Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä laatii kansallisen biokaasuohjelman

Etusivu / Ilmasto / Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä laatii kansallisen biokaasuohjelman
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä laatii kansallisen biokaasuohjelman

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän 1.10.2019. Työryhmä valmistelee kansallista biokaasuohjelmaa, jonka avulla edistetään toimia fossiilisia polttoaineita korvaavan biokaasun tuotannon ja käytön lisäämiseksi Suomessa. Työryhmän raportin on määrä valmistua viimeistään tammikuussa 2020.

Biokaasuohjelman laatiminen on kirjattu hallitusohjelmaan perustelulla, että sen avulla otetaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehitetään Suomen elinvoimaisuutta ja edistetään ilmastotavoitteisiin pääsyä. Hallitusohjelman mukaan tavoitteiden saavuttamiseksi käyttöön otetaan ravinnekiertoon perustuva biokaasun tuotantotuki. Biokaasuinvestointien lisäksi tuetaan myös uusia lannankäsittelytekniikoita sekä pyritään järkevöittämään biokaasulaitosten sääntelyä mm. luvituksen ja energian ulosmyynnin osalta.

Valmistunut raportti suosituksineen esitellään ilmasto- ja energiapoliittiselle ministerityöryhmälle.

Lue koko tiedote Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: Työryhmä laatii ohjelman edistämään biokaasun tuotantoa ja käyttöä