Porin joukkoliikenteessä kuljetaan puhtaasti uusiutuvalla polttoaineella

Etusivu / Ilmasto / Porin joukkoliikenteessä kuljetaan puhtaasti uusiutuvalla polttoaineella
Porin joukkoliikenteessä kuljetaan puhtaasti uusiutuvalla polttoaineella

Porissa vuonna 2020 tieliikenteen päästöt kattoivat reilun kolmasosan kaikista kulutuksen päästöistä, joten liikkuminen on asumisen kulutuspäästöjen ohella merkittävässä osassa kaupungin päästöjakaumaa. Yksityisautoilun sijasta esimerkiksi joukkoliikenne on liikkumismuotona ympäristöystävällinen ja ilmastolle kestävämpi valinta.

Porin joukkoliikenteessä on hyödynnetty jo useamman vuoden ajan uusiutuvaa biodieseliä kaluston polttoaineena. Porin Linjat vaihtoi vuonna 2019 kaiken käyttämänsä polttoaineen uusiutuvaan biodieseliin, jonka seurauksena joukkoliikenteen CO2-päästöt vähenivät jopa 90 % aiempaan verrattuna.

Ajokilometrejä Porin Linjoilla kertyy vuosittain noin 2,4 miljoonaa kilometriä (2022) ja polttoainetta kuluu noin miljoona litraa vuodessa. Vuonna 2018 Porin kaupungin tekemän esiselvityksen mukaan vastaavilla ajomäärillä polttoainevaihdon päästövähennys vastaa suuruudeltaan noin 1800 henkilöauton vuosittaisia CO2–päästöjä, kun henkilöauton keskimääräinen päästö on 149,6 g/km ja ajomäärä on 10 000 kilometriä vuodessa.

Rivi busseja.

Polttoaineen vaihto on helppo toteuttaa

Biodieselin käyttö ei vaadi suuria muutoksia kalustoon itsessään, vaan biodieseliä tankataan ajoneuvoihin normaalin dieselin tapaan. Tällöin vaihto on helppo toteuttaa ilman suuria investointeja kaluston tai tankkausjakelun uusintaan. Porin Linjojen varikolla on biodieselin tankkaamiseen oma pisteensä.

Merkittävien CO2–päästövähennysten lisäksi biodiesel myös palaa normaalia dieseliä paremmin ja puhtaammin, jolloin myös muiden lähipäästöjen kuten typen oksidien ja pienhiukkaspäästöjen määrä vähenee. Vaihdolla on siis positiivinen vaikutus ilmastoa lämmittävien hiilidioksidipäästöjen vähenemisen lisäksi myös kaupungin paikalliseen ilmanlaatuun.

Kuskin tervehdys bussin ikkunasta.

Porin kaupunkikonserniin kuuluvalla Porin Linjoilla on tällä hetkellä käytössään kaikkiaan 52 linja-autoa, joista yhtä sähköbussia lukuun ottamatta kaikki käyttävät polttoaineenaan biodieseliä. Polttoaineen vaihto onkin ollut yksi Porin kaupungin HINKU- teoista.

Pori on HINKU-kaupunkina sitoutunut vähentämään päästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoden 2007 tasoon. Kaupunki on ollut mukana tukemassa polttoainevaihdosta rahoittamalla kalliimman biodieselin lisäkustannuksia verrattuna fossiiliseen dieseliin.  Porin kaupunki ja Porin Linjat myös aktiivisesti kannustavat kaupunkilaisia joukkoliikenteen käyttöön toteuttamalla yhteistyössä muun muassa ilmaisen joukkoliikenteen teemaviikkoja esimerkiksi koulujen loma-aikoina.

Lisätiedot

Jarno Valtanen, toimitusjohtaja | jarno.valtanen@porinlinjat.fi | 044 701 2934 |

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *