Vegetariska dagen är veckans bästa dag

Etusivu / Teman / Påverka vattnen Nu / Vegetariska dagen är veckans bästa dag
Vegetariska dagen är veckans bästa dag

Vad du lägger upp på tallriken är inte oväsentligt med tanke på vattenvården. Med bara en vegetarisk dag i veckan kan du bidra till att minska belastningen på vattendragen.

Köttproduktion belastar vattendragen

Uppfödning av djur till människoföda förbrukar betydligt mera naturresurser och kräver mycket större arealer än produktion av vegetarisk kost. Generellt sett kräver produktionen av ett kilo kött hela tio kilo foderväxter. Att omvandla näringsämnena till människoföda via produktionsdjur är energiekonomiskt sett ineffektivt, kräver stora produktionsinsatser och tar mycket plats. Cirka fyra femtedelar av åkerarealen i Finland används till betesmark och till att odla fodersäd och vall. Hela 85 procent av de sojabönor som importeras till Finland blir till foder.

Köttproduktionen använder också mycket vatten (upp till 5 000 l/kilo kött som produceras) och producerar dessutom stora mängder avloppsvatten. När köttproduktionen minskar uppkommer inte heller så mycket gödsel och näringsutsläppen i vattendragen minskar. De finländska husdjuren producerar årligen miljontals ton gödsel. Gårdarna har blivit så stora att en enda gård kan ha hundratals nötkreatur eller svin. I hela Finland härstammar i genomsnitt hälften av belastningen på vattendragen från jordbruket. I sydvästra Finland är motsvarande siffra ännu högre.

kasviksia

Små förändringar påverkar vattnens status

Det är inte nödvändigt att helt sluta äta kött. I stället kan man minska på köttkonsumtionen och ersätta köttet med produkter ur växtriket: baljväxter, spannmål och hållbart odlad fisk eller vildfångad fisk. Goda inhemska källor till växtprotein är exempelvis bondbönor, ärter och hampa samt den nya produkten pulled havre. Utmärkta alternativ till kött finns också bland sojaprodukterna. I Finland finns dessutom lysande möjligheter att plocka svamp och bär, och naturen är fullproppad med vilda grönsaker, såsom nässlor, kirskål och maskrosor, som med fördel kan användas i sallader och varma rätter. Grönsaker ska helst användas enligt säsong: under vintern äter man mest rotsaker och bär, under sommaren säsongens färska grönsaker.

Hälsosamt med mera grönsaker

Med tanke på hälsan är det ett bra val att minska på köttkonsumtionen och äta mera grönsaker. Finländarna äter i genomsnitt 76 kilo kött om året. Enligt näringsrekommendationerna borde man äta högst 500 g (tillagad vikt) rött kött (nötkött, fläsk, lamm) och köttprodukter i veckan. Man borde äta fisk 2–3 gånger i veckan och minst 500 g grönsaker, bär och frukt om dagen. När man fångar vild fisk minskar också mängden näringsämnen i vattendragen.

Man behöver inte övergå till enbart vegetarisk kost eller revolutionera sitt liv över en natt. Det går bra att vänja sig vid nya rätter steg för steg i den takt som passar var och en bäst. Fundera över vilket alternativ som skulle passa dig och din familj bäst: att minska konsumtionen av kött och mjölkprodukter vid varje måltid eller att ha till exempel en vegetarisk dag i veckan? Det kan vara överraskande enkelt och kul att ta fram ett vegetariskt alternativ till en favoriträtt genom att ersätta köttet med bönor och färgglada grönsaker. Pröva redan idag!

kasviksia