Saaristomeren Suojelurahasto hakee uusia rahoitettavia kohteita

Etusivu / Ajankohtaiset / Saaristomeren Suojelurahasto hakee uusia rahoitettavia kohteita

Syksyn 2018 rahoitushaku päättyy 1.10.2018

Saaristomeren Suojelurahasto rahoittaa Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviä tarkoin kohdennettuja ja tehokkaita hankkeita. Saaristomeren Suojelurahaston avoin rahoitushaku on jatkuva ja siihen voi jättää hakemuksenhakijalle sopivana ajankohtana. Hakuprosessissa Saaristomeren Suojelurahaston hoitokunta käsittelee hankeideat ja hakemukset vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tekee esitykset Centrum Balticum -säätiön hallitukselle tuettavista hankkeista. Seuraavaksi käsiteltävät hakemukset tulee jättää 1.10 mennessä.

Saaristomeren Suojelurahasto on rahoittanut vuodesta 2008 lähtien 53 eri hanketta Saaristomerellä ja sen valuma-alueella. Rahoitettuja hankkeita on tällä hetkellä käynnissä 13. Hankkeissa on esimerkiksi rakennettu kosteikkoja ja suojavyöhykkeitä, niitetty ruokoa ja pohjakasvillisuutta, kehitetty haja-asutuksen jätevesiratkaisuja, rakennettu septitankkien tyhjennysasemia sekä tehty fosfori- ja nitraattipäästöjen vähentämiseen liittyviä selvityksiä ja soveltavaa tutkimusta.

Painopisteitä ravinnekuormituksen vähentäminen ja kansalaisaktiivisuuden lisääminen

Vuosien 2015-2018 rahoituspainopisteitä ovat ravinnekuormituksen vähentäminen ja ravinteiden poisto sekä tietoisuuden lisääminen konkreettisista hankkeista ja toimenpiteistä ja myös kansalaisaktiivisuuden lisääminen. Hankkeiden konkreettisia toimenpiteitä voivat olla vaikkapa laskeutusaltaat, opastus, jätevesiratkaisut, venepohjapesurit, ohjevihkosten tuottaminen, koulujen ympäristökasvatus, kansalaisjärjestöjen toiminta, opinnäytetyön tekeminen, vesiensuojelun pilotointi tai hyväksi todettujen käytäntöjen levittäminen.

Saaristomeren Suojelurahasto toimii yleensä osarahoittajan roolissa, mutta perustelluissa tapauksissa voi hankkeelle olla mahdollista saada myös täysi rahoitus. Keskimääräinen myönnetty rahoitusosuus on 3000-10 000 euroa. Korkein myönnetty rahoitus on toistaiseksi ollut 40 000 kolmen vuoden hankkeelle.

Lue lisää

> Saaristomeren Suojelurahasto

> Hakuohjeet