Työkaluja vesimittauksiin

Etusivu / Ajankohtaiset / Työkaluja vesimittauksiin
Työkaluja vesimittauksiin

Vesimittaukset on yläkouluun suunnattu oppimiskokonaisuus, jossa oppilaat pääsevät itse tutkimaan lähivesistöjensä tilaa nykyaikaisten mittalaitteiden avulla. Se on yksi kolmesta Lounais-Suomen LUMA-keskuksen tarjoamasta mobiililaboratoriosta.

vesiominaisuuksien mittausta lammesta Paimio syksy 2016 Mobiililaboratorio-hanke
Yläkoululaiset mittaavat veden ominaisuuksia paikallisesta lammesta.

Vesistön tila riippuu useasta tekijästä, jotka riippuvat ihmisen vaikutuksen lisäksi lähiympäristön geologiasta ja vuodenajasta. Suorittamalla toistuvia mittauksia voidaan tarkastella esimerkiksi ihmisen osuutta nitraattipitoisuuksiin viljelyaikana, lämpötilan ja jääpeitteen vaikutusta happipitoisuuteen, sekä soistumisen vaikutusta happamuuteen.

Mittauksista tuotetaan paikkatietoa, joka on avoimesti kaikkien käytettävissä. Näin opettajat ja oppilaat voivat tarkastella omia ja muidenkin mittaustuloksia sekä hyödyntää tätä opetuksessa. Näin omien lähivesistöjen tilan tutkimusta voidaan laajentaa omasta lähijoesta lähialueen muihin jokiin ja järviin. Kokonaisuuden keskeisin tavoite on nuorten ympäristökasvatus, joka kohdistuu ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen sekä lisää kiinnostusta oman lähialueen ympäristön tilaan.

opettajien koulutus Luostarivuoren koulussa 032017 Mobiililaboratorio-hanke
Opettajat tutustuvat vesimittausten laitteistoon Luostarivuoren koulussa keväällä järjestetyssä tilaisuudesssa.

LUMA-keskus tarjoaa valmiin mittauskokonaisuuden, johon sisältyy muun muassa happi- ja nitraattipitoisuuden, happamuuden ja sameuden mittaaminen. Kokonaisuutta voi vapaasti muokata omaan opetukseen sopivaksi lisäämällä omia mittauksia tai jättämällä joitakin mittauksia pois. Muokaten tämä kokonaisuus sopii myös alakoululaisille ja lukiolaisille. Käytännössä mittaukset yhdistävät kaikkia opetettavia luonnontieteitä – niin biologiaa ja maantietoa kuin fysiikkaa ja kemiaakin.

Tarvittava materiaali ja ohjeet löytyvät Lounais-Suomen LUMA-keskuksen sivuilta. Mikäli koululla ei ole tarvittavia mittalaitteita, on opettajilla myös mahdollisuus lainata vaadittavat mittalaitteet Lounais-Suomen LUMA-keskukselta.

Lue lisää
>> LUMA-keskuksen Vesimittaukset-oppikokonaisuus
>> Lounais-Suomen LUMA-keskus (etusivu)

VS_Ely_koulu_lv_bann_300x120px

Ota kantaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *