rahoitus

Etusivu / Posts tagged "rahoitus"
Ympäristöavustukset jälleen haettavissa 18.10.-30.11.2021

Ympäristöavustukset jälleen haettavissa 18.10.-30.11.2021

Erilaisiin ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin avustusta ELY-keskuksista rakennusperinnön hoitoon saariston ympäristönhoitoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön kalataloudellisiin kunnostuksiin Lisäksi seuraavat ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustuksia alla oleviin teemoihin:  maa- ja metsätalouden vesienhallintaan (Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset) haitallisten vieraslajien torjuntaan (Kainuun ELY-keskus) ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin (Keski-Suomen ELY-keskus) Kaupunkivesien hallinta ja…

Jatka lukemista
Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi

Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan 14.10.2021 erityisavustuksesta, jota kunnat, yhdistykset, säätiöt ja vesiosuuskunnat voivat hakea luonnonhoitotyötä varten. Haku aukeaa 22.10.2021. Tukea haetaan Uudenmaan ELY-keskuksesta. ”On mahtavaa saada kunnat ja järjestöt mukaan toteuttamaan Helmi-ohjelmaa. Ohjelmassa tavoitteemme on turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Uuden asetuksen myötä tämä onnistuu paremmin. Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi laajentavat toimijajoukkoa ja kasvattavat…

Jatka lukemista
Ely-keskukselta rahoitusta öljyllä pilaantuneiden alueiden puhdistukseen

Ely-keskukselta rahoitusta öljyllä pilaantuneiden alueiden puhdistukseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kertoo tiedotteessaan 13.9.2021 öljyllä pilaantuneiden alueiden puhdistamisen rahoituksen muutoksesta. Ely-keskukselta on tähänkin asti voinut hakea tukea pilaantuneiden alueiden selvittämiseen ja puhdistamiseen, ja jatkossa rahoitusta voi saada myös öljyllä pilaantuneiden kohteiden puhdistukseen. Aiemmin öljyllä pilaantuneiden kohteiden selvitykseen ja puhdistukseen on saanut rahoitusta JASKA-hankkeesta ja Soili-ohjelmasta sekä ympäristöministeriön öljysuojarahastosta. Avustusta öljyllä pilaantuneiden maiden…

Jatka lukemista
EAKR-haku avoinna Varsinais-Suomessa 30.9.2021 asti

EAKR-haku avoinna Varsinais-Suomessa 30.9.2021 asti

Varsinais-Suomen liitto kertoo uutisessaan Uudenmaan liiton koordinoimasta EAKR-rahoitushausta, joka on auki syyskuun loppuun asti.  Varsinais-Suomessa rahoitusta on haettavana seuraavasti: Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet Tarkemmat hakupainotukset tulee tarkistaa hakuilmoituksesta. REACT-EU-rahoituksella (toimintalinja 8) rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja…

Jatka lukemista
Koneen säätiön apurahahaku auki 15.9.2021 asti

Koneen säätiön apurahahaku auki 15.9.2021 asti

Koneen Säätiö tukee akateemista humanistista, yhteiskuntatieteellistä, taiteellista ja ympäristöntutkimusta, ammatillista taiteellista työskentelyä sekä monialaista tiedettä ja taidetta yhdistävää tai niihin pohjautuvaa työtä. Apurahahalu on auki 15.9. klo 16.00 asti. Koneen Säätiön apurahaa voi hakea:   akateemiseen tieteelliseen työskentelyyn humanistisen, taiteellisen, yhteiskuntatieteellisen tai ympäristöntutkimuksen aloilla  ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn kaikilla taiteen aloilla  monialaiseen työskentelyyn edellä mainituilla tieteen ja taiteen aloilla  tieteellisen…

Jatka lukemista
Yrityksille ja tutkimukseen tarjolla 40 miljoonaa euroa rakennetun ympäristön vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen

Yrityksille ja tutkimukseen tarjolla 40 miljoonaa euroa rakennetun ympäristön vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen

Ympäristöministeriö ja Business Finland tiedottavat 23.8.2021 yhteisestä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmastaan, jonka kautta tuetaan vuosina 2021–2023  suomalaisia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita rakennetun ympäristön vähähiilisyyden edistämisessä.  Tavoitteena on vauhdittaa rakennetun ympäristön ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien tuotteiden, teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien kehitystä ja leviämistä, edistää elinkeinorakenteen uudistumasta ja kasvattaa suomalaisyritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailukykyä. Ohjelman ensimmäinen rakennetun…

Jatka lukemista
Ympäristöministeriö myöntää tukea maakuntien ilmastotyölle ‒ avustushaku auki 1.10.2021 asti

Ympäristöministeriö myöntää tukea maakuntien ilmastotyölle ‒ avustushaku auki 1.10.2021 asti

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on avannut avustushaun kuntien ilmastotyötä tukeville maakuntien ilmastohankkeille. Tavoitteena on tarjota pienille ja ilmastotyötään vasta aloitteleville kunnille alueellista asiantuntijatukea. ”Tarkoituksenamme on auttaa kuntien edustajia ymmärtämään, minkälaiset ilmastotoimet ovat juuri heidän kunnassaan vaikuttavimpia ja taloudellisesti kannattavimpia, sekä hakemaan näille toimille rahoitusta. Toivottavasti saamme jokaisesta maakunnasta hyviä hakemuksia: alueellisessa ilmastotyössä on mahdollista huomioida…

Jatka lukemista
Perinnemaisemien arka tasapaino

Perinnemaisemien arka tasapaino

Turun Sanomat kertoo artikkelissaan 15.7.2021 Varsinais-Suomessa sijaitsevien harvinaisten perinnebiotooppien ja niissä elävien uhanalaisten lajien suojelusta. Saaristomeren saarilla perinnemaisemaa hoidetaan laidunnuksella, joka on luonnollinen ja edullinen tapa ylläpitää harvinaisia luontoarvoja. Helmi -ohjelman työhön on taas saatu paremmin rahoitusta, ja sen jatkuminen on elintärkeää pitkäjänteistä työtä vaativien perinnemaisemien säilyttämiselle.    Lue Turun Sanomien artikkeli ”Perinnemaisemien arka tasapaino”…

Jatka lukemista
Haut aukeavat − miljardien mahdollisuuksia horisontissa nyt!

Haut aukeavat − miljardien mahdollisuuksia horisontissa nyt!

Horisontti Eurooppa -ohjelma jakaa tänä vuonna yli 10 miljardia euroa  korkealaatuisille tutkimus- ja innovaatioprojekteille! Työohjelmat on nyt julkaistu ja haut ovat aukeamassa juhannusviikolla. Nopeimmat ehtivät vielä mukaan vuoden 2021 hakuihin. Komissio järjestää yhteistyökumppaniensa kanssa hakuinfoja ja verkostoitumistilaisuuksia Horisontin hauista kiinnostuneille. Hakuihin liittyvä neuvonta on maksutonta. Lue lisää Business Finlandin sivuilla    

Jatka lukemista
Parainen sai luontorahoitusta

Parainen sai luontorahoitusta

Turun Sanomat uutisoi 17.8.2021 Paraisten kaupungin saamasta rahoituksesta. Ympäristöministeriö on myöntänyt Paraisille noin 100 000 euroa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen vuosina 2020-2021. Rahoituksen avulla hoidetaan Långholmenin ja Norrbyholmenin saaristoluontoa. Rahoitus on osa Helmi-ympäristöohjelmaa. Klikkaa kuvaa suuremmaksi >>

Jatka lukemista