Turun Pääskyvuorenrinteen luontopohjainen hulevesiratkaisu

Etusivu / Ilmasto / Turun Pääskyvuorenrinteen luontopohjainen hulevesiratkaisu
Turun Pääskyvuorenrinteen luontopohjainen hulevesiratkaisu

Kestävyysloikka 17.6.2024: Oikea-aikaisella hulevesikosteikkojen rakentamisella voidaan merkittävästi vähentää jo asuinalueen rakentamisen aikaista kiintoainekuormitusta vastaanottaviin vesistöihin. Turun Pääskyvuorenrinteen uudelle asuinalueelle laadittiin hulevesisuunnitelma vuonna 2014.

Kosteikko ja taustalla kerrostaloja.
©Minna Kivimäki, Turun kaupunki

Hankkeessa edettiin suunnitellusti vaiheittain

Hulevesisuunnitelma (2014) sisälsi

  • kosteikot (4 kpl), joihin alueen vedet kerätään ennen Jaaninojaan laskua,
  • hulevesikaistat talojen väliin, joita pitkin vedet johdetaan laaksoon,
  • tulvareitit sekä
  • niskaoja rinteen puolelle.

Alueen asemakaavassa vuonna 2017 tehtiin tilavaraukset hulevesille suunnitelman mukaisesti. Puistojen ja katujen rakentaminen alkoi 2019 ja ensimmäiset talot valmistuivat vuonna 2020. Kosteikot tehtiin jo rakennusvaiheessa puhdistamaan rakennusaikaisia valumia.

– Kosteikot ovat toimineet suunnitellusti ja niiden on havaittu puhdistavan hyvin alueen hulevesiä, kertoo erityisasiantuntija Anna Räisänen Turun kaupungilta.

Kosteikko.
©Anna Räisänen, Turun kaupunki

Luontopohjainen ratkaisu toimii

Kaikki rakennettujen alueiden hulevedet kerätään hulevesiviemäreillä ensin kosteikolle, josta ne valuvat edelleen Jaaninojaan. Kosteikko puhdistaa ja hidastaa valumia vähentäen näin myös Jaaninojan uoman eroosiota. Kosteikkojen yhteydessä on suodatuspatoja, jotka suodattavat ravinteita ja metalleja sisältäviä sedimenttejä. Kosteikoilla käytetään pääasiassa kotoperäisiä kasvilajeja sekä lähialueilta levinneitä luonnonkasveja.

Pääskyvuorenrinteen uusi asuinalue sijaitsee luonnonarvokkaan Jaaninojan välittömässä läheisyydessä. Jaaninojan uoma muodostaa uhanalaisen savimaiden virtavesiluontotyypin, jossa elää mm. jokirapuja ja taimenia. Jaaninojan yläjuoksulla on lähes 12 km² valuma-alue, joka muodostaa alueelle tulvariskin. Haasteena on myös asuinrakennusten sijoittuminen jyrkän rinteen ja Jaaninojan väliin.

Pääskyvuorenrinteen asuinalue sijaitsee noin 5 km Turun keskustasta ja se on suunniteltu noin 900 asukkaalle.

Yhteyshenkilöt

  • Anna Räisänen, erityisasiantuntija, Turun kaupunki, p. 050 558 9232, etunimi.sukunimi@turku.fi
  • Minna Kivimäki, projektipäällikkö, Turun kaupunki, p. 044 9072176, etunimi.sukunimi@turku.fi

kestavyysloikka.fi »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *