Satakuntaliitto kuntien tukena ilmastotyössä

Etusivu / Ilmasto / Satakuntaliitto kuntien tukena ilmastotyössä
Satakuntaliitto kuntien tukena ilmastotyössä

Satakuntaliitossa on käynnistynyt ympäristöministeriön osarahoittama alueellisen ilmastotyön hanke, jonka keskeinen tavoite on edistää kuntien ilmastotyötä niiden erityispiirteet huomioiden. Hankkeessa kannustetaan kuntia mukaan ilmastotyöhön tarjoamalla ajankohtaista ilmastotietoa ja tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi tuetaan kuntien verkostoitumista keskenään ja hanketoimijoiden kanssa.

Uudet hankkeet ovat keskeinen keino ohjata ja edistää ilmastotyötä aluetasolla. Lisäksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa toteutetaan teemakohtaisia suunnitelmia ja ohjelmia, jotka tukevat tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutusta.

Satakuntaliitto on ottanut ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista koskevat tavoitteet huomioon joulukuussa 2021 hyväksytyssä Satakunta-strategiassa, jonka tavoitteena on maakunnan kilpailukyvyn, elinvoiman, kasvun ja hyvinvoinnin vahvistaminen edistämällä vihreän siirtymän investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Työkalupakkina, tausta-aineistona ja yhteistyön edistäjänä ilmastotyölle toimii Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2030, joka on tuotettu Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -nimistä EU:n Life-hanketta.

Luodaan toimintamalli ja lisätään yhteistyötä

Tavoitteena on luoda maakunnallinen toimintamalli kuntien ilmastotavoitteiden edistämiseksi sekä pilotoida kuntien ilmastoyhteistyöverkostossa hallintokuntien keskinäistä ja luottamushenkilöiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja tietoisuutta ilmastoasioiden edistämiseksi.

Hanke on jatkoa aikaisemmille maakunnallisille ilmastohankkeille SATAHIMA – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa ja ILSA – Ilmastoviisas Satakunta, ja tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä käynnissä olevan CANEMURE – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia – Satakunnan osahankkeen kanssa.

Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke
Toteutusaika 1.1.2022–31.5.2023

Lisätietoja:
Ilmastokoordinaattori Riitta Dersten
Aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma
Hankeassistentti Jonna Fagerlund
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

ilmakuva Harjavallasta: maisemassa asutusta, peltoja, metsää ja joki
Keserin / Niuttulan kaupunginosa Harjavallassa. Kuva: Tomi Glad / Glad Media Oy

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.