Kohti ympäristövastuullista metsänhoitoa

Etusivu / Ajankohtaiset / Kohti ympäristövastuullista metsänhoitoa

Valonian Ekovinkki 11/2018

Ekovinkkimetsanomistajalle_Panu KunttuVoimaperäinen ja yksipuolinen metsänhoito on ajanut suomalaisen metsäluonnon ahtaalle: metsissä elävistä lajeista yli 800 ja metsätyypeistä 70 % on luokiteltu uhanalaiseksi. Alle 3 % Etelä-Suomen metsistä on suojeltu.

Metsänhoidossa avohakkuu ja metsän tasarakenteiskasvatus ovat valitettavasti yhä valtamenetelmiä, vaikka taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja on olemassa. Soiden kunnostusojitukset puuntuotannon tarpeisiin kuormittavat vakavasti vesistöjä. Metsien ja maaperän rooliin hiilensidonnan ja hiilivaraston näkökulmasta tulee kiinnittää enemmän huomiota. Seuraavassa muutamia vinkkejä vastuulliselle metsänomistajalle.

Metsäluonnon monimuotoisuutta voi turvata monin keinoin. Valtion rahoittaman Metso-ohjelman kautta voi saada markkinahinnan mukaisen verottoman korvauksen metsänsä pysyvästä suojelusta. Talousmetsien hoidossa on monia ympäristön kannalta nykyistä valtamenetelmää parempia käytäntöjä.

Metsän jatkuva kasvatus on metsänhoitoa ilman avohakkuita. Metsänkäsittely tapahtuu 15‒20 vuoden välein tukkipuustoon kohdistuvalla poimintahakkuulla, eikä metsän uudistamis- tai hoitokuluja tule. Metsä säilyy jatkuvasti peitteisenä, joten luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö-, marjastus- ja sienestysmahdollisuudet säilyvät paremmin. Menetelmä on hyvä myös vesistöhaittojen ehkäisyn sekä hiilensidonnan jatkumisen ja maaperän hiilivaraston säilymisen näkökulmasta.

Metsän FSC-sertifiointi on riippumattoman tahon myöntämä todistus ympäristön kannalta vastuullisesta metsänhoidosta. Siinä metsänomistaja sitoutuu tiettyihin metsänhoidon periaatteisiin, joilla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja vähentämään ympäristökuormitusta. FSC-leimalla merkitty puu on kysyttyä raaka-ainetta puumarkkinoilla ja siitä maksetaan parempaa hintaa.

Vaikka metsäluonnon tila, vesistöjen kuormitus ja ilmastonmuutoksen eteneminen ovat erittäin huolestuttavalla tasolla, ovat monet vaikuttamiskeinot kannustavia ja hyviä uutisia metsänomistajalle. Avainasemassa ovat vastuulliset päätökset ja toimenpiteet. Lisää luontoarvojen huomioimisesta metsänhoidossa voi lukea WWF:n metsänhoito-oppaasta http://wwf.fi/metsanhoito-opas/

Vinkin laati metsäasiantuntija MMT Panu Kunttu WWF Suomesta