Turun päästövähennykset aikataulussa, mutta jatkossa tarvitaan kaikki mukaan

Etusivu / Ajankohtaiset / Turun päästövähennykset aikataulussa, mutta jatkossa tarvitaan kaikki mukaan

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kesällä 2018 ilmastosuunnitelman, jonka mukaan Turku aikoo olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen kaupunkialue. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kutsui ilmastofoorumiin joukon asiantuntijoita, yritysten, yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajia sekä johtavia virkamiehiä ilmastotyötä vauhdittamaan.

Kaupunginjohtaja Minna Arve avasi Turun ensimmäisen ilmastofoorumin. Puheenvuorossaan hän korosti kaupungin sitoutumista tavoitteen saavuttamisen, mutta muistutti ettei kaupunki voi saavuttaa tavoitetta yksin.

– Turun kaupunki on kokonaisvaltaisesti sitoutunut tavoitteen toteuttamiseen. Meillä on myös paljon keinoja toteuttaa tavoitettamme ja pystymme tekemään merkittävän osan vaadittavista toimista, Arve kertoo

Samalla hän kutsuu kaikkia turkulaisia, asukkaita, yhteisöjä ja yrityksiä tulemaan mukaan.

– Emme kuitenkaan pysty tähän yksin vaan tarvitsemme teidät kaikki mukaan, Arve vetoaa

Arve nosti esiin myös nuorison huolen ilmastonmuutoksesta ja mainitsi tästä esimerkkinä koululakon, johon osallistui maailmanlaajuisesti puolitoista miljoonaa lasta ja nuorta.

Turun päästöt ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti

Ilmastosuunnitelman mukaisesti Turku pyrkii puolittamaan alueensa päästöt vuoteen 2021 mennessä vuoden 1990 tasosta ja vuodesta 2029 alkaen tavoitteena on ilmastopositiivinen alue. Siitä alkaen Turun alue ei kokonaisuutena enää lämmitä ilmakehää vaan viilentää sitä.

Uusin päästöraportti osoittaa, että Turku on jo onnistunut vähentämään kolmanneksen alueensa kasvihuonepäästöistä verrattuna vuoden 1990 tasoon (vuoden 2017 päästölaskenta ja vuoden 2018 ennakkotieto). Päästöjä on vähennetty tavoitteen mukaisesti. Päästömme ovat kuitenkin edelleen aivan liian korkealla tasolla verrattuna globaaliin tavoitteeseen korkeintaan puolentoista asteen lämpenemisestä, jotta ilmastonmuutoksen pahimmilta seurauksilta vältyttäisiin.

Suurimmat päästövähennykset Turussa on saavutettu energiajärjestelmän monipuolisella uudistamisella. Uusiutuvan energian osuutta on kasvatettu merkittävästi erityisesti kaukolämmössä ja kaukokylmässä. Samanaikaisesti Turun kaupunkikonserni on panostanut energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen kulutuksen ohjaukseen ja jakeluun. Energiajärjestelmän uudistus jatkuu kohti hiilen energiakäytöstä luopumista 2025 ja hiilineutraalia energiajärjestelmää 2029.

Turun metsät ovat merkittävä hiilinielu

Myös liikenteen päästöjä on Turussa jo onnistuttu vähentämään. Seudullinen joukkoliikennepalvelu, bussilinjojen sähköistäminen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen, sähköisen liikenteen palveluiden luominen ja ympärivuotinen kaupunkipyöräjärjestelmä ovat hyviä esimerkkejä toteutetuista toimista. Suuren kapasiteetin hiilineutraali joukkoliikenneratkaisu on myös osa ilmastosuunnitelman toimenpiteitä. Tavoitteena on vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2015 tasosta vuoteen 2029 mennessä.

Turun kaupunkikonserni on toteuttanut muitakin merkittäviä ilmastotoimia. Esimerkiksi kaupungin omistamien metsien vuotuinen hiilinielu vastaa jo nyt henkilöautoliikenteen päästöjä kaupungin alueella. Tämä on huomioitu kaupungin metsäpolitiikassa, jossa pyritään vahvistamaan hiilinieluja entisestään sekä edesauttamaan myös ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Vahvoista toimenpiteistään huolimatta Turun kaupunki konserniyhteisöineen ei kuitenkaan kykene yksinään kokonaan toteuttamaan ilmastotavoitteitaan. Ilmastosuunnitelma 2029 tunnistaa tämän ja haastaa koko yhteiskunnan mukaan ilmastotoimiin. Tavoitteena on tehdä yhdessä vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa ja nostaa turkulaiset ilmastoratkaisut esimerkiksi maailmalle. Tämä antaa merkittäviä mahdollisuuksia myös alueella toteutettujen innovaatioiden viennille.

Turku haastaa kaikki ilmastotoimiin

Turun kaupunki kutsuu kaikki mukaan siirtymään ilmastopuheista tekoihin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo selvästi myös Turussa. Samalla voimistuvat myös muutoksen aiheuttamat riskit. Uudet toimenpiteet ovat tarpeen sekä muutoksen hillitsemiseksi että siihen sopeutumiseksi.

Turun kaupunkikonserni on jo koonnut 50 vaikuttavaa toimenpidettä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (julkistetaan huhtikuun aikana). Turun ensimmäisessä Ilmastofoorumissa tänään kutsuttiin koko yhteiskunta mukaan tekemään vaikuttavia ilmastotoimia.

> Hiilineutraali Turku

> Saku Koivu mukaan ilmastotyöhön