PaikkaOppi projektialustana

Etusivu / Kehityspolut / Lähivedet / PaikkaOppi projektialustana
PaikkaOppi projektialustana

vesistomalli

Karttapohjainen alusta monialaisiin projekteihin

PaikkaOppi (www.paikkaoppi.fi) on useita kouluaineita ja niiden integrointia tukeva paikkatiedon verkkopohjainen oppimisympäristö. Se toimii mainiosti monialaisten oppimiskokonaisuuksien projektialustana. Oppijat voivat tallentaa kartalle omia ympäristöhavaintoja, -kokemuksia ja projektien tuloksia joko yksin tai yhdessä ja jakaa niitä haluamalleen ryhmälle. Karttaesitykset voivat liittyä eri laajuisiin alueisiin: lähiympäristöön, omaan kuntaan, maakuntaan tai koko Suomeen.

PaikkaOpin kartta-aineistot, pedagogiset työkalut ja oppimateriaalit ovat kaikille käyttäjille maksuttomia. Näin oppilaitoksilla on tasavertaiset mahdollisuudet aineistojen hyödyntämiseen. Käyttäessään PaikkaOpin materiaaleja ja työkaluja koulujen ei myöskään tarvitse investoida erillisiin paikkatieto-ohjelmiin ja karttoihin.

Kuva: Virpi Hirvensalo

PaikkaOpin käyttöönoton helpottamiseksi on olemassa kuvalliset ohjeet ja video-ohjeet sekä valmiita tehtävämalleja eri oppiaineisiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin alakoulusta lukioon. Tehtävämalleja on ulkona oppimiseen, pieniin tutkimusprojekteihin, kartta-alustan käytön opetteluun ja pieniin pähkinöihin. Näihin kaikkiin löytyvät linkit lopusta.

PaikkaOppi tulee uudistumaan keväällä 2018. Muutoksista kerrotaan vuoden vaihteen jälkeen PaikkaOpin verkkosivuilla ja Facebookissa.

mittaustuloksiaPaikkaOppi voi toimia Koulujemme lähivedet -työkaluna

PaikkaOppi sopii hyvin alustaksi esimerkiksi vesistöntutkimusprojekteihin. Tätä testattiin Turun Luostarinvuoren 9. luokkalaisten kanssa vesistötutkimuksen projektissa. Oppilaat keräsivät vesinäytteet kotiensa lähellä sijaitsevista vesistöistä. Ne analysoitiin Mobiililaboratorion laitteilla seuraavana päivänä koulussa. Tulokset visualisoitiin PaikkaOpin kartta-alustalle yhteiseksi karttaesitykseksi, minkä ansiosta projektin tuloksista oli helppoa keskustella lopuksi yhdessä. Opettajina kurssilla toimivat biologian ja maantiedon opettajat Ari Kalske ja Minna Hämäläinen.

Luostarinvuoren vesitutkimusprojekti oli näkyvästi mukana PaikkaOpista tehdyllä videolla, jonka voi katsoa Youtubesta (linkki alla).

PaikkaOppi: www.paikkaoppi.fi
Käyttöohjeet: http://www.paikkaoppi.fi/fi/paikkaoppi/oppimisympariston-kaytto-2/
Tehtävämallit: http://www.paikkaoppi.fi/fi/tehtavat/
Esittelyvideo: https://youtu.be/AgOSFAhxAR4
PaikkaOppi Facebookissa: facebook.com/paikkaoppi/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *