Båtliv i samklang med miljön

Etusivu / Nostot / Båtliv i samklang med miljön
Båtliv i samklang med miljön

Båtliv och andra sätt att ta sig fram på vattnen är utmärkta fritidsintressen, och de är för många ett viktigt sätt att koppla av under fritiden. Det är dock viktigt att båtfolket känner till verkningarna av båtlivet på vattenmiljön exempelvis störning av miljön, näringsbelastning och giftutsläpp. Som tur är kan man enkelt minimera de negativa verkningarna.

Bekymmerfritt underhåll, mindre kostnader

PurjeveneVårsolen gassar och måsarna lockar oss ut på sjön. Just nu lönar det sig att ta i beaktande också miljön. Det är en god idé att överväga om det är nödvändigt med antifoulingfärg i bottnen av båten. Båtbottnen behöver inte målas med skadlig bottenfärg alls om man bara rör sig i sötvatten, om båten huvudsakligen förvaras på en trailer eller om det är möjligt att tvätta bottnen ett par gånger om sommaren. Om det trots allt är nödvändigt att bekämpa vattenorganismer, kan det räcka med att man använder antifoulingfärg bara fläckvis på ställen som kräver det. Man når ofta goda resultat också genom att använda förtunnad antifoulingfärg. På det här sättet kan man spara in på kostnaderna, undvika onödigt arbete och värna om vattenorganismerna.

Vid service av motorn uppstår det olje-, färg- och lösningsmedelsavfall, som man måste behandla på rätt sätt. Spilloljan ska föras till ett avfallskärl avsett för det, likaså oljiga trasor och oljefilter. Då man första gången startar motorn lönar sig att samla upp den vätska som kommer ut ur avgasröret. Vätskan består huvudsakligen av frostskyddsvätska, som körts in i motorn på hösten. Frostskyddsvätskor, speciellt etylenglykoler, är skadliga för miljön och får inte komma ut i naturen.

Kom ihåg tömningsstationerna!

Spillvatten som kommer ut i sjön från båtar är direkta näringsämnen för alger. Därför är det så viktigt att man tar hand om avfallsvattnen på rätt sätt. Det är förbjudet sedan tio år tillbaka att släppa ut toalettavloppsvatten i vattnen. Sedan förbudet trädde i kraft har antalet och utbredningen av pumpstationer ökat så att det alltid är relativt enkelt att hitta en tömningsstation för septiktanken.

Värna om vattnens renhet och lugn

När båten har sjösatts är det dags för själva båtlivet. När man njuter av naturen och miljön får man förstås inte glömma skyddet av dem.

Under tankningen bör man se till att bränsle inte rinner ut i havet. Då tanken börjar bli full, kan bränsle välla ut ur ventilationsröret. Det lönar sig därför att hålla ett lämpligt kärl eller hushållspapper vid rörets mun under tankningen. Det är också bra att ha ett litet avfallskär för oljigt avfall i sittbrunnen.

Man kan sortera skräpet ombord på samma sätt som hemma, och det är fiffigt att använda endast sparsamt med miljövänliga tvätt- och rengöringsmedel. Gråvattnet kan man samla i en egen behållare eller i septiktanken. Det är bäst för miljön att diska och tvätta sig i servicehamnarna. I naturhamnar bör man slänga disk- och tvättvatten på marken långt in på land.

Också de som bor, lever stugliv – eller häckar vid stranden – rör sig på vattnen. Nära stranden är det bäst att åka långsamt så man inte orsakar stora vågor och buller. Sakta farten då du ser en flock av fåglar, speciellt om de har ungar.

Tips

  • Den mängd näringsämnen som en person producerar per dag kan åstadkomma en algtillväxt på ett kilogram.
  • Vid båtliv är ansvaret för miljön ännu större, för alla ämnen har en kort väg till naturen.
  • Kräv goda miljötjänster av din hemhamn.
  • hallskargardenren.fi är båtfolkets miljöcentral.

Läs mera
>> Nedskräpningen av vattnen, ett problem som kan undvikas
>> Vattenskyddet börjar i den egna trädgården
>> Vaikuta vesiin

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *