Vedenalainen meriluonto

Etusivu / Vaikuta vesiin / Vedenalainen meriluonto
Vedenalainen meriluonto

VELMU – Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden seurantaohjelma

Veden alla on myös maisema. Siellä on elinympäristöjen ja lajien kirjo, joka muodostaa vedenalaisen luonnon ekosysteemin. Osa lajeista on ns. avainlajeja, joista koko muu eliöyhteisö on riippuvainen. Itämerellä on oma tyypillinen ekosysteeminsä, jossa on suhteellisen vähän lajeja ja siksi yhdenkin lajin häviäminen voi vaikuttaa koko ekosysteemiin.

Meriluonnon suojelemiseksi tarvitaan merialueiden käytön ja luonnonarvojen yhteensovittamista – merialuesuunnittelua. VELMU tuottaa tietoa suunnittelua varten.

VELMU tukee useiden EU- ja kansallisten ohjelmien ja lainsäädännön toimeenpanoa.

Tutustu VELMU-ohjelmaan ja seuraa uusinta tietoa (ymparisto.fi/velmu)