Kolme miljoonaa kuntien luonnonhoitotöihin Helmi-ohjelmasta

Etusivu / Ajankohtaiset / Kolme miljoonaa kuntien luonnonhoitotöihin Helmi-ohjelmasta
Kolme miljoonaa kuntien luonnonhoitotöihin Helmi-ohjelmasta

Ympäristöministeriö: 

Ympäristöministeriö myöntää erityisavustusta kunnissa tehtäviin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen.

– Elinympäristöjen heikkeneminen on luontomme köyhtymisen suurin suora syy. Tähän vastataan uudella Helmi-ohjelmalla, jonka hankkeet edistävät luonnon monimuotoisuutta ja parantavat arvokkaiden elinympäristöjen tilaa. Halusimme suunnata ohjelmaan kunnille oman osion, Kunta-Helmen, sillä kunnista on tullut paljon toiveita päästä aktiivisemmin mukaan monimuotoisuustyöhön. Toimilla luonnon puolesta on kiire, joten valitsemme osan toimista toteutettavaksi jo tänä kesänä, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Avustusta myönnetään viiteen eri teemaan liittyen: soiden ennallistaminen; lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito; perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito; metsäisten elinympäristöjen hoito; sekä pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen. Avustettavien hankkeiden toivotaan tuottavan myös uusia menetelmiä ja toimintamalleja elinympäristöjen hoitoon. Kunta-Helmi -avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille.

Avustettavien hankkeiden tulee tähdätä konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimiin Helmi-ohjelmassa mukana olevien elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kunta-Helmillä ei rahoiteta esimerkiksi virkistyskäytön rakenteita tai opastusmateriaaleja. Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voidaan sisällyttää Kunta-Helmin hankkeisiin silloin, kun myös konkreettiset kunnostustoimet tehdään saman hankkeen aikana tai niihin on muu rahoitus ja aikataulu.

Yksittäisten kuntien lisäksi ympäristöministeriö kannustaa kuntia muodostamaan alueellisia yhtymiä yhteisten hankkeiden suunnitteluun.  Samoin kannustetaan useita teemoja läpileikkaaviin avustushakemuksiin, joissa kunnostustoimilla hyödytetään laajoja ekologisia kokonaisuuksia.

Kunta-Helmi erityisavustushaku toteutetaan 11.5.–31.8.2020.

Lue lisää Ympäristöministeriön sivuilta >>