ELY-keskus vihreän siirtymän vauhdittajana

Etusivu / Ilmasto / ELY-keskus vihreän siirtymän vauhdittajana
ELY-keskus vihreän siirtymän vauhdittajana

ely-keskus.fi 29.9.2023:

Vihreän siirtymän hankkeet työllistävät Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa monin tavoin. Tässä artikkelissa on keskitytty ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön rooliin hankkeissa.

Varsinaista linjausta siitä, onko yksittäinen hanke vihreän siirtymän -käsitteen alla, ei ELY-keskuksessa tehdä. Kaikilla hankkeilla on elinkaarensa jossain vaiheessa ympäristövaikutuksia ja esimerkiksi täysin päästötöntä energiantuotantomuotoa ei ole.

ELY-keskuksen tehtävänä hankkeissa on pohtia mahdollisen ympäristövaikutusten arvioinnin eli YVA-menettelyn tarve, toimia yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä, antaa lausuntoja aluehallintovirastolle ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisista lupahakemuksista sekä tehdä lupapäätösten muutos- tai tarkistamistarpeen arviointeja. ELY-keskus myös hyväksyy mahdollisia ympäristölupapäätösten määräyksissä velvoitettuja suunnitelmia ympäristönsuojelulain mukaisesti. Lisäksi tehtäviin kuuluvat mm. neuvottelut muiden viranomaisten, rahoittajien, toiminnanharjoittajien ja konsulttien kanssa.

Haastetta viranomaistyöhön tuo hankkeiden suuri määrä sekä se, että hanketyypit ovat uudenlaisia, jolloin tarvitaan nopealla aikataululla uusia linjauksia ja käytänteitä, tietopohjan laajentamista yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Vihreän siirtymän hankkeet Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

Vihreän siirtymän hankkeita on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella huomattava määrä eri suunnitteluvaiheissa. Elinkeinoelämän keskusliitto ylläpitää hankkeista dataikkunaa (ek.fi), jossa hankkeita voi tarkastella kartalla.

Aurinkovoimahankkeiden määrä on viimeisen vuoden aikana kasvanut erittäin nopeasti Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hankekoot vaihtelevat muutamasta kymmenestä lähes tuhanteen hehtaariin. Yhteensä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueelle on suunnitteilla aurinkoenergiaa yli 5000 hehtaarin alueelle.

Tuulivoimalan lavat taivasta vasten.
Kuva: Kuvatoimisto Rodeo Oy.

Myös maa- ja merituulivoimahankkeita tulee vireille yhä enemmän. Maatuulihankkeita on YVA- ja/tai kaavamenettelyssä vireillä kuusi kappaletta ja lähiaikoina tulossa vireille noin kahdeksan. Merituulivoimahankkeista YVA-menettelyssä on vireillä yksi ja tulossa vireille kolme hanketta. Hankkeet sijoittuvat Suomen talousvyöhykkeelle.

Vetyteollisuuteen liittyviä uusia tuotantolaitoshankkeita on eri suunnitteluvaiheissa yhteensä neljä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueella.  Lisäksi energian tuotantohankkeisiin liittyy liki poikkeuksetta myös sähkönsiirron rakentamisen tarve, joka saattaa olla pitkiinkin energiansiirtoyhteyksiin. Energiansiirtohankkeet on pyritty ohjaamaan käsiteltäväksi samassa YVA-menettelyssä itse tuotantoalueen kanssa. Myös kantaverkon ja alueverkon saneeraaminen ja vahvistaminen tuovat hankkeita ELY-keskuksen käsiteltäväksi esimerkiksi erillisinä voimajohtohankkeiden YVA-menettelyinä.

Vihreän siirtymän hankkeisiin lukeutuu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella myös muita hanketyyppejä, kuten hybridihankkeita, akkumateriaali- ja biojalostamohankkeita sekä kierrätys- ja uudelleenkäyttöhankkeita.

Lue koko artikkeli ELY-keskukset ilmastotoimijoina -sivuilta (ely-keskus.fi) »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *