Kestävyysloikka: Vuojoen kartano öljystä maalämpöön

Etusivu / Ilmasto / Kestävyysloikka: Vuojoen kartano öljystä maalämpöön
Kestävyysloikka: Vuojoen kartano öljystä maalämpöön

Eurajoella sijaitsevan Vuojoen kartanon energiaremontilla saavutettiin isot energiasäästöt. Vuonna 2023 kartanossa tehtiin lämmitystavanmuutos. Ennen muutosta kartano lämmitettiin öljyllä, jota kului keskimäärin 80 000 litraa vuodessa.

Konsultin tekemässä arviossa kartanon lämmitysenergiantarpeeksi arvioitiin noin 680 MWh vuodessa. Maalämpöpumpun sähköenergian vuosittaiseksi tarpeeksi arvioitiin vastaavasti noin 185 MWh vuodessa, jolloin energiatavan muutoksen on arvioitu tuottavan noin 495 MWh:n energiasäästöt vuositasolla.

Investoinnin kokonaissuuruuden ollessa 610 000 € olisi investoinnin takaisinmaksuaika arvion mukaan noin 6 vuotta, mikäli sähkön kokonaishinta olisi laskelmassa käytetty 120 €/MWh ja säästetyn öljyn hinta vastaavasti 1,60 €/litra. Tämän karkean arviolaskelman mukaan muutos vaikuttaa taloudellisesti varsin kannattavalta.

Vuojoen kartanon tyyppisissä, suojelluissa vanhoissa rakennuksissa tehtävissä energiatehokkuustoimissa on huomioitava myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen säilyminen, jolloin vaihtoehtoisen lämmitystavan valintaan vaikuttaa muutkin kuin kustannus- ja päästövähennystekijät.

Kartanon lämmitystavan muutosta suunniteltaessa vaihtoehtoina harkittiin myös muun muassa hakelämpölaitosta ja aurinkoenergiaa. Maalämmön selkeänä etuna nähtiin kuitenkin sen huomaamattomuus ympäristössä. Lisäksi kartanon ympärillä on paljon maa-alaa, joten maalämmön hyödyntämiseksi oli hyvät edellytykset samalla ainutlaatuista ja historiallista kartanoympäristöä kunnioittaen.

Vuojoen kartanon lämmitystavan muutos on toteutettu Eurajoen kunnan toimesta ja lämmitystavan muutokselle on saatu Business Finlandin energiatuki.

Lue lisää (kestavyysloikka.fi) »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *