Raumalla kestävä kehitys on osa päiväkotiarkea

Etusivu / Ajankohtaiset / Raumalla kestävä kehitys on osa päiväkotiarkea
Raumalla kestävä kehitys on osa päiväkotiarkea

Rauman kaupunki haastaa kunnat ottamaan kestävän kehityksen merkittäväksi osaksi varhaiskasvatustaan.

– Erityisesti haluamme haastaa Porin kaupungin, sanoo ympäristönsuojeluinsinööri Tuija Kailaste Rauman kaupungilta.

lapsikuva5 Tuija Kailaste KYSY LUPARaumalla on panostettu jo useampi vuosi ympäristökasvatukseen varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2012 käynnistettiin jatkuvuuteen tähtäävä kestävän kehityksen prosessi.

Toimintaa tukemaan perustettiin kestävän kehityksen ohjausryhmä ja keke-yhdyshenkilöverkosto, johon kuuluu edustaja kaikista varhaiskasvatuksen yksiköistä. Ohjausryhmä kartoittaa vuosittain lasten kanssa toteutetut ”keke-tavat ja –toiminnat”. Henkilöstöä on koulutettu ja tehty yhteistyötä eri tahojen, kuten mm. jätehuollon, puhtauspalvelun, energialaitoksen, talotoimen, kirjaston ja ruokapalvelun kanssa.

Oma kestävän kehityksen opas

Rauman varhaiskasvatus on laatinut oman oppaan helpottamaan arjen työtä ympäristökasvatuksen parissa.

– Keväällä 2015 valmistuneeseen oppaaseen pyydettiin mielipiteitä niin henkilöstöltä, vanhemmilta kuin lapsiltakin. Henkilöstö koulutettiin oppaan käyttöön ja sitä päivitetään jatkossa vuosittain, kertoo lastentarhanopettaja ja ympäristökasvattaja Eeva Aho.

Ympäristövastuullisten arvojen ja toimintatapojen välittyminen lapsille on tärkeää

keke opintoretki VapriikkiinRauman varhaiskasvatus haastaa siis muita kuntia vastaavaan toimintaan. Luonto- ja ympäristökasvatuksen tulee olla tärkeä osa lapsen arkea. Varhaiskasvatuksen tulee toimia kestävällä pohjalla, ympäristön kantokyvyn rajoissa.

– Järjestelmällisesti toteutettuna, yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa ilman erillistä projektirahoitusta, on kestävämmällä pohjalla. Työhön sitoudutaan oman työn ohessa eikä työlle ole projektille tyypillistä päättymispäivää rahoituksen loppumisen takia, vakuuttaa Tuija Kailaste.

Lue lisää >> Rauman haaste