Valonian hanke kannusti lähivesi-opetukseen

Etusivu / Kehityspolut / Lähivedet / Valonian hanke kannusti lähivesi-opetukseen
Valonian hanke kannusti lähivesi-opetukseen

Valonian hanke toi onnistuneesti lähivesiteeman koulujen arkeen ja opetussisältöön

Valonian toteuttamassa ”Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa” -hankkeessa tähdättiin peruskoululaisten vesi- ja ympäristötietoisuuden kasvattamiseen luomalla koulujen lähellä sijaitsevien vesistöjen tutkimukseen perustuva oppimiskokonaisuus. Tarkoituksena lähivesihankkeessa oli mahdollistaa lähivesiteeman käsittely useiden oppiaineiden näkökulmasta sekä sisällyttää toimintamalli koulujen arkeen ja opetussisältöön.

Hankkeen toteuttamisaikana 1.6.2017 – 28.02.2019 Varsinais-Suomen kouluja pyrittiin innostamaan lähivesitoimintaan tarjoamalla oppimisen tueksi käytettävää tutkimusvälineistöä ja opettajille suunnattua koulutusta vesiopetuksesta. Mukaan toimintaan saatiin kannustettua yhteensä 13 kuntaa ja opettajille suunnattuun koulutukseen osallistui opettajia kaikkiaan 31 koulusta.

Lähivesitoimintaan lähteneille kouluille lahjoitettiin vesitestireput, joiden sisältämillä tarvikkeilla voidaan mitata vedenlaatua ja tutkia vesistöissä eläviä ötököitä. Opettajat saivat teoria- ja maastokoulutuksista valmiudet vesiin kytkeytyvään opetukseen sekä vesitestien tekemiseen lähivesistöjen äärellä.

Kouluilta kerätyssä palautteessa kiiteltiin hankkeen toteuttajia opettajien asiantuntevasta kouluttamisesta sekä vesitestireppujen tarvikkeiden tarpeellisuudesta oppimisen kannalta. Lähivesien konkreettisen tarkastelun lisääminen opetussisältöön koettiin yleisesti positiivisena ja oppilaiden kiinnostusta herättävänä uutena asiana. Hyödyllisiksi koettiin myös toiminnallisen ympäristön tarjonneet luontoon tehdyt opintoretket. Oman lähiympäristön tutkimista oli saatettu kouluissa ammentaa useasta näkökulmasta eri oppiaineiden valossa.

Vesistön seuraamista kannattaa jatkaa yhä hankkeen loputtua

Onnistumisen kokemukset kouluissa viestivät lähialueisiin kohdistuvan konkreettisen lähestymistavan toimivan opetuksessa. ”Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa” -hankkeen päätyttyä Valonia suosittelee kouluja jatkossakin pitämään yllä lähivesiin kytkeytyvän toimintamallin hyödyntämistä.

Lähivesien huomioiminen oppimisessa sisältää runsaasti menettelymahdollisuuksia eri oppiaineiden näkökulmista. Koulun sitoutuminen lähialueen vesistöllä vierailuun ja aiheen käsittelyyn oppitunneilla antaa mahdollisuuden vesistön tilan seuraamiselle sekä tapahtuvien muutosten syiden pohtimiselle. Oppilaiden siirtyessä ylemmille luokille voidaan tutun aihepiirin kysymyksiä käsitellä yhä syvemmällä tasolla.

Tukea työn jatkamiseen saa Koulujemme lähivedet -verkostolta, joka koostuu koulujen kanssa vesiyhteistyötä tekevistä tahoista Lounais-Suomessa. Verkosto tarjoaa monipuolista apua koulujen vesiin liittyvään opetukseen. Rauman kouluille heittämään haasteeseen vastaamalla pääset lounaissuomalaisen verkoston tiedotuksen piiriin ja kokemusten vaihtoon aiheesta. Vastanneet saavat myös vesitestilaukun käyttöönsä.

Tutustu verkoston nettisivuihin: https://ymparistonyt.fi/koulujemme-lahivedet/
Rauman haaste: https://ymparistonyt.fi/ymparisto_ohjelma/haasteareena/haaste/?haaste_id=73
Valonian ”Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa” -hankkeessa kootut ohjeet lähivesitutkimuksiin:
https://ymparistonyt.fi/wp-content/uploads/2019/06/Vesitestireppu_sisältö-ja-ohjeistus.pdf