Nostot

Etusivu / Archive by category "Nostot"

Artikkelit erityisnostoista

Kommentoi Läntisen Suomen vesihuoltostrategiaa 19.11.2021 mennessä

Kommentoi Läntisen Suomen vesihuoltostrategiaa 19.11.2021 mennessä

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia koskee Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjamaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntia. Strategian tavoitteena on turvata laadukas, toimiva, erilaisiin riskeihin varautunut, energiatehokas ja kohtuuhintainen vesihuolto Läntisen Suomen asukkaille vuonna 2050.  Strategiaan on kirjattu visio ja tavoitetilat, joihin vesihuollon kehittämisessä pyritään. Tavoitta on kuvattu teemojen avulla ja visiona on, että vuonna 2050 Läntisen Suomen vesihuoltopalvelut ovat…

Jatka lukemista
Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan pyydetään lausuntoja 19.11. mennessä

Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan pyydetään lausuntoja 19.11. mennessä

Ympäristöministeriö pyytää tiedotteessaan 19.10.2021 lausuntoja valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan. Lausunnot tulee jättää viimeistään 19.11.2021. Suunnitelman tavoitteena on ehkäistä jätteen syntyä ja kehittää jätehuoltoa vuoteen 2027 mennessä niin, että Suomi voisi siirtyä kierrätyksestä kiertotalouteen. Jätesuunnitelman visio ulottuu vuoteen 2030 ja siinä linjataan tavoitteet jätteen synnyn ehkäisylle ja kierrätysasteelle sekä mm. ruokahävikin vähentämiselle ja rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämiselle. Tavoitteisiin…

Jatka lukemista
Säästöpuut ovat tärkeitä metsäluonnon monimuotoisuudelle

Säästöpuut ovat tärkeitä metsäluonnon monimuotoisuudelle

Metsäkeskuksen Metsään -lehdessä 19.10.2021 julkaistussa artikkelissa kerrotaan säästöpuiden tärkeästä roolista luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Monet eläimet, hyönteiset, kasvit ja sienet ovat riippuvaisia lahopuusta elinympäristönään ja moni laji on myös sidoksissa tiettyyn puulajiin. Lajien säilymisen kannalta on tärkeää, että metsissä on eri ikäisiä  ja -lajisia säästöpuita. ”Jätettävien puiden valintaan satsaamalla voi luonnonhoidon laatua parantaa huomattavasti. Ihanteellinen tilanne…

Jatka lukemista
Lounais-Suomeen saatiin oma Jokitalkkari!

Lounais-Suomeen saatiin oma Jokitalkkari!

Vesistökunnostusverkoston 15.10.2021 ilmestyneessä uutiskirjeessä kerrotaan Jokitalkkari-hankkeesta, jonka tavoitteena on parantaa virtavesien tilaa mm. kosteikkojen rakentamisella ja ympäristötietoisuutta lisäämällä. Hankkeesta vastaa Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja se on saanut mallinsa Vantaanjoella pitkään toimineesta Jonkitalkkari-hankkeesta. Tavoitteena on tehdä Jokitalkkari-toiminnasta pysyvää. Lounais-Suomessa Jokitalkkari-hanke keskittyy virtavesien kunnostamiseen ja kosteikkojen rakentamiseen ja ennallistamiseen. Asiasta kiinnostuneita maanomistajia on tähän mennessä ollut vähän ja…

Jatka lukemista
Alueellinen ilmastonmuutostieto tukee sopeutumistyötä Suomessa

Alueellinen ilmastonmuutostieto tukee sopeutumistyötä Suomessa

Suomen ilmastopaneeli kertoo tiedotteessaan 23.9.2021 raportistaan, johon on koottu tiedot ilmastonmuutoksen alueellisista vaikutuksista ja Suomessa tehdyistä sopeutumistoimista. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on tärkeää, sillä päästövähennystoimista huolimatta Suomen ilmasto tulee muuttumaan lähivuosikymmeninä. ”Maakuntien ilmastosuunnitelmat ovat painottuneet ilmastonmuutokseen hillintään, ja sopeutuminen on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle, raportissa todetaan. Sopeutumistyötä on tehty hyvin eri tavoin eri maakunnissa. Tarkemmat vaikutusarviot, sopeutumisen…

Jatka lukemista
Lounais-Suomen ympäristökasvatus sai oman uutiskirjeen

Lounais-Suomen ympäristökasvatus sai oman uutiskirjeen

Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen viestintä on ottanut uusia askelia. Ensimmäinen alueen ympäristökasvatuksen uutiskirje Kehrä on julkaistu. Uutiskirje kerii kaksi kertaa vuodessa ympäristökasvatusuutiset yhteen ja Kehrä-facebook-ryhmä toimii keskustelun ja tiedonvaihdon kanavana. Myös Ympäristö Nyt -palvelun Ympäristökasvatus-sivut ovat uudistuneet. Välitämme Ympäristö Nyt -palvelussa ja Kehrä-uutiskirjeessä uutisia alueella. Onko sinulla kerrottavaa Lounais-Suomen ympäristökasvatuskentän toimijoille? Ota yhteyttä! (info@ymparistonyt.fi) Kerro hankkeestanne tai…

Jatka lukemista
Lokakuun Ympäristö Nyt -uutiskirje

Lokakuun Ympäristö Nyt -uutiskirje

Lokakuun Ympäristö Nyt -uutiskirje on julkaistu 11.10.2021. Aiheina tällä kertaa Satakunnan ilmastotalkoot -webinaari, 11.-17.10 vietettävä energiansäästöviikko, Monikäyttöiset metsät ja ilmastotavoitteet Varsinais-Suomessa -webinaarin anti, lausuntokierroksella oleva luonnos uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi sekä kommentoitavina olevat Satakunnan Varsinais-Suomen maakuntastrategiat. Tulossa tiedotusta myös ympäristöavustuksista, joiden hakuaika alkaa 18.10.! Lue lokakuun Ympäristö Nyt -uutiskirje        

Jatka lukemista
Metsien merkitys korostuu ilmastonmuutoksessa – moniarvoisuus tunnustetaan

Metsien merkitys korostuu ilmastonmuutoksessa – moniarvoisuus tunnustetaan

Monikäyttöiset metsät ja ilmastotavoitteet Varsinais-Suomessa-webinaari kokosi yhteen 128 kuulijaa torstaina 23.9. Osallistujajoukko oli monipuolinen: kuntien luottamushenkilöitä, viranhaltijoita, metsäammattilaisia, yhteisömetsänomistajia, kansalaisaktiiveja. Alustajat kävivät osallistujien kanssa elävää keskustelua chatissa. Monikäyttöisyys-teeman alla käsiteltiin metsien merkitystä maakunnan hiilineutraalius- ja luonnon monimuotoisuustavoitteille, taloudelliselle tuottotavoitteille ja metsien hyvinvointi- ja virkistyskäytölle. Tietoa todettiin olevan tarjolla valtavasti, mutta kaikilta osin se ei tavoita…

Jatka lukemista
Metsäpalo hoitaa metsää

Metsäpalo hoitaa metsää

Helsingin sanomat kertoo upeasti kuvitetussa artikkelissaan 10.10.2021 metsäpalon metsäluontoa hoitavista vaikutuksista. Metsäpalon vaikutuksia on päästy tutkimaan Lieksassa, missä metsä jätettiin suuren metsäpalon jälkeen toipumaan omillaan. Palosta on aikaa jo 30 vuotta ja metsä on uudistunut kauniiksi ja lajirikkaaksi alueeksi. Monimuotoisuuden lisäksi alue tukee ilmastonmuutoksen hillintää, sillä metsäpalo sitoo puustoon ja maaperään pitkäaikaista hiiltä.  ”Toisin kuin…

Jatka lukemista
Sähkönkulutuksen seuranta on energiateko

Sähkönkulutuksen seuranta on energiateko

Valonian viikon 40 ekovinkki koskee ensiviikolla vietettävään energiaviikkoon sopivasti sähkönkulutusta. Energia-asiantuntija Liisa Harjula kehottaa ekovinkissä jokaista seuraamaan omaa sähkönkulutustaan. Kulutusseurannan avulla näkee, milloin omassa kodissa kuluu eniten sähköä ja tiedon avulla voi vähentää kulutusta ja pienentää sähkölaskua. Kulutusseuranta on ajankohtaista tulossa olevan energiansäästöviikon lisäksi siksi, että syksyllä pimenevät illat ja viilenevät ilmat lisäävät sähkönkulutusta. ”Turhasta…

Jatka lukemista