PK-yritysten ilmastobarometri 2020

Etusivu / Ilmasto / PK-yritysten ilmastobarometri 2020

Suomen Yrittäjät on julkaissut PK-yrityssektorin ilmastobarometrin

Kevään 2020 pk-yritysbarometrin yhteydessä kysyttiin näkemyksiä ilmastonmuutoksen hillintätoimien vaikutuksista yrityksiin: mahdollisuudet, haasteet, päästöjä vähentävät toimet ja niiden ajurit. Kyselyyn vastasi 4600 pk-yritystä kautta Suomen.

PK-yritysbarometrin mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet tuovat yrityksille tasavertaisesti mahdollisuuksia ja haasteita. Sektoreittain mahdollisuuksia nähdään eniten teollisuudessa ja haasteita kaupan alalla. Noin puolet yrityksistä kokee, että päästövähennystoimet eivät vaikuta lainkaan yritystoimintaan.

Kasvuhalukkaat yritykset näkevät ilmastonmuutoksen hillitsemistoimissa selvästi enemmän mahdollisuuksia kuin haasteita. Mahdollisuuksia näkevien yrityksien investointiodotukset vuodelle 2020 olivat huomattavasti suuremmat kuin keskimäärin kaikilla yrityksillä.

Vuoden 2019 aikana lähes 70 prosenttia pk-yrityksistä toteutti lisätoimia, joiden seurauksena oman toiminnan päästöt vähenivät. Eniten toimia on kohdentunut kierrätyksen tehostamiseen. Myös muita tehostamistoimia on tehty laajasti.

Keskeisin ajuri ilmastonmuutoksen hillitsemistä auttavien toimien toteuttamisessa ovat yrityksen arvot ja strategia. Ne toimivat kannustimina noin puolille ilmastotoimia tehneistä yrityksistä. Myös kustannussäästöt ja tehokkuuden lisääntyminen on tärkeä motivaation lähde ryhdyttäessä päästöjä vähentäviin toimiin.

Raportti: PK-ilmastobarometri 2020 (pdf)