Ilmastohanke kokoaa Satakunnan kunnat ja niiden yhteistyötahot ilmastotyöhön

Etusivu / Ilmasto / Ilmastohanke kokoaa Satakunnan kunnat ja niiden yhteistyötahot ilmastotyöhön
Ilmastohanke kokoaa Satakunnan kunnat ja niiden yhteistyötahot ilmastotyöhön

Satakuntaliitossa käynnistyi vuoden alussa ympäristöministeriön osarahoittama hanke Satakunnan kuntien ilmastotyön tukemiseksi.

Hankkeen keskeinen tavoite on edistää kuntien ilmastotyötä niiden erityispiirteet huomioiden ja kannustaa etenkin uusia kuntia mukaan tarjoamalla niille ajankohtaista ilmastotietoa ja tietoa rahoitusmahdollisuuksista, sekä mahdollistamalla kuntien verkostoitumista keskenään ja muiden hanketoimijoiden kanssa.

Hankkeessa luodaan maakunnallinen toimintamalli aluekehityslain mukaisesta maakunnallisesta ilmastotyöstä kuntien ilmastotavoitteiden edistämiseksi sekä pilotoidaan kuntien ilmastoyhteistyöverkostossa tehtävää yhteistyötä.

Kevään ja kesän aikana on kartoitettu kuntien ilmastotyön tämänhetkistä tilannetta ja lähitulevaisuuden suunnitelmia sekä yhteistyötahoja ja toiveita ilmastotyön tueksi. Alkukartoituskyselyn tulokset osoittavat, että ilmastotyö on aktivoitumassa Satakunnan kunnissa. Kuntien omassa toiminnassa tullaan tekemään vähähiilisyyteen tähtääviä laitehankintoja ja -invertointeja. Kunnissa aiotaan myös edistää ilmastoasioita strategisesti aiempaa enemmän.

Satakunnassa on pitkään Hinku-yhteistyössä mukana olleita kuntia, sekä vasta ilmastotyötään aloittelevia kuntia. Kuntien vastauksista käy ilmi, että Hinku-kunnissa ilmastotyötä tehdään laajoissa verkostoissa eri yhteistyötahojen kanssa. Ilmastotyötään aloittelevissa kunnissa tukea toivotaan erityisesti kuntien välisen yhteistyön edistämiseen. Yhteisesti kunnat kokevat tarvitsevansa tukea viestintään ja tiedotukseen erityisesti kuntapäättäjien, mutta myös kuntalaisten suuntaan. Hankkeen aikana tullaan tekemään seurantakysely toiminnan muutoksesta, ja samassa yhteydessä koostetaan tarkemmin tietoa kuntien ilmastotyön nykytilanteesta.

Kuntien verkostoitumista tukemaan on Satakunnan kunnille ja niiden keskeisille yhteistyötahoille muodostettu maakunnallinen ilmastoyhteistyöryhmä, jonka toiminta on käynnistynyt, ja joka tulee kokoontumaan 45 kertaa hankkeen aikana. Hankkeen aikana linjataan yhteistyöryhmän toiminnan jatkosta. Yhteistyöryhmän edustajien kautta kunnille on viestitty ajankohtaisista rahoitushausta ja tilaisuuksista.

Yhteistyöryhmän edustajilta kerättiin myös kuntien näkemyksiä ilmastolain muutosehdotukseen velvoitteesta kuntien ilmastosuunnitelmien laatimisesta ja muutoksenhausta, jotka huomioitiin Satakuntaliiton lausunnossa. Lokakuussa eduskuntakäsittelyyn etenevästä lakiehdotuksesta tullaan myös viestimään ryhmälle.

Muita keskeisiä toimia hankkeessa on ollut yhteistyön käynnistäminen kahden esimerkkikunnan, Kokemäen ja Euran kanssa. Hanke on myös tarjonnut kunnille tukea ilmastoteemaisten hankehakujen valmisteluun.

Syksyn aikana tullaan järjestämään Satakunnan kunnille ja niiden yhteistyötahoille ilmastoteemaisia tilaisuuksia.

Tiistaina 11.10. klo 17–20 tilaisuus Kokemäellä
(Kokemäen koulukeskus, Haapionkatu 13, 32800 Kokemäki)
Teema: Kuntien ilmasto- ja kiertotaloustoimet
Ohjelma
Ilmoittautuminen viimeistään su 9.10.

Torstaina 20.10. klo 17–20 tilaisuus Eurassa
(Euran koulukeskuksen auditorio, Savikontie 11, 27510 Eura)
Teema: Maa- ja metsätalouden ilmastotoimet
Ohjelma
Ilmoittautuminen viimeistään ma 17.10.

Torstaina 10.11. klo 17–20 tilaisuus Kankaanpäässä
(Kankaanpään sali, Kangasmoisionkatu 1, 38700 Kankaanpää)
Teema: Ilmasto- ja energiatoimet
Ohjelma
Ilmoittautuminen viimeistään ma 7.11.

Tilaisuuksissa kuullaan ajankohtaiskatsaukset kansallisista ilmastotoimista, teemaan liittyviä puheenvuoroja alueellisilta toimijoilta sekä kuulumisia paikallisesta ilmastotyöstä.

> Ilmoittautuminen tilaisuuksiin 

 

Lisätietoja:

Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanke
Toteutusaika 1.1.2022 – 31.5.2023.

Ilmastokoordinaattori Riitta Dersten
Aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma
Hankeassistentti Jonna Fagerlund
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

ilmakuva joki-, pelto- ja metsämaisemasta ja Satakuntaliiton logo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *