Koulujemme lähivedet

Oppia ja elämyksiä lähiveden äärellä

Koulujemme lähivedet -toimintamallissa koulu valitsee oman lähivetensä ja oppilaat tekevät sen äärelle tutkimusretkiä lukuvuoden aikana. Paikallisia yrityksiä, järjestöjä ja yhdistyksiä voi kutsua yhteistyöhön suunnittelemaan, tukemaan ja toteuttamaan toimintaa.

Aihetta kannattaa laajentaa useaan oppiaineeseen. Käsitöissä voidaan rakentaa tutkimusvälineitä, äidinkielessä työstää vesiuutisia ja historiassa tutkia paikallista vesihistoriaa. Mahdollisuudet ovat moninaiset. Kukin koulu räätälöi itselleen sopivan toteutusmallin.

Rauma haastaa mukaan

Rauman koulut haastavat muut Lounais-Suomen koulut mukaan Koulujemme lähivedet -toimintaan. Tällä sivustolla haluamme alueellisina toimijoina olla tukemassa toiminnan leviämistä. Uutisoimme, jaamme materiaalia ja välitämme kokemuksia.

Järjestämme tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia kokemusten vaihtoon. Rauman lisäksi verkostoomme ovat tähän mennessä liittyneet Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, Valonia, Puhdas Merivesi (Rauma), Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turun yliopisto), PaikkaOppi (Turun kaupunki), Saaristomeren biosfäärialue, Åbolands naturskola (Natur och Miljö rf), Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry, Pidä Saaristo Siistinä ry, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus.

Vastaa Rauman haasteeseen


Haasteeseen vastanneet

Mistä aloitamme?

Sivistystoimenjohtaja:
"Haluan käynnistää toiminnan kouluissamme"

Opettaja:
"Meidän koulu on kiinnostunut"

Toimitusjohtaja:
"Yrityksemme haluaa tukea tätä toimintaa"

Lue lisää

Koulujemme lähivedet

Koulujemme lähivedet -ryhmä kokemusten vaihtoon

 

Käytä tunnusta!

Koulujemme lähivedet -logo

Koulujemme lähivedet -tunnus on kaikkien toimintamallia toteuttavien ja edistävien käytettävissä. Vie logo nettisivuillenne ja linkitä tälle sivulle, käytä somekuvia somettaessasi aiheesta, tulosta juliste seinälle.

Tunnus esim. nettisivulle (jpg, 300x120 pxl)
Tunnus, läpinäkyvä (png, 2596x929 pxl)
Somekuva 1 (jpg, 1000x1000 pxl)
Somekuva 2 (jpg, 1000x1000 pxl)
Somekuva 3, ruotsinkiel. (jpg, 1000x1000 pxl)
Juliste (jpg, 3508x4961 pxl)

 

Ruissalossa kerättiin uusia ideoita reppuun

Synkänmusta kostea marraskuinen päivä ei pelottanut Koulujemme lähivedet -koulutukseen osallistujia. Ruissaloon kokoonnuttiin 27.11.2019 yli 30 hengen

Vaikuta vesiin -linkki

Lainaa mikroskooppeja maastoon

Lounais-Suomen LUMA-keskus tarjoaa koulujen ja muidenkin kiinnostuneiden käyttöön maastoon mukaan otettavia käsikäyttöisiä mikroskooppeja. Mikrosko

Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelma rantautuu kouluihin!

Teistäkö seuraava Siisti Biitsi -kummikoulu? ”Se on jotenkin rentouttavaa ja jännää, koska ei koskaan tiedä, mitä voi löytää.” ”On kivaa olla tekemä

Vesitestilaukku haasteeseen vastanneille

Varsinais-Suomen ELY-keskus lahjoittaa Koulujemme lähivedet -haasteeseen vastanneille laukun koululaisten lähivesien tutkimuskäyttöön. Laukun välineil

Vaihda kokemuksia facebook-ryhmässä

Koulujemme lähivedet -facebook-ryhmässä vaihdetaan kokemuksia toiminnan toteuttamisesta. Kerro, mitä teillä on suunnitteilla ja mitä olette tehneet...

Vesiötökkäkorteilla vesitutkimuksiin - nu också på svenska!

Koulujen lähivesitoimintaa varten laadituissa Valonian vesiötökkäkorteissa esitellään 18 yleistä vesiselkärangatonta lajia tai lajiryhmää. Korttien el

Oppimispolku ympäristötutkimukseen

Suomen ympäristökeskuksen ja Rauman opettajakoulutuslaitoksen yhteistyössä syntynyt Oppimispolku ympäristötutkimukseen -raportti antaa mallin lähivesi

Tiederisteily SciCruise jälleen huhtikuussa

Tervetuloa tieteen pariin SciCruiselle Itämeren aalloille! Lounais-Suomen LUMA-keskus järjestää yhdessä Åbo Akademin, Upsalan ja Tukholman Yliopist

Kalaherkut haltuun -hanke tutustuttaa kotimaiseen kalaan

Kalaherkut haltuun -hankkeessa koululaiset perkaa, paistaa ja maistaa kotimaista kalaa sekä tutustuvat kalaruuan alkulähteille Satakunnassa kev

Tahvion koulussa innokasta lähiluontoilua

Vastasimme ensimmäisenä raisiolaisena kouluna Rauman vesihaasteeseen ja siitä lähti liikkeelle toteuttamamme luonto- ja ympäristöaiheinen oppimiskokon

Valonian hanke kannusti lähivesi-opetukseen

Valonian hanke toi onnistuneesti lähivesiteeman koulujen arkeen ja opetussisältöön Valonian toteuttamassa ”Koulujemme lähivedet Varsinais-Suome

Vattenforskare till skolan - Vesitutkija vieraili kouluissa

Vattenforskare till skolan Auraåstiftelsen erbjöd i maj 2019 skolorna längs Aura ås avrinningsområde möjligheten att ta del av en lektion i terräng

Opastusta Vesitesti-laukun käyttöön videolla

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry on tuottanut YouTube-videon, joka ohjeistaa Suomen ympäristökeskuksen kokoaman Vesitesti-lauku...

I Knattelabbet undersökte barnen vattenkvaliteten / Lapset tutkivat veden laatua kesäisessä Korppoossa

I Knattelabbet undersökte barnen vattenkvaliteten i Korpoström under hela sommaren   Knattelabbet är ett marinbiologilabb för barn i Skär

Turun ekotukitoiminta lisää lähivesitietoisuutta

Turun kaupunkikonsernin ekotukitoiminta on vastannut Koulumme lähivedet -haasteeseen. Tarkoituksena on lisätä kaupungin henkilöstön tietoisuutta lähiv...

Opiskelijat pohtivat ympäristöahdistusta ja Koulujemme lähivedet -mallin toteuttamista

Sain kutsun Turun yliopistolle Maantiede kouluopetuksessa -kurssille esittelemään Ympäristö Nyt -verkkopalvelua ja erityisesti Koulujemme lähivedet -y

Työkaluja vesimittauksiin

Vesimittaukset on yläkouluun suunnattu oppimiskokonaisuus, jossa oppilaat pääsevät itse tutkimaan lähivesistöjensä tilaa nykyaikaisten mittalaitteiden

Ihan pihalla! -hankkeessa oppilaat olivat ympäristöntutkijoita

Ihan pihalla! - digikärkihanke innosti perusopetuksen opettajia ja oppilaita koulujen lähiympäristön tutkimiseen vuosina 2016-2018. ”Tuntui iha

Ilmiöpohjaista, elämyksellistä oppimista Tuorlassa

Turun yliopiston tiedekeskus Tuorla on paikka monitieteelliselle ilmiöpohjaiselle ja elämykselliselle oppimiselle. Tuorlan erikoisuuksina ovat planeta

Meren tilan parantamiseksi tarvitaan jatkotoimia

Meren tilan parantamiseksi tarvitaan jatkotoimia osoittaa uusi tila-arvio ...

Reaaliaikaista vedenlaatutietoa

Uuden VESIMITTARI-palvelun (www.ymparisto.fi/vesimittari) avulla kaikki kiinnostuneet voivat seurata Lounais-Suomen jokien vedenlaatua kahdeksalla mit

Tarmokas etsintäoperaatio: narut ja köydet

Maaliskuisena iltapäivänä Rauman ranskalaisen koulun 5-6 -vuotiaat paneutuivat erääseen erityiseen roskaantumisharmiin, köysiin ja naruihin. Kun kyse

Rohdaisten koulu veden äärellä

Raumalainen 13.5.2017 Rohdaisten koulun oppilaat esittelivät näytteenottotaitojaan Pyhärannan kirkon rannassa. Koululaisista paistoi aito innostus.

Muurlan koulussa paneudutaan vesiteemaan isosti

Muurlan koulussa Salossa opiskellaan kevään aikana koko koulun voimin vesiteemaa. Opiskelun keskiössä on oma lähijärvi, Ylisjärvi, jonka rantaan k...

Vesiasiaa voi käsitellä monesta vinkkelistä - materiaalia ideointiin

Koulujemme lähivedet -toiminta luo monentyyppisiä mahdollisuuksia vesiasioiden käsittelyyn perusopetuksessa. VELHO-hankkeen vesikoulutoiminnassa vuosi...

PaikkaOppi projektialustana

Karttapohjainen alusta monialaisiin projekteihin PaikkaOppi (www.paikkaoppi.fi) on useita kouluaineita ja niiden integrointia tukeva paikkatied...

Lähivesitutkimus kouluarkea Raumalla

Meremme tähden –projekti on uudistanut raumalaista koulumaailmaa. Kaikki lähti liikkeelle paikallisen puhtaan veden puolesta puhuvan Raimo Vahannon eh

Lähivedet -toiminta innostaa kouluja

Koulujemme lähivedet -haasteeseen on vastannut tähän mennessä yksitoista Lounais-Suomen koulua. Näistä seitsemän ilmoittautui mukaan hiihtolomaviikon

Asiantuntemusta ja tutkimusapua tarjolla

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa kouluille mahdollisuutta tutkituttaa kustannuksitta veteen ja vesiympäristöihin liittyvän opetuksen yh

Kanali auki meritaimenille

Satakunnan kansa 30.9.2017 Koululaiset ja vapaaehtoiset siivosivat Rauman Kanalia talkoilla. Tärkein tavoite oli avata esteetön reitti meritaim...

Koulut innolla mukaan lähivesien tutkintaan

Liedon Tarvasjoen koululla kokoontui keskiviikkona 8.3. lähes 40 henkilöä kuulemaan ja keskustelemaan lähivesien seurannan ja tutkimisen ottamisesta o...

Särkisalon koulu on hyödyntänyt tutkimuslaukkua

Särkisalon koulussa Salossa on otettu ELY-keskuksen lahjoittama vesitutkimuslaukku innokkaasti käyttöön. Kevään aikana on retkeilty koululaisten kanss

Ihan pihalla! -hanke tekee oppilaista ympäristöntutkijoita

Opetushallituksen tämän hetken mittavimmassa digikärkihankkeessa Ihan pihalla! koululaiset pääsevät tekemään tutkimustyötä maastossa, kirjaimellisesti

Mobiililaite avuksi koulujen vesitutkimuksiin

WWF tarjoaa koulujen käyttöön kaksi maksutonta mobiilioppimateriaalia. Mobiililaite tukee havaintojen tekoa ja tallentamista. Tuhansien järvien maa

Aurajoki-ilmiö Mustanojan koulussa

Mustanojan koulu järjesti ilmiöviikon aiheella Aurajoki toukokuussa 2017. Ilmiöviikko toi mukavaa vaihtelua tavalliseen kouluarkeen niin oppilaiden ku

Sukeltajajuniorit ryhtyvät vesitutkimuksiin

Saaristomeren sukeltajien lasten ja nuorten snorkkelisukelluskerho ottaa Koulujemme lähivedet -haasteen vastaan ja ryhtyy tutkimaan veden laatua kesäi

Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa -hanke

Valonia on käynnistänyt syyskuussa 2017 hankkeen, jossa innostetaan ja tuetaan Varsinais-Suomen peruskouluja ottamaan käyttöön Koulujemme lähivede...

Lähivesien tutkimus käynnistyy Kaarisillan koulussa

Kaarisillan yhtenäiskoulu Porissa vastaa Rauman kaupungin haasteeseen ja on käynnistämässä Koulumme lähivedet –toimintaa. Toimintasuunnitelmat ovat jo

Koulut tarttuivat haasteeseen

Turun Lyseon koulu ja Eurajoen yhteiskoulu vastasivat Rauman Koulujemme lähivedet –haasteeseen. Tarkoituksena on tutkia itsevalittua lähivesikohdetta ...

Koulujemme lähivedet 8.3. -tilaisuuden esitykset

Koulujemme lähivedet -tilaisuuteen Liedon Tarvasjoelle kokoonnuttiin 8.3.2017 kuulemaan ja keskustelemaan Raumalta alkunsa saaneesta Koulujemme lähive

Teijon koulu mukana lähivesitutkimuksessa

Teijon kansallispuiston keskellä on luontopainotteinen Teijon koulu, joka vastasi Rauman Koulujemme lähivedet -haasteeseen. - Osallistuminen tä

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Nina Myllykoski, tiedotus, koordinointi p. 0295 022 768 info(a)ymparistonyt.fi

Sanna Kipinä-Salokannel, vesiasiantuntemus p. 0295 022 879 sanna.kipina-salokannel(a)ely-keskus.fi

Maria Yli-Renko, VELMU (vedenalainen meriluonto) p. 0295  023 020 jolanda.linsen(a)ely-keskus.fi

Aurajokisäätiö

Sinikka Paulin p. 040 553 7409 sinikka.paulin(a)aurajoki.net

Lounais-Suomen LUMA-keskus

Turun yliopisto Katja Puutio p. 040 847 1317 katja.puutio(a)utu.fi

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry

Joni Holmroos p. 050 338 3998 joni.holmroos(a)lsvsy.fi

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry

Outi Kaski-Laakso p. 040 755 2784 outi.kaski-laakso(a)kalatalouskeskus.fi

PaikkaOppi

Turun kaupunki, sivistystoimiala Tietokone opetuksessa - TOP-keskus Virpi Hirvensalo p. 040 197 1393 virpi.hirvensalo(a)turku.fi

Paimionjoki-yhdistys

Sanna Vesa p. 0400 211 857 sanna.vesa(a)paimio.fi

Pidä Saaristo Siistinä ry

Siisti Biitsi -ohjelma Julia Jännäri p. 040 455 7251 julia.jannari(a)pssry.fi

 

Puhdas Merivesi, Rauma

Raimo Vahanto p. 040 533 0196 vahanto(a)gmail.com

Saaristomeren biosfäärialue

Katja Bonnevier p. 040 356 2655 katja.bonnevier(a)pargas.fi

Suomen ympäristökeskus

Jari Silander p. 0295 251 638 jari.silander(a)ymparisto.fi

Valonia

Jarkko Leka p. 040 197 2265 jarkko.leka(a)valonia.fi

Åbolands naturskola (Natur och Miljö rf)

Emilia Nordling p. 045 270 0314 abolandsnaturskola(a)naturochmiljo.fi

Koulujemme lähivedet -uutisviesti

Tilaa uutisviesti:

  • info@ymparistonyt.fi