Ilmoita ilmastoteko!

Etusivu / Ilmasto / Energia / Ilmoita ilmastoteko!
Ilmoita ilmastoteko!

Onko organisaatiosi panostanut ilmastopäästöjen vähentämiseen?

Ilmoita ilmastotekonne meille! Teko voi olla pieni tai suuri tai vasta suunnitteluasteella. Teon toteuttaja voi olla kunta, yritys, yhdistys, järjestö tai muu organisaatio. Keräämme tietoja Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimivilta toimijoilta.

Päästövähennystekonne voi edustaa mitä tahansa päästösektoria. Toimi voi liittyä syntyvän jätteen vähentämiseen, kiertotalouteen, energiankulutukseen, liikenteeseen, maatalouteen tai mihin tahansa muuhun päästölähteeseen. Päästövähennystoimenne voi olla myös hiilinielujen lisäämistä!

Toteutamme päästövähennystietojen keräämiseksi tammi-maaliskuussa 2022 somekampanjan, jossa kysymme päästövähennystoimia aihepiireittäin. Voit kuitenkin ilmoittaa sellaisenkin päästövähennystoimen, jota emme huomanneet kysyä. Listalle pääsee myös kampanjan päätyttyä, joten ole rohkeasti yhteydessä, kun asia on ajankohtainen organisaatiollesi!

Voit kertoa teostanne lyhyesti tai lähettää pitemmän kuvauksen. Voimme myös yhdessä suunnitella ilmastoteollenne lisää näkyvyyttä.

Ilmastotekojen ilmoittaminen auttaa ilmastotyön seurannassa

Päästövähennystoimien ilmoittaminen on tärkeää, koska sen avulla saadaan tärkeää tietoa alueen päästökehityksestä ja ilmastotyön etenemisestä. Varsinais-Suomen ilmastotiekartassa ja Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa on määritelty tavoitteita ja toimenpiteitä alueiden ilmastotyön edistämiseksi. Sinunkin organisaatiosi päästövähennysteko kertoo tavoitteiden toteutumisesta!

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 2030

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2030

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät noin 80 % vuoden 2005 tasosta. Suomen ympäristökeskus (SYKE) tuottaa vuosittain kunnittaisen päästölaskelman kehittämänsä ALas-laskentamallin mukaisesti. Tällä hetkellä käytössämme on ennakkotieto vuoden 2020 päästötasosta. Tilastot täsmentyvät keväällä 2022. Nykytilanteen ja tavoitteen välisen kuilun kaventumista halutaan arvioida ja seurata maakunnista saatavan tuoreen tiedon avulla.

Voit tutustua päästölaskentaan tarkemmin Hiilineutraali Suomi -sivustolla.

HiilineutraaliSuomi.fi -sivusto (hiilineutraalisuomi.fi)

Näkyvyyttä ilmastotoimillenne

Jos organisaationne toivoo päästövähennystoimellenne lisää näkyvyyttä, autamme mielellämme! Voimme kirjoittaa päästövähennystoimestanne jutun Ympäristö Nyt -sivustolle ja julkaista sen uutiskirjeessämme. Voimme myös auttaa tekonne lisäämisessä Energia- ja materiaaliloikka -sivustolle, jonne kerätään tietoja toteutuneista kulutusta ja päästöjä vähentävistä toimista.

Energia- ja materiaaliloikka -sivusto (energialoikka.fi)

Miten ilmoitan päästövähennysteon?

Voit ilmoittaa perustiedot organisaatiosi päästövähennysteosta ja mahdollisista toiveistanne lisänäkyvyyden saamiseen sähköpostitse osoitteeseen info@ymparistonyt.fi.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on käynnissä Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanke. Kampanjan toteuttavat yhteistyössä hankkeesta vastaavat tahot Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK.

Lisätietoa

Päästöt ja indikaattorit (hiilineutraalisuomi.fi)

Päästölaskennan menetelmä (hiilineutraalisuomi.fi)

Kuntien- ja alueiden kasvihuonekaasupäästöt (paastot.hiilineutraalisuomi.fi)

Hiilineutraali Lounais-Suomi (ymparistonyt.fi)

CANEMURE-hanke 2018-2024 tukee ilmastotyötä maakunnissa

CANEMURE-hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta

 

 

 

Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.