Luontouutiset

Etusivu / Archive by category "Luontouutiset"

Monimuotoinen luonto -sivun ajankohtaiset

EU:n ennallistamisasetukselle jäsenmaiden tuki – asetus voimaan heinä-elokuussa

MMM, YM 17.6.2024 EU:n ennallistamisasetus sai taakseen määräenemmistön tuen Euroopan unionin ympäristöneuvostossa maanantaina 17. kesäkuuta. Asetus tulee voimaan heinä-elokuussa. EU:n jäsenmaiden tulee laatia kansalliset ennallistamissuunnitelmat kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. “Nyt lähdemme etsimään keinot, joilla asetuksen toimeenpano on Suomen oloissa mahdollisimman kustannustehokasta ja yhteensovitettavissa elinkeinoihimme. Vaikka ennallistamisasetus on Suomelle nyt selvästi aiempia versioita toteuttamiskelpoisempi, emme…

Jatka lukemista
Ala villiksi! Anna pölyttäjille lisää elintilaa villiinnyttämällä pihaasi

Ala villiksi! Anna pölyttäjille lisää elintilaa villiinnyttämällä pihaasi

Pölyttäjät tarvitsevat lisää elintilaa, ja yhdessä voimme auttaa niitä. Ratkaisu löytyy ihan läheltä: pihoiltamme, puutarhoistamme ja parvekkeiltamme. Voit aloittaa pienistä teoista tai villiinnyttää koko pihamaan, jokainen neliömetri on arvokas!  Villiinnyttäminen on luontokadon torjuntaa omassa lähiympäristössä. Villillä pihamaalla niittykasvit saavat kukoistaa ja perhoset sekä kimalaiset lennellä. Vinkkejä villiinnyttämiseen ja sen merkityksestä löydät WWF:n sivuilta (villiksi.fi) »…

Jatka lukemista
NEVALA – Turvetuotantoalueiden ennallistamisen selvitystä ja neuvontaa Satakunnassa 2024–2026

NEVALA – Turvetuotantoalueiden ennallistamisen selvitystä ja neuvontaa Satakunnassa 2024–2026

Keski-Suomen ELY-keskuksen koordinoima JTF-rahoitteinen NEVALA – Turvetuotantoalueiden ennallistamisen selvitystä ja neuvontaa Keski-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa -hanke vastaa turvetuotantoalueiden jälkikäyttöön liittyviin haasteisiin ja tukee jälkikäytön ohjautumista kestäviin käyttömuotoihin. NEVALA-hankkeen tavoitteena on edistää käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden ennallistamisen ja jälkikäytön tavoitteisiin pääsyä Keski-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Hankkeessa tunnistetaan ennallistamiseen soveltuvia turvetuotantoalueita ja niihin kytkeytyviä vesistökohteita sekä aktivoidaan…

Jatka lukemista
Maiseman hoito- ja käyttösuunnitelma Paimionjokilaaksoon 2023–2025

Maiseman hoito- ja käyttösuunnitelma Paimionjokilaaksoon 2023–2025

Paimionjokilaaksoon ryhdytään laatimaan maiseman hoito- ja käyttösuunnitelmaa valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Hanketta vetää Varsinais-Suomen ELY-keskus ja suunnitelma laaditaan yhdessä maanomistajien, asukkaiden ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Ohjausryhmään kuuluvat ELY-keskuksen lisäksi Paimion ja Liedon kunnat sekä alueen yhdistyksiä. Maisemanhoitosuunnitelman valmistuttua on mahdollista hakea alueelle maisemanhoitoalueen statusta. Hankkeen tarkoitus on edistää kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnon tilaa sekä lisätä…

Jatka lukemista
Skanssin biodiversiteettipuisto 2024–2027

Skanssin biodiversiteettipuisto 2024–2027

Biodiversiteettipuisto on uudenlainen lähestymistapa vastata luontokatoon ja lisätä luonnon monimuotoisuutta kaupunkien viheralueilla. Biodiversiteettipuisto eroaa perinteisistä luonnonsuojelualueista siten, että siellä monimuotoista luontoa ei vain suojella vaan myös lisätään aktiivisesti. Puistoista kehitetään myös kaupunkilaisille houkutteleva oleskelualue, jossa luonnosta voi oppia. Skanssin biodiversiteettipuistosta kehitetään pilottialue ja lippulaivakohde luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen Suomessa. Biodiversiteettipuisto pilotoi kehittämisen konseptia, jota voidaan tulevaisuudessa…

Jatka lukemista
Turun Pääskyvuorenrinteen luontopohjainen hulevesiratkaisu

Turun Pääskyvuorenrinteen luontopohjainen hulevesiratkaisu

Kestävyysloikka 17.6.2024: Oikea-aikaisella hulevesikosteikkojen rakentamisella voidaan merkittävästi vähentää jo asuinalueen rakentamisen aikaista kiintoainekuormitusta vastaanottaviin vesistöihin. Turun Pääskyvuorenrinteen uudelle asuinalueelle laadittiin hulevesisuunnitelma vuonna 2014. Hankkeessa edettiin suunnitellusti vaiheittain Hulevesisuunnitelma (2014) sisälsi kosteikot (4 kpl), joihin alueen vedet kerätään ennen Jaaninojaan laskua, hulevesikaistat talojen väliin, joita pitkin vedet johdetaan laaksoon, tulvareitit sekä niskaoja rinteen puolelle. Alueen asemakaavassa…

Jatka lukemista
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet ja ratkaisut Varsinais-Suomessa -webinaari 18.9.2024

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet ja ratkaisut Varsinais-Suomessa -webinaari 18.9.2024

Ilmastonmuutos vaikuttaa elinympäristöömme ja yhteiskuntaamme monella tavalla. Sopeutumistyöllä voimme vähentää sen haittoja. Mikä on sopeutumistoimien tilanne Varsinais-Suomessa? Webinaarissa kuullaan, mitä on meneillään ja pohditaan, mihin jatkossa tarvitsee erityisesti panostaa. Aihetta tarkastellaan niin ekosysteemien, rakennetun ympäristön, elinkeinojen kuin väestönkin näkökulmasta. Webinaari on tarkoitettu kaikille alueella toimiville tahoille, kuten kuntien ja hyvinvointialueen viranhaltijoille ja päättäjille sekä koulutuksen,…

Jatka lukemista
Ainutlaatuinen Yyteri -näyttely Luontotalo Arkissa, Porissa

Ainutlaatuinen Yyteri -näyttely Luontotalo Arkissa, Porissa

Luontotalo Arkin näyttely Ainutlaatuinen Yyteri kertoo Porissa sijaitsevan kuuluisan hiekkarannan dyyniluonnosta ja sen erityispiirteistä. Millaisia lajeja Yyterin dyyneillä elää? Miten dyynit muodostuvat? Mikä uhkaa dyynejä ja miten niitä suojellaan? Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastaus. ”Yyteri on monille tuttu paikka etenkin uimarantana ja virkistyskohteena. Sen lisäksi se on kuitenkin paljon muuta – koti tai ruokailupaikka…

Jatka lukemista