Vaikuta vesiin Nyt

Etusivu / Vaikuta vesiin Nyt

VAIKUTA VESIIN NYT

Tietolähde kaikille vesiasioista kiinnostuneille. Vesi ja vesien tilaan vaikuttavat asiat ovat osa jokaisen arkea. Tämä sivusto kertoo, miten voit omalta osaltasi vaikuttaa vesien tilaan, sekä välittää tietoa vesiensuojelusta ja muista vesiasioista.

Sivuston tuottaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesiviestintätiimi.

Vaikuta vesiin Nyt -facebook

vaikuta vesiin -kalat

Vesien tila heikkenee, puutu Sinä peliin!

Vesien suojeluun ja hoitoon tarvitaan jokaista ihmistä. Vesi vaikuttaa kaikkien elämään. Huono vesi menettää arvonsa, se on epämiellyttävää, vaarallis...
Käytän ja käsittelen vettä
Ostan ja laitan ruokaa
Liikun maalla ja vesillä
Vältän turhia kemikaaleja
Kierrätän, enkä roskaa

Meren tilan parantamiseksi tarvitaan jatkotoimia

// // // // Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa // // // ...

Mitä vesistöille tapahtuu? Kaikki suunnitelmat nettikirjastossa!

ymparisto.fi Ympäristöhallinnossa on koottu kirjasto kaikista vesienhoidon suunnitelmista vesienhoidon toimenpideohjelmista merenhoidon

Toimijoita ja tietopalveluja

valonia.fi
jätevesineuvontaa, tietoa vesistöjen omatoimisesta kunnostamisesta ja vesiensuojelusta sekä kaivoasioista

pyhajarvi-instituutti.fi
asukaslähtöistä vesiensuojelutyötä, kuormituksen vähentämismenetelmien kehittämistä sekä tiedon levitämistä

syke.fi
Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen kestävä käyttö -teema

ymparisto.fi/vesi
kattavasti tietoa vesien tilasta, suojelusta, käytöstä ja kunnostuksesta 

Vattendragens tillstånd blir sämre, gör något!