Yli miljoona euroa jaettu avustusta kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyöhön

Etusivu / Ilmasto / Yli miljoona euroa jaettu avustusta kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyöhön

Ympäristöministeriö on  myöntänyt avustusta 20 hankkeelle. Mukana saajina ovat Raision, Salon ja Turun kaupungit kukin omalla hankkeellaan.

Raision kaupunki: Tulevaisuuden kestävä Raisio. Hankkeessa vahvistetaan kaupungin ilmastojohtamista, tuodaan kiertotalous osaksi ilmastotyötä ja ohjataan henkilöstöä ja asukkaita ilmasto-ohjelman mukaiseen elämään. Ilmastotyötä vakiinnutetaan kaupungin toimialoilla pysyväksi toiminnaksi. Ilmasto-ohjelmaan tunnistettujen toimenpiteiden seurannalle toteutetaan raportointijärjestelmä ja sidosryhmiä varten verkkopalvelu. Lisätietoja: Kirsi Anttila, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Salon kaupunki: Kohti hiilineutraalia Saloa 2035.Hankkeen tavoitteena on viedä vuonna 2021 laaditun ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteet kaupungin käytäntöihin ja vähentää näin alueen kasvihuonekaasupäästöjä. Kaupunkiorganisaation lisäksi hanke edistää alueen asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja maataloustoimijoiden osallisuutta ilmastotyöhön. Työn tueksi hankkeessa laaditaan Salon ilmasto- ja ympäristöosaamisen johtamisen toimintamalli. Lisätietoja: Anu Tuovinen, etunimi.sukunimi@salo.fi

Turun kaupunki: Vähähiilinen kiertotalouskaupunki − investointien ohjaus ja ilmastobudjetointi (VÄKI) -hanke. Hankkeessa kehitetään ilmastobudjetointia kaupunkikonsernin investointiohjelman valmistelun, ohjauksen ja seurannan välineenä yhdistäen ilmastotavoitteiden ja kiertotalouden toteuttaminen. Samalla parannetaan vuosijohtamisen ohjausta ja pidennetään merkittävästi taloussuunnittelun ohjausvaikutusta investointiohjelman kautta. Lisätietoja: Risto Veivo, etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätietoa ympäristöministeriön tiedotteesta (ym.fi)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *