Putsarilta hyötykäyttöön

Etusivu / Ajankohtaiset / Putsarilta hyötykäyttöön

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen jätevesilaitoksen hankintaprosesseissa on haastavaa, mutta mahdollista.

Esimerkkinä Turun seudun puhdistamo Oy

Turun seudun puhdistamo Oy käynnisti vuonna 2015 osana jätevesilietteen jatkokäsittelyn hankintaprosessia kehitystyön, jonka tavoitteena oli lisätä laitoksen hankintaosaamista ravinnekierrätyksen ja energiatehokkuuden laadullisten tekijöiden kytkemiseksi lietteenkäsittelyhankintaan. Tilanne oli uusi eikä valmiita malleja ollut käytettävissä.

Laadullisten ympäristökriteerien liittäminen julkiseen hankintaan koetaan usein riskinä. Uudenlaisesta hankinnasta tai hankintamenettelystä valitetaan herkästi. Valittaminen johtaa helposti hankinnan viivästymiseen, ja viivästynyt hankinta on sekä taloudellinen että toiminnallinen riski laitokselle. Lisäksi laatutekijöiden mukaantuloa ei saa tehdä kustannustehokkuutta huonontamalla, koska loppumaksajina hankinnassa ovat kyseisen alueen asukkaat.

Laadullisten kriteerien liittäminen hankintaan vaatii vielä kehitystyötä

Laadullisten tekijöiden liittäminen hankintaan oli koko hankintaprosessin vaativin vaihe. Kyseessä oli myös riskienhallinnan kannalta hankinnan merkittävin osa. Tavoitteena oli tarkastella energia- ja ravinnetasetta sekä hiilidioksidipäästöjä kolmen potentiaalisen lietteenkäsittelyn ratkaisun kannalta; mädätys, kompostointi ja poltto.

Ravinnetase jätettiin lopulta hankintakriteereistä ja lopullisesta tarjouspyynnöstä pois liian epävarman todentamisen vuoksi. Laitos ei voi millään todentaa, miten ravinteet todella hyödyntyvät palvelun aikana: ei saada täsmällistä tietoa tuotteiden käytöstä, ei tunneta tarkalleen kasvien hyötykäyttömekanismia ja -astetta lietteiden ravinteille.

Lopputuloksena hyvä hankinta ja malli muille jätevesilaitoksille

Prosessi oli monimutkainen ja aikaa vievä, mutta panostus hankinnan suunnitteluun, kehittämiseen ja rakentamiseen kannatti. Turun seudun puhdistamo Oy:lle vaativasta hankintaprosessista oli merkittävää hyötyä, yhtiö lisäsi hankintaprosessin aikana hankintaosaamistaan käynnissä olleen hankinnan lisäksi myös muiden vastaavien julkisten hankintojen toteuttamiseksi tulevaisuudessa. Kaikki laitoksen sisäiset tavoitteet täyttyivät prosessin lopputuloksena. Laadulliset kriteerit pystytiin liittämään lietteenkäsittelypalveluun edellistä palvelujaksoa selvästi paremmin ja lisäksi hanke saatiin toteutettua ilman oikeusmenettelyjä.

Lietteenkäsittelypalvelusta palautuvalle typpikuormalle määritettiin ehdoton raja-arvo. Ravinnekierron edistämisen lisäksi Turun seudulle tästä voidaan pitkällä jänteellä olettaa tulevan hyötyä myös vähentyneen mereen kulkeutuvan ravinnekuormituksen kautta. Turun seudun puhdistamon väki uskoo, että hankinta toimii hyvänä mallina myös muille jätevesilaitoksille.

Lue lisää >> Ravinneneutraali kunta -hanke

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *