Vaikuta vesiin Nyt

Etusivu / Vaikuta vesiin Nyt

Biohiiltä testataan ojavesien puhdistuksessa

Sirppujoen varteen Kalantiin rakennettiin viime syksynä biosuodattamo peltojen salaojavesien puhdistamiseen. Suodattamossa testataan, kuinka paljon oj

Meremme tähden -tapahtuma Raumalla 9.5.2019

”Meremme Tähden 2019 – Eloa ja elinkeinoa” järjestetään Merimäellä Raumalla Eurooppa-päivänä 9.5.2019 Eloa ja elinkeinoa teeman ajatuksena on ”Itäm

 

VAIKUTA VESIIN NYT on tietolähde kaikille vesiasioista kiinnostuneille. Vesi ja vesien tilaan vaikuttavat asiat ovat osa jokaisen arkea. Tämä sivusto kertoo, miten voit omalta osaltasi vaikuttaa vesien tilaan, sekä välittää tietoa vesiensuojelusta ja muista vesiasioista.

Sivuston tuottaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesiviestintätiimi.

KIINNOSTAVAA!

VS_Ely_koulu_lv_bann_300x120px

Meren tilan parantamiseksi tarvitaan jatkotoimia

// // // // Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa // // // ...

Mitä vesistöille tapahtuu? Kaikki suunnitelmat nettikirjastossa!

ymparisto.fi Ympäristöhallinnossa on koottu kirjasto kaikista vesienhoidon suunnitelmista vesienhoidon toimenpideohjelmista merenhoidon

Tuhansien vesien maa

Miten maamme vesillä menee? Mitkä ovat niiden tilan pahimpia uhkia? Näihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan Suomen Ympäristökeskuksen Ympäristön tila -ka

Kokemäenjoen vesivisio 2050

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisiossa keskitytään seitsemään eri teema-alueeseen: Bio- ja kiertotalouden alusta Eliöiden elinympäristö Ku

Vesihuoltotulkki jätevesijärjestelmän valintaan

SYKE 25.10.2017 SYKEssä on tehty helppokäyttöinen sovellus, Vesihuoltotulkki, joka auttaa haja-asutusalueiden asukkaita  ja m
Käytän ja käsittelen vettä
Ostan ja laitan ruokaa
Liikun maalla ja vesillä
Vältän turhia kemikaaleja
Kierrätän, enkä roskaa

Vesien tila heikkenee, puutu Sinä peliin!

Vesien suojeluun ja hoitoon tarvitaan jokaista ihmistä. Vesi vaikuttaa kaikkien elämään. Huono vesi menettää arvonsa, se on epämiellyttävää, vaarallis...

Toimijoita ja tietopalveluja

valonia.fi
jätevesineuvontaa, tietoa vesistöjen omatoimisesta kunnostamisesta ja vesiensuojelusta sekä kaivoasioista

pyhajarvi-instituutti.fi
asukaslähtöistä vesiensuojelutyötä, kuormituksen vähentämismenetelmien kehittämistä sekä tiedon levitämistä

syke.fi
Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen kestävä käyttö -teema

ymparisto.fi/vesi
kattavasti tietoa vesien tilasta, suojelusta, käytöstä ja kunnostuksesta 

Vattendragens tillstånd blir sämre, gör något!