Topinpuiston kiertotalouskeskuksesta ilmastopositiivinen alue

Etusivu / Ilmasto / Topinpuiston kiertotalouskeskuksesta ilmastopositiivinen alue

Lounais-Suomen Jätehuolto uutisoi 22.6.2020

Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa toimivat yritykset ovat merkittäviä jätemateriaalien vastaanottajia, käsittelijöitä ja kierrättäjiä Turun kaupunkiseudulla. Yritysalueen toiminnassa ja sen arvoketjuissa syntyy päästöjä, joiden lähteitä lähdetään tunnistamaan ja niiden vähentämiseen etsitään ratkaisuja.

Tavoitteena ilmastopositiivinen yritysalue

Hankkeen aikana yritysalueilla kokeillaan uusia teknologioita ja toimintamalleja päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen rakentamiseksi. Tavoitteena on koostaa hyväksi havaitut menetelmät yhteen ja luoda niistä ilmastopositiivisen yritysalueen malli. Malliin sisällytetään hankkeen aikana mukana oleville yritysalueille tehdyt hiilitiekartat, joihin kirjataan muun muassa päästötavoitteita ja toimenpidesuosituksia näiden saavuttamiseksi.

Lue lisää hankkeesta LSJH:n nettisivuilta