Nostot

Etusivu / Archive by category "Nostot"

Artikkelit erityisnostoista

Kunnille uusi työkalu päästövähennystoimien suuntaamiseen

Kunnille uusi työkalu päästövähennystoimien suuntaamiseen

Suomen ympäristökeskus SYKE uutisoi 26.4.2021 julkaisemastaan uudesta kasvihuonekaasupäästövähennysten suunnittelutyökalusta, joka tukee kuntien ja maakuntien ilmastotyötä. Työkalulla voidaan muodostaa erilaisia päästöskenaarioita, jotka perustuvat kunkin kunnan nykyhetken päästötilanteeseen sekä erilaisiin päästöihin vaikuttaviin tekijöihin ja toimenpiteisiin. Sen avulla voidaan arvioida, minkälaisia muutoksia eri sektoreilla tarvitaan, jotta päästään asetettuihin päästövähennystavoitteisiin. Työkalun käyttö tukee myös alueellisten ilmastotiekarttojen vaikutusten arviointia. ”Kunnat…

Jatka lukemista
Hiilineutraali Lounais-Suomi 2030 -verkkosivut uudistuivat

Hiilineutraali Lounais-Suomi 2030 -verkkosivut uudistuivat

Ympäristö Nyt -verkkopalvelun Hiilineutraali Lounais-Suomi -teemasivustolta löydät Varsinais-Suomen ja Satakunnan ilmastotiekartat vuoteen 2030 tavoitteineen ja toimenpiteineen. Sivustolle päivitetään tietoa tavoitteiden toteutumista edistävistä hankkeista ja toimenpiteistä sekä tilastotietoa helpottamaan saavutettujen muutosten seurantaa. Ajankohtaista-osiosta löydät myös aihepiiriin liittyvät ympäristöuutiset. ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi Ympäristö Nyt on lounaissuomalaisten oma ympäristötietopalvelu. Ilmastoteeman lisäksi löydät sivustolta alueellista tietoa muun muassa vesien tilaan vaikuttamisesta,…

Jatka lukemista
Ilmastonäkökulmaa maaseudun kehittämiseen

Ilmastonäkökulmaa maaseudun kehittämiseen

Vielä siirtymäkauden 2021–2022 voimassa olevassa Varsinais-Suomen maaseudun alueellisessa kehittämissuunnitelmassa 2014–2020 yhtenä läpileikkaavana tavoitteena on ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen ja vähähiilisyys. Varsinais-Suomen Ely-keskus on saanut tälle vuodelle 5,12 miljoonan euron myöntövaltuuden hanke- ja yritystukiin, jotka kohdennetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille toiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen, näin myös maatalouden ilmastohaasteisiin vastaamiseen….

Jatka lukemista
Kiertotalousohjelma asettaa tavoitteet luonnonvarojen ylikulutuksen hillitsemiselle

Kiertotalousohjelma asettaa tavoitteet luonnonvarojen ylikulutuksen hillitsemiselle

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Ympäristöministeriö ilmoittavat tiedotteessaan 8.4.2021 Valtioneuvoston tekemästä periaatepäätöksestä kiertotalouden edistämiseksi. Päätöksen taustalla on tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitetta pyritään edistämään vähähiilisellä kiertotaloussopimuksella, johon kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden halutaan liittyvän omilla sitoumuksillaan. ”Kiertotaloudessa tavoitteena on säilyttää tuotteet, materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Periaatteena vähemmästä enemmän…

Jatka lukemista
Ministeri Mikkonen: Sopu EU:n ilmastolaista merkittävä askel kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa

Ministeri Mikkonen: Sopu EU:n ilmastolaista merkittävä askel kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 21.4.2021  EU:n jäsenmaiden, Euroopan parlamentin ja komission päässeen alustavasti sopuun EU:n ilmastolaista. Lain tullessa voimaan EU:n tavoite ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä kirjataan oikeudellisesti sitovaksi velvoitteeksi. Ilmastolakiin sisällytetään myös EU:n vähintään 55 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030. EU:n ilmastolaki on ensimmäinen tärkeä ilmastopolitiikkaa koskeva lainsäädäntö komission vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) puitteissa. ”Sopu ilmastolaista…

Jatka lukemista
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia rakennettiin maakunnan ilmastotyön tueksi

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia rakennettiin maakunnan ilmastotyön tueksi

Satakunnan ammattikorkeakoulu uutisoi 15.4.2021 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian valmistumisesta. SAMKissa valmisteltu ilmasto- ja energiastrategia maakunnan ilmastotyön tueksi ja taustamateriaaliksi. Toiveena on, että satakuntalaiset toimijat, käyttäisivät laadittua strategiaa työkalupakkina, tausta-aineistona ja yhteistyön edistäjänä. Satakunta on monipuolinen maakunta, jonka sisälle mahtuu erilaisia alueita ja toimijoita. Painopisteet ilmastotyön toteuttamisella ovat eri alueilla ja toimijoilla erilaiset, mutta pitkän aikavälin…

Jatka lukemista
Luuppi-podcast: Miten ilmastojohtaminen kytketään kunnan talousjohtamiseen?

Luuppi-podcast: Miten ilmastojohtaminen kytketään kunnan talousjohtamiseen?

Jotta ilmastotavoitteet etenisivät kunnassa, ne on kytkettävä kunnan talousjohtamisen prosesseihin.  Tämän tavoitteen edistämiseksi Fisu-verkoston resurssiviisaat kunnat ovat käynnistäneet erillishankkeen, jossa on mukana verkoston kaikkiaan 11 kunnasta 7 eli Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Riihimäki ja Turku. Luuppi-podcastissa ovat aiheesta keskustelemassa ympäristöjohtaja Elina Ojala Lahdesta ja ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen Jyväskylästä. Keskustelua vetää viestintäpäällikkö Sirpa Mustonen Motivasta….

Jatka lukemista
Ilmastotyössä kannattaa kurottaa omaa tonttia pidemmälle

Ilmastotyössä kannattaa kurottaa omaa tonttia pidemmälle

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta julkaistiin helmikuun alussa. Ilmastotiekarttaan priorisoitujen alueella toteutettavien sekä valtakunnallisten toimenpiteiden avulla on mahdollista saavuttaa Varsinais-Suomen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tiekartassa on nyt mukana energia-, liikenne- ja maataloussektorit ja sitä täydennetään muiden sektorien toimenpiteillä jo kuluvan vuoden aikana. Mikä sitten on ilmastotiekartan merkitys? Mihin sillä vaikutetaan? Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen nostaa blogikirjoituksessaan esille vähähiilisen teknologian…

Jatka lukemista
Uusiutuvan energian investoinneilla merkittäviä vaikutuksia maakuntien talouteen

Uusiutuvan energian investoinneilla merkittäviä vaikutuksia maakuntien talouteen

Hiilineutraalisuomi.fi:n 24.3.2021 julkaiseman uutisen mukaan Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä kävi ilmi, että uusiutuvan energian investoinneilla on päästövähennysten lisäksi merkittäviä positiivisia vaikutuksia maakuntien talouteen. Vaikutukset aluetalouteen ovat sitä suuremmat, mitä enemmän energiainvestointeihin liittyviä tuotteita ja palveluita voidaan hankkia oman alueen sisältä. Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia – Canemure-hankkeessa on laskettu ensimmäistä kertaa Manner-Suomen maakuntien uusiutuvan…

Jatka lukemista
YM myönsi kuntien ilmastotyöhön avustusta – neljälle hankkeelle Lounais-Suomeen

YM myönsi kuntien ilmastotyöhön avustusta – neljälle hankkeelle Lounais-Suomeen

Ympäristöministeriö myönsi avustusta 45 hankkeelle, joilla kunnat ja alueet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään. Rahaa jaetaan yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Hakemuksia saatiin selvästi aiempia hakuja enemmän. Lounais-Suomen alueelle saatiin avustusta neljälle hankkeelle. ”Suomalaiset kunnat ja alueet ovat lähteneet aktiivisesti ilmastotyöhön. Tämä näkyy niin ilmastoavustusta hakeneiden kuin ilmastotavoitteita asettaneiden kuntien määrässä. Ilmastoratkaisut tuovat kunnille usein päästövähennysten lisäksi taloudellista hyötyä…

Jatka lukemista