Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelma rantautuu kouluihin!

Etusivu / Kehityspolut / Lähivedet / Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelma rantautuu kouluihin!
Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelma rantautuu kouluihin!

Teistäkö seuraava Siisti Biitsi -kummikoulu?

”Se on jotenkin rentouttavaa ja jännää, koska ei koskaan tiedä, mitä voi löytää.”
”On kivaa olla tekemässä jotain muuta kuin istua koulun penkillä.”

Muun muassa tällaisia ajatuksia heräsi raisiolaisen Tahvion koulun oppilaiden keskuudessa, kun he osallistuivat Siisti Biitsi -rantojensiivoustalkoisiin tänä syksynä. Tahvion koulu on yksi Siisti Biitsi -ohjelman ensimmäisistä kummikouluista ja kuuluu myös Koulujemme lähivedet -verkostoon. Kummikoulut siivoavat valitsemaansa rantaa kaksi kertaa vuodessa, ja heidän kanssaan syvennytään tarkemmin roskaantumisongelmaan.

  • Ollaan tärkeiden asioiden äärellä, kun laiturinnokassa pohditaan yhdessä, miten esimerkiksi nitoja on joutunut satama-alueelle tai kevään siivouksessa kerätyt 716 tupakantumppia sataman parkkialueelle. Keskusteluissa heränneiden kysymysten pohjalta on taas sitten etsitty tietoa tai perehdytty johonkin asiaan syvemmin. Muovi herätti viime keväänä paljon keskustelua ja luimmekin artikkeleita muun muassa Tyynenmeren jätepyörteestä, kertoo Tahvion koulun luokanopettaja Pirita Saksa.

Siisti Biitsi on Pidä Saaristo Siistinä ry:n vesistöjen ja rantojen roskaisuuteen keskittyvä talkoo-ohjelma, jonka tarkoituksena on siivota rantoja talkoohengessä, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen ja kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta. Nyt Siisti Biitsi kutsuu myös koulut osallistumaan rantojen siivoustalkoisiin ja ryhtymään Siisti Biitsi -kummikouluiksi.

Kummikouluohjelma on peruskouluille suunnattu ympäristökasvatuksellinen toimintamalli. Siinä yhdistyvät saumattomasti monialainen ympäristökasvatus ja rantojensiivoustalkoot koulun omalla kummirannalla. Kummikoulutoimintaa on jo pilotoitu Turun alueella neljässä koulussa. Niin oppilaat kuin opettajatkin ovat lähteneet innoissaan mukaan!

Kummikouluohjelman tavoitteena on antaa peruskouluille ympäri Suomen mahdollisuus sitoutua oman lähiympäristönsä vaalimiseen ja kestävän elämäntavan mukaisen toimintakulttuurin luomiseen. Sitoutuminen pitkäjänteiseen toimintaan on paitsi merkittävä panos koulun lähiympäristön suojeluun myös laajemmin ympäristömme hyvinvoinnin tukemiseen. Säännöllinen toiminta ympäristön hyväksi antaa oppilaille valmiuksia edistää kestävän elämäntavan mukaisia toimintatapoja myös omassa lähipiirissään ja myöhemmin yhteiskunnassa.

Kummikouluohjelma lanseerataan keväällä 2020. Seuraa tuolloin Pidä Saaristo Siistinä ry:n (pidasaaristosiistina.fi) ja Siisti Biitsin nettisivuja (siistibiitsi.fi) ja somekanavia saadaksesi lisätietoa kummikouluohjelmaan liittymisestä!

Lisätietoja Siisti Biitsistä antaa:
Julia Jännäri
Projektikoordinaattori, Pidä Saaristo Siistinä ry
p. 040 455 7251
julia.jannari(a)pssry.fi

Lapsia keräämässä roskia Aurajoen rannalla
Turun Puolalan koulu on myös Siisti Biitsin ensimmäisiä kummikouluja. Koulun oppilaat siivosivat ansioituneesti Aurajoen rantaa syksyllä.