Elävää maaseutua taajamiin

Etusivu / Ajankohtaiset / Elävää maaseutua taajamiin
Elävää maaseutua taajamiin

Elävää maaseutua taajamiin -hankkeessa on koottu käytännönläheinen toimintamalli päiväkodin tai koulun läheisen julkisen viheralueen (B-hoitoluokat) tai muun luonnonmukaisen alueen hoitamiseksi laiduntaen.

Toimintamallissa tuodaan esille sopimuskäytäntöjä sekä ideoita huomioitavaksi laidunnushoidon suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen. Mukaan on koottu myös aineistoa, miten alueita voi hyödyntää mm. opetustoimessa. Toimintamalliin on laadittu myös kustannusmallilaskelmia.

Hankkeen pilottikuntana toimi Rantasalmi, Etelä-Savosta. Elävää maaseutua -toimintamallin työstämisessä keskeisessä roolissa ovat olleet maisemalaidunnukseen erikoistuneet maatalousyrittäjät. Taustatietoa ja kokemuksia on koottu myös kunta- ja seurakuntahaastatteluilla. Hanketta toteutettiin 1.6.2017-31.12.2018. Hankkeen rahoitti Ympäristöministeriö, Keski-Suomen ELY-keskuksen (ympäristökasvatus ja -valistus) toimesta.

Kuva: Katri Salminen

Tarkempia tietoja, ohjeita  ja mm. kustannuslaskentamalleja MKN maisema-asiantuntijoilta.

Sopimuslaidunnusta myös Lounais-Suomen taajamiin

Lounais-Suomessa on hyvät mahdollisuudet toimintamallin laajempaan käyttöönottoon. Alueella on paljon lampureita, jotka voivat tarjota laiduneläimiä. Taajamissa on väljyyttä ja vanhan kulttuuriympäristön jäljiltä alueita, jotka kaipaavat hoitoa ja maiseman avartamista. Lisäksi monet kunnat ovat kiinnostuneita kehittämään viheralueita ja niiden hoitoon on alettu hakea luonnonmukaisempia ja kustannustehokkaampia vaihtoehtoja.

Hyviä esimerkkejä laiduneläinten käytöstä ovat Turun ja Raision kaupungit, jotka hoitavat sopimuslaidunnuksella ranta-alueita Ruissalossa, Hirvensalossa ja Raisionlahdella. Eurassa aloitetaan tänä vuonna avoimien viheralueiden hoitoluokituksen laatiminen ja laidunnus on otettu mukaan hoitokeinojen valikoimaan.

Lisätietoa:
Leena Lahdenvesi-Korhonen
kehitysjohtaja
maaseutumaisema ja luonnonhoito
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
puh. 040 523 5133
leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi

Terhi Ajosenpää
maisema- ja ympäristöasiantuntija, MMM
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
ProAgria Länsi-Suomi ry
puh. 043 825 1221
terhi.ajosenpaa@maajakotitalousnaiset.fi