sekä Artukaisiin valmistunut puupohjaista polttoainetta käyttävä höyryntuotantolaitos ja Naantalin monipolttoainevoimalaitos olivat merkittävässä roolissa tavoitteen saavuttamisessa. Vahvistimme viime vuonna myös käyttö- ja kunnossapito-osaamistamme liiketoimintakaupalla. Tuloksemme säilyi hyvällä tasolla keskivertoa lämpimämmästä vuodesta huolimatta. Turun uudisrakentaminen näkyi lisääntyneenä sähkönkulutuksena. Asiakastyytyväisyystutkimustemme mukaan asiakkaamme ovat toimintaamme erittäin tyytyväisiä, sanoo Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen.

Artukaisiin rakennettu uusi höyryntuotantolaitos vihittiin käyttöön lokakuussa 2018. Laitos tuottaa ensisijaisesti höyryä alueen yrityksille ja vähentää raskaan polttoöljyn käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä Turku Energian tuotannossa.

Turku Energian toistaiseksi suurin aurinkovoimalahanke valmistui Kupittaalle Turun Ylioppilaskyläsäätiön Aitiopaikka-asuntolan katolle.

Lue lisää Turku Energian tilinpäätöksestä > Turku Energia