Ympäristöalan yritykset

Etusivu / Indikaattorit / Ympäristöalan yritykset

Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Ympäristöliiketoiminta voi olla tietyn yrityksen pää- tai sivutoimintaa. Ympäristöliiketoiminta ei ole oma toimialansa, vaan tuotanto on hajautunut useaan eri toimialaluokkaan.

Ympäristöliiketoimintaa päätoimisesti harjoittavat yritykset toimivat seuraavilla toimialoilla: sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla, maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut, viemäri- ja jätevesihuolto sekä jätteen käsittely ja loppusijoitus. Jätehuolto on päätoimialoista merkittävin.

Ympäristöliiketoimintaa sivutoimisesti harjoittavat yritykset voivat toimia millä tahansa muulla toimialalla. Esimerkiksi kemian-, metsä- ja metalliteollisuusyrityksissä harjoitetaan ympäristöliiketoimintaa. Ympäristöliiketoiminnan merkitys on kasvamassa maailmassa, mutta ympäristöliiketoiminnan tilastointi on kehitysvaiheessa sekä kansallisella että EU:n tasolla. Niinpä sivutoimisesta ympäristöliiketoiminnasta ei vielä ole olemassa luotettavaa tilastoseurantaa.

Kuvaajassa ympäristöliiketoiminnan kasvun kehitystä on seurattu ympäristöliiketoimintaa päätoimialana harjoittavien yritysten toimipaikkojen lukumäärän avulla.