Nostot

Etusivu / Archive by category "Nostot" (Page 2)

Artikkelit erityisnostoista

Loimijoen uoma ennallistettiin talkoovoimin Huittisissa

Loimijoen uoma ennallistettiin talkoovoimin Huittisissa

Maaseudun tulevaisuus kertoo 2.11.2021 julkaistussa artikkelissaan Huittisissa innostaneesta virtavesikunnostuksesta. Hankkeessa kunnostettiin Loimijokeen kuuluvan Loimankosken yläpuolinen osa, Vuorisenlahti.  Kunnostushanke sai alkunsa paikallisen asukkaan aloitteesta ja pian innokkaita kunnostajia oli jonoksi asti! Umpeen kasvanut uoma sai täysin uuden ilmeen, ja hankkeen yhteydessä toteutettu lähiympäristön kunnostus on tehnyt alueesta kutsuvan virkistysalueen. ”Alueen arvo on noussut kaikilla mittareilla, niin…

Jatka lukemista
Marraskuun Ympäristö Nyt -uutiskirje

Marraskuun Ympäristö Nyt -uutiskirje

Marraskuun Ympäristö Nyt -uutiskirje on julkaistu! Aiheina tällä kertaa mm. Lounais-Suomen aktiivinen ympäristökasvatusverkosto, Porin Satama Oy:lle myönnetty kulttuuriympäristöteko -palkinto, Valonian tarjoamat palvelut kuntien ilmastotyön tueksi ja syksyn monet rahoitushaut. Bongaa myös muut ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat! Lue marraskuun Ympäristö Nyt -uutiskirje  

Jatka lukemista
Valonia tukee kuntia ilmastotyössä

Valonia tukee kuntia ilmastotyössä

Energia-asiantuntija Liisa Harjula kirjoittaa Valonian sivuilla 18.10.2021 julkaistussa artikkelissa kunnille järjestetystä tapaamisesta. Kuntatapaamisten järjestäminen on osa Valonian kunnille tarjoamia palveluja, joilla pyritään tukemaan kuntia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tapaamisissa voidaan keskustella ajankohtaisista asioista ja jakaa ideoita. Tapaamisissa käytyjen keskustelujen pohjalta Valonia toimii kuntien viestin viejänä maakunnalliseen päätöksentekoon sekä valtakunnallisille toimijoille. Lisäksi Valonia tukee kuntia tarjoamalla henkilöstölle koulutusta…

Jatka lukemista
Porin Satama Oy:lle tunnustus Ryssäntornin ja Luveenin kunnostamisesta

Porin Satama Oy:lle tunnustus Ryssäntornin ja Luveenin kunnostamisesta

Porin Satama Oy, Jari Peltomaa sai Satakunnan kulttuuriympäristöteko -palkinnon tunnustuksena merkittävästä työstään merkinantomajakka Ryssäntornin ja satamanosturi Luveenin kunnostuksessa. ”Suojellun ja valtakunnallisesti merkittävän Ryssäntornin on suunnitellut yli-insinööri M. Lindbergin ohjaamana insinööri Axel Juselius professori Gustaf Nyströmin luonnosten pohjalta vuonna 1902 osaksi sataman kivilaituria. Ryssäntorni rakennettiin Porin Mäntyluodon satamaloistoksi. Jugendaiheinen rakennus on poikkeuksellisen koristeellinen ja värikäs. Alkuperäinen…

Jatka lukemista
Vastaa liikennekyselyyn 24.11. mennessä ja voita 150 € lahjakortti!

Vastaa liikennekyselyyn 24.11. mennessä ja voita 150 € lahjakortti!

Vastaa Valonian liikennekyselyyn ja vaikuta Varsinais-Suomen liikenneympäristön kehittämiseen! Kysely on suunnattu kaikille yli 15-vuotiaille varsinais-suomalaisille.  Kyselyn tuloksia hyödynnetään maakunnan liikennejärjestelmätyössä: asukkaiden asenteita ja liikkumistottumuksia selvittämällä voidaan arvioida liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painoarvoa sekä vaikutuksia. Kysely on auki 24.11.2021 asti. Lisätietoa ja kyselylinkki Valonian sivuilla  

Jatka lukemista
Tekstiilien kiertotalouteen vauhtia uusilla liiketoimintamalleilla ja tuotesuunnittelulla

Tekstiilien kiertotalouteen vauhtia uusilla liiketoimintamalleilla ja tuotesuunnittelulla

Turun ammattikorkeakoulu oli mukana VTT:n vetämässä Telaketju 2 -hankkeessa, jossa selvitettiin kuinka uudet liiketoimintamallit ja tuotesuunnittelu voisivat tukea tekstiilien kiertotaloutta. Hanke on ajankohtainen, sillä tekstiilien erilliskeräys alkaa Suomessa 2023 ja käytöstä poistetut tekstiilit halutaan jatkossa hyödyntää tehokkaammin. Telaketju-hankkeessa on pilotoitu tekstiilien erilliskeräystä eri puolilla Suomea ja rakennettu tekstiilien kiertotalouden rakenteita. Lounais-Suomen Jätehuolto ja Rester Oy…

Jatka lukemista
Kohti alueperusteista hiilineutraaliutta ja sen yli

Kohti alueperusteista hiilineutraaliutta ja sen yli

Suomen ympäristökeskus SYKEn Santtu Karhinen ja Saana Springare pohtivat kirjoituksessaan HiilineutraaliSuomi -sivustolla Suomen päästövähennystavoitteita ja päästölaskennan haasteita. Suomen tavoite olla hiilineutraali ja fossiilivapaa 2035 mennessä, on kunnianhimoinen ja tavoitteen toteutumista ja jäljellä olevaa päästövähennystarvetta seurataan päästölaskennan avulla. Laskenta toteutetaan alueittain, mikä voi aiheuttaa sekaannusta, kun käytetyn hyödykkeen elinkaaren aikana syntyvät päästöt jakaantuvat eri alueille. Haastetta…

Jatka lukemista
Porin kouluissa pyritään ruokahävikin vähentämiseen

Porin kouluissa pyritään ruokahävikin vähentämiseen

Porin kaupunki kertoo sivuillaan Porin kouluissa toteutetusta hävikkiruokakampanjasta. Kampanja toteutettiin punnitsemalla oppilaiden lautasilta pois heitettävä ruoka. Tavoitteet olivat kunnianhimoiset ja oppilaat palkittiin jäätelöillä! Ruokahävikin vähentäminen on koko kaupungin yhteinen tavoite. Porin palveluliikelaitoksessa on tiedostettu YK:n ja EU:n asettama tavoite ruokahävikin määrän puolittamisesta reilussa kymmenessä vuodessa eli vuoteen 2030 mennessä. Euroopan unionin jäsenmaiden on tullut raportoida…

Jatka lukemista
Turku vahvistaa kaupungin hiilinieluja ja edistää pihojen vihertehokkuutta

Turku vahvistaa kaupungin hiilinieluja ja edistää pihojen vihertehokkuutta

HiilineutraaliSuomi.fi -sivustolla 8.10.2021 julkaistussa artikkelissa kerrotaan Turun kaupungin keinoista hillitä ilmastonmuutosta osana kaupunkisuunnittelua. Turun kaupunki on mukana Canemure-hankkeessa ja on sen myötä ottanut vihertehokkuuden edistämisen ja hiilinielujen lisäämisen osaksi kaavoitusta ja rakennusvalvontaa. Turku hyödyntää siniviherkertoimen työkalua kaupunkisuunnittelussa. Kertoimella mitataan kasvillisuuden määrää kaupunkipihoilla ja sitä, miten paljon kasvillisuus, pinnat ja mahdolliset hulevesirakenteet viivyttävät hulevettä. Tavoitteena on,…

Jatka lukemista
Kommentoi Läntisen Suomen vesihuoltostrategiaa 19.11.2021 mennessä

Kommentoi Läntisen Suomen vesihuoltostrategiaa 19.11.2021 mennessä

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia koskee Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjamaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntia. Strategian tavoitteena on turvata laadukas, toimiva, erilaisiin riskeihin varautunut, energiatehokas ja kohtuuhintainen vesihuolto Läntisen Suomen asukkaille vuonna 2050.  Strategiaan on kirjattu visio ja tavoitetilat, joihin vesihuollon kehittämisessä pyritään. Tavoitta on kuvattu teemojen avulla ja visiona on, että vuonna 2050 Läntisen Suomen vesihuoltopalvelut ovat…

Jatka lukemista