Koulujemme lähivedet

Oppia ja elämyksiä lähiveden äärellä

Koulujemme lähivedet -toimintamallissa koulu valitsee oman lähivetensä ja oppilaat tekevät sen äärelle tutkimusretkiä lukuvuoden aikana. Paikallisia yrityksiä, järjestöjä ja yhdistyksiä voi kutsua yhteistyöhön suunnittelemaan, tukemaan ja toteuttamaan toimintaa.

Aihetta kannattaa laajentaa useaan oppiaineeseen. Käsitöissä voidaan rakentaa tutkimusvälineitä, äidinkielessä työstää vesiuutisia ja historiassa tutkia paikallista vesihistoriaa. Mahdollisuudet ovat moninaiset. Kukin koulu räätälöi itselleen sopivan toteutusmallin.

facebook_kuvake[4]

Rauma haastaa mukaan

Rauman koulut haastavat muut Lounais-Suomen koulut mukaan Koulujemme lähivedet -toimintaan. Tällä sivustolla haluamme alueellisina toimijoina olla tukemassa toiminnan leviämistä. Uutisoimme, jaamme materiaalia ja välitämme kokemuksia.

Järjestämme tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia kokemusten vaihtoon. Rauman lisäksi verkostoomme ovat tähän mennessä liittyneet Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, Valonia, Puhdas Merivesi (Rauma), Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turun yliopisto), PaikkaOppi (Turun kaupunki), Saaristomeren biosfäärialue, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus.

Vastaa Rauman haasteeseen

 

Haasteeseen vastanneet

 

 

Koulujemme lähivedet -uutisviesti
1/2019
4/2018 3/2018 2/2018 1/2018

Tahvion koulussa innokasta lähiluontoilua

Vastasimme ensimmäisenä raisiolaisena kouluna Rauman vesihaasteeseen ja siitä lähti liikkeelle toteuttamamme luonto- ja ympäristöaiheinen oppimiskokon

Vesiötökkäkorteilla vesitutkimuksiin - nu också på svenska!

Koulujen lähivesitoimintaa varten laadituissa Valonian vesiötökkäkorteissa esitellään 18 yleistä vesiselkärangatonta lajia tai lajiryhmää. Korttien el

Ihan pihalla! -hankkeessa oppilaat olivat ympäristöntutkijoita

Ihan pihalla! - digikärkihanke innosti perusopetuksen opettajia ja oppilaita koulujen lähiympäristön tutkimiseen vuosina 2016-2018. ”Tuntui iha

Kevät 2019 -bonus vesitestilaukkuun nopeimmille haasteeseen vastanneille

Varsinais-Suomen ELY-keskus lahjoittaa Koulujemme lähivedet -haasteeseen vastanneille laukun koululaisten lähivesien tutkimuskäyttöön. Laukun välineil

Mistä aloitamme? 

Sivistystoimenjohtaja:
"Haluan käynnistää toiminnan kouluissamme"

Opettaja:
"Meidän koulu on kiinnostunut"

Toimitusjohtaja:
"Yrityksemme haluaa tukea tätä toimintaa" 

Lue lisää

 

 

Vaikuta-vesiin

Käytä tunnusta!

VS_Ely_koulu_lv_tunnus läpinäkyvä

Koulujemme lähivedet -tunnus on kaikkien toimintamallia toteuttavien ja edistävien käytettävissä. Vie logo nettisivuillenne ja linkitä tälle sivulle, käytä somekuvia somettaessasi aiheesta, tulosta juliste seinälle.

Tunnus esim. nettisivulle (jpg, 300x120 pxl)
Tunnus, läpinäkyvä (png, 2596x929 pxl)
Somekuva 1 (jpg, 1000x1000 pxl)
Somekuva 2 (jpg, 1000x1000 pxl)
Somekuva 3, ruotsinkiel. (jpg, 1000x1000 pxl)
Juliste (jpg, 3508x4961 pxl)

 

Tarmokas etsintäoperaatio: narut ja köydet

Maaliskuisena iltapäivänä Rauman ranskalaisen koulun 5-6 -vuotiaat paneutuivat erääseen erityiseen roskaantumisharmiin, köysiin ja naruihin. Kun kyse

Opiskelijat pohtivat ympäristöahdistusta ja Koulujemme lähivedet -mallin toteuttamista

Sain kutsun Turun yliopistolle Maantiede kouluopetuksessa -kurssille esittelemään Ympäristö Nyt -verkkopalvelua ja erityisesti Koulujemme lähivedet -y

Oppimispolku ympäristötutkimukseen

Suomen ympäristökeskuksen ja Rauman opettajakoulutuslaitoksen yhteistyössä syntynyt Oppimispolku ympäristötutkimukseen -raportti antaa mallin lähivesi

Opastusta Vesitesti-laukun käyttöön videolla

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry on tuottanut YouTube-videon, joka ohjeistaa Suomen ympäristökeskuksen kokoaman Vesitesti-lauku...

Työkaluja vesimittauksiin

Vesimittaukset on yläkouluun suunnattu oppimiskokonaisuus, jossa oppilaat pääsevät itse tutkimaan lähivesistöjensä tilaa nykyaikaisten mittalaitteiden

PaikkaOppi projektialustana

Karttapohjainen alusta monialaisiin projekteihin PaikkaOppi (www.paikkaoppi.fi) on useita kouluaineita ja niiden integrointia tukeva paikkatied...

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Nina Myllykoski, tiedotus, koordinointi
p. 0295 022 768
info(a)ymparistonyt.fi

Sanna Kipinä-Salokannel, vesiasiantuntemus
p. 0295 022 879
sanna.kipina-salokannel(a)ely-keskus.fi

Jolanda Linsén, VELMU (vedenalainen meriluonto)
p. 0295  023 064
jolanda.linsen(a)ely-keskus.fi

Valonia
Jarkko Leka
p. 040 197 2265
jarkko.leka(a)valonia.fi

Aurajokisäätiö
Sinikka Paulin
p. 040 553 7409
sinikka.paulin(a)aurajoki.net

Paimionjoki-yhdistys
Sanna Vesa
p. 0400 211 857
sanna.vesa(a)paimio.fi

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Joni Holmroos
p. 050 338 3998
joni.holmroos(a)lsvsy.fi

Lounais-Suomen LUMA-keskus
Turun yliopisto
Jaakko Lamminpää
p. 044 592 8696
jaakko.lamminpaa(a)utu.fi

PaikkaOppi
Turun kaupunki, sivistystoimiala
Tietokone opetuksessa - TOP-keskus
Virpi Hirvensalo
p. 040 197 1393
virpi.hirvensalo(a)turku.fi

Saaristomeren biosfäärialue
Katja Bonnevier
p. 040 356 2655
katja.bonnevier(a)pargas.fi

Puhdas Merivesi, Rauma
Raimo Vahanto
p. 040 533 0196
vahanto(a)gmail.com

Suomen ympäristökeskus
Juhani Kettunen
p. 040 673 5066
juhani.kettunen(a)ymparisto.fi

Turun ekotukitoiminta lisää lähivesitietoisuutta

Turun kaupunkikonsernin ekotukitoiminta on vastannut Koulumme lähivedet -haasteeseen. Tarkoituksena on lisätä kaupungin henkilöstön tietoisuutta lähiv...

Ilmiöpohjaista, elämyksellistä oppimista Tuorlassa

Turun yliopiston tiedekeskus Tuorla on paikka monitieteelliselle ilmiöpohjaiselle ja elämykselliselle oppimiselle. Tuorlan erikoisuuksina ovat planeta

Vesiasiaa voi käsitellä monesta vinkkelistä - materiaalia ideointiin

Koulujemme lähivedet -toiminta luo monentyyppisiä mahdollisuuksia vesiasioiden käsittelyyn perusopetuksessa. VELHO-hankkeen vesikoulutoiminnassa vuosi...

Koulujemme lähivedet on facebookissa

Koulujemme lähivedet - toiminta on saanut oman Facebook-sivun. Sivu on tarkoitettu erityisesti Koulujemme lähivedet -toimintaa toteuttavien kokemusten

Muurlan koulussa paneudutaan vesiteemaan isosti

Muurlan koulussa Salossa opiskellaan kevään aikana koko koulun voimin vesiteemaa. Opiskelun keskiössä on oma lähijärvi, Ylisjärvi, jonka rantaan k...

Rohdaisten koulu veden äärellä

Raumalainen 13.5.2017 Rohdaisten koulun oppilaat esittelivät näytteenottotaitojaan Pyhärannan kirkon rannassa. Koululaisista paistoi aito innostus.

Meren tilan parantamiseksi tarvitaan jatkotoimia

// // // // Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa // // // ...

Reaaliaikaista vedenlaatutietoa

Uuden VESIMITTARI-palvelun (www.ymparisto.fi/vesimittari) avulla kaikki kiinnostuneet voivat seurata Lounais-Suomen jokien vedenlaatua kahdeksalla mit

Lähivesitutkimus kouluarkea Raumalla

Meremme tähden –projekti on uudistanut raumalaista koulumaailmaa. Kaikki lähti liikkeelle paikallisen puhtaan veden puolesta puhuvan Raimo Vahannon eh

Lähivedet -toiminta innostaa kouluja

Koulujemme lähivedet -haasteeseen on vastannut tähän mennessä yksitoista Lounais-Suomen koulua. Näistä seitsemän ilmoittautui mukaan hiihtolomaviikon

Kanali auki meritaimenille

Satakunnan kansa 30.9.2017 Koululaiset ja vapaaehtoiset siivosivat Rauman Kanalia talkoilla. Tärkein tavoite oli avata esteetön reitti meritaim...

Koulut innolla mukaan lähivesien tutkintaan

Liedon Tarvasjoen koululla kokoontui keskiviikkona 8.3. lähes 40 henkilöä kuulemaan ja keskustelemaan lähivesien seurannan ja tutkimisen ottamisesta o...

Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa -hanke

Valonia on käynnistänyt syyskuussa 2017 hankkeen, jossa innostetaan ja tuetaan Varsinais-Suomen peruskouluja ottamaan käyttöön Koulujemme lähivede...

Ihan pihalla! -hanke tekee oppilaista ympäristöntutkijoita

Opetushallituksen tämän hetken mittavimmassa digikärkihankkeessa Ihan pihalla! koululaiset pääsevät tekemään tutkimustyötä maastossa, kirjaimellisesti

Teijon koulu mukana lähivesitutkimuksessa

Teijon kansallispuiston keskellä on luontopainotteinen Teijon koulu, joka vastasi Rauman Koulujemme lähivedet -haasteeseen. - Osallistuminen tä

Vesipäiviä Aurajoen varrella

Aurajokisäätiö tarjoaa keväällä 2018 Aurajoen valuma-alueella ilmaista Vesitutkijaa koululle Toteutustapana voi olla veden tutkimukseen liittyvä o

Asiantuntemusta ja tutkimusapua tarjolla

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa kouluille mahdollisuutta tutkituttaa kustannuksitta veteen ja vesiympäristöihin liittyvän opetuksen yh

Mobiililaite avuksi koulujen vesitutkimuksiin

WWF tarjoaa koulujen käyttöön kaksi maksutonta mobiilioppimateriaalia. Mobiililaite tukee havaintojen tekoa ja tallentamista. Tuhansien järvien maa

Sukeltajajuniorit ryhtyvät vesitutkimuksiin

Saaristomeren sukeltajien lasten ja nuorten snorkkelisukelluskerho ottaa Koulujemme lähivedet -haasteen vastaan ja ryhtyy tutkimaan veden laatua kesäi

Koulujemme lähivedet 8.3. -tilaisuuden esitykset

Koulujemme lähivedet -tilaisuuteen Liedon Tarvasjoelle kokoonnuttiin 8.3.2017 kuulemaan ja keskustelemaan Raumalta alkunsa saaneesta Koulujemme lähive

Koulut tarttuivat haasteeseen

Turun Lyseon koulu ja Eurajoen yhteiskoulu vastasivat Rauman Koulujemme lähivedet –haasteeseen. Tarkoituksena on tutkia itsevalittua lähivesikohdetta ...

Särkisalon koulu on hyödyntänyt tutkimuslaukkua

Särkisalon koulussa Salossa on otettu ELY-keskuksen lahjoittama vesitutkimuslaukku innokkaasti käyttöön. Kevään aikana on retkeilty koululaisten kanss

Lähivesien tutkimus käynnistyy Kaarisillan koulussa

Kaarisillan yhtenäiskoulu Porissa vastaa Rauman kaupungin haasteeseen ja on käynnistämässä Koulumme lähivedet –toimintaa. Toimintasuunnitelmat ovat jo

Aurajoki-ilmiö Mustanojan koulussa

Mustanojan koulu järjesti ilmiöviikon aiheella Aurajoki toukokuussa 2017. Ilmiöviikko toi mukavaa vaihtelua tavalliseen kouluarkeen niin oppilaiden ku