Ideahaku Raki2-hankkeille käynnistyy: painopiste konkreettisissa vesiensuojelutoimissa

Etusivu / Kehityspolut / Lähivedet / Ideahaku Raki2-hankkeille käynnistyy: painopiste konkreettisissa vesiensuojelutoimissa

Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman (Raki) toinen vaihe on käynnistynyt osana pääministeri Sipilän hallituksen Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon -kärkihanketta.

Kärkihankkeen tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia myös Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä on Raki-ohjelman toinen vaihe vuosina 2016–2019 eli niin sanottu Raki2.

Raki-ohjelman tavoitteena on, että ravinteita – erityisesti fosforia ja typpeä – vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Itämereen.

Ideahaku 18.3.2016 – 18.4.2016

Ympäristöministeriö käynnistää Raki-ohjelman toisen vaiheen järjestämällä ideahaun seuraavista teemoista:

  1. Vesiin päätyneiden ravinteiden sieppausta ja poistamista sekä hyötykäyttöön palauttamista käsittelevien menetelmien jalkauttaminen käytäntöön
  2. Kierrätysravinnepohjaisten lannoitevalmisteiden kehittäminen ja käyttökokeilut
  3. Yhdyskuntien jätevesikäsittelyprosessien tehostaminen, erityisesti ravinteiden talteenoton ja hyötykäytön näkökulmasta
  4. Kuormituksen vähennystoimien ja uusien menetelmien peltolohkokohtainen kohdentaminen ja kokeilu
  5. Veneilyn jätehuoltojärjestelmien huollon ja ylläpidon kehittäminen, ml. ravinteiden hyötykäyttö

Tällä hakukierroksella painotetaan laajoja vaikuttavia hankkeita, joissa tehdään yhteistyötä loppukäyttäjän kanssa. Hankkeiden valinnassa painotetaan lisäksi muutakin laaja-alaista yhteistyötä ja laadukasta viestintää osana hanketta. Tavoitteena on, että hankkeet tähtäävät vaikuttaviin, konkreettisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin ja tehokkaaseen ravinnekierrätykseen. Pelkkiä tutkimushankkeita ei ohjelmasta rahoiteta.

Lue lisää >> Ympäristöministeriö