MAL-sopimusmenttelyn arviointi tehty

Etusivu / Ilmasto / MAL-sopimusmenttelyn arviointi tehty

Maankäyttöä, asumista ja liikennettä ohjaavia MAL-sopimuksia arvioiva selvitys on valmistunut. Arviointi pitää MAL-sopimuksia hyvänä keinona edistää kestävää yhdyskuntakehitystä suurimmilla kaupunkiseuduilla.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Niiden tavoitteena on rakentaa ilmastoviisaita kaupunkiseutuja, lisätä asuntotuotantoa helposti saavutettavilla alueilla ja kasvattaa kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen osuutta liikenteestä.

Arviointi sisältää 22 suositusta, joissa kehotetaan vahvistamaan muun muassa aiheen asiantuntijuutta sekä MAL-sopimusmenettelyn läpinäkyvyyttä, demokraattisuutta ja legitimiteettiä.

Ympäristöministeriön tiedote 8.6.2022 (ym.fi)

Julkaisu VN 2022:47 Edunvalvonnasta yhteisen hyvän tavoitteluun (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *