Vesien ja merenhoidon toimenpiteiden toteutuminen

Etusivu / Vaikuta vesiin / Vesien ja merenhoidon toimenpiteiden toteutuminen
Vesien ja merenhoidon toimenpiteiden toteutuminen

Vesien- ja merenhoidon tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, että saavutetaan vesistöjen ja Itämeren hyvä tila.

Vesienhoidon suunnittelua varten Suomi on jaettu kVesienhoidon toimenpiteetahdeksaan vesienhoitoalueeseen, joista jokaiselle on laadittu vesienhoitosuunnitelma. ELY-keskukset ovat

laatineet toimialueilleen toimenpideohjelmat eli keinovalikoiman, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää.

Vesienhoidon toimenpiteillä tarkoitetaan suoraan pinta- ja pohjavesiin sekä niiden valuma-alueelle kohdistuvia toimenpiteitä, joilla vähennetään ihmistoiminnasta aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia sekä pinta- että pohjavesiin.

MerenhoitMerenhoidon toimenpiteetosuunnitelma pitää sisällään arvion meren nykytilasta, tavoitteet hyvän tilan saavuttamiseksi sekä toimenpideohjelman. Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma koskee koko Suomen merialuetta rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle. Ahvenanmaan maakuntahallitus on laatinut oman toimenpideohjelman Ahvenmaan merialueelle.

Merenhoidon toimenpiteet pyrkivät parantamaan meriympäristön tilaa ja vähentämään siihen kohdistuvia paineita.

Lue lisää havainnollista tietoa vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteutumisesta (seuranta.vaikutavesiin.fi)