Maisemahistoriakartat 

Maisemahistoriakartat

Paula Saarento, tutkija, Turun museokeskus

Maisemahistoriakartoiksi on Varsinais-Suomen alueellisessa vastuumuseossa (ent. maakuntamuseo) ryhdytty kutsumaan vanhojen, pääasiassa 1700–1800-luvun vaihteen, isojakokarttojen pohjalta sähköisesti piirrettyjä maisemahistorian rakennetta kuvaavia karttoja. Niiden avulla voidaan havainnollistaa ja paikallistaa mm. vanhojen kylätonttien, peltojen, niittyjen ja myllyjen sijainti ja tieurien kulku sekä tutkia rakennusten suhdetta historialliseen ympäristöönsä.

Kartat on tuotettu Varsinais-Suomen alueellisessa vastuumuseossa erilaisten kehittämisprojektien yhteydessä. Alkuperäisten vanhojen karttojen digitaaliset kuvat on asetettu peruskarttojen päälle ja karttakuviot ja merkit on vektoroitu paikkatieto-ohjelmassa. Vanhat kartat ja niihin kuuluvat asiakirjat on tutkittu ja tietosisältö on kirjattu taulukkoon karttamerkkien yhteyteen. Karttojen tiedot saadaan näin yksilöityä mm. nimistön osalta.

Taulukkoon kirjataan karttamerkit, lähdekartat selityksineen, alkuperäisen kartan nimi ja sijainti, talon tai torpan tms. nimi, isojakolitterat, nykyinen nimi, kylä, kunta, digitoijan nimi ja digitointivuosi sekä projekti ja projektiaika. Työ on hidasta ja aikaa vievää, mutta tuloksena on monipuolista käyttäjäkuntaa palveleva aineisto, jonka tietosisältö ei vanhene ja jota voidaan hyödyntää tausta-aineistona kaikissa kulttuuriympäristöön, paikallishistoriaan, maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä hankkeissa.

Maisemahistoriakarttoja voi tutkia mm. Lounaistiedon karttapalvelussa. Aineisto on avointa ja sen voi ladata Lounaistiedon dataportaalista. Lähes kaikista Varsinais-Suomen kunnista on tehty maisemahistoriakartat, mutta joiltakin alueilta ne vielä puuttuvat.

Tulosta artikkeli tästä

Kuvassa on vaaleanbeige kartta. Merkinnät mustalla ja vasemmassa ylänurkassa myös vihreällä.

Ote Hiittisten, nykyisin Kemiönsaaren kuntaan kuuluvan Högsåran kylän isojakokartasta vuosilta 1787-1896. Kuva: Turun museokeskus, 2010.Ote Hiittisten, nykyisin Kemiönsaaren kuntaan kuuluvan Högsåran kylän isojakokartasta vuosilta 1787-1896. Kuva: Turun museokeskus, 2010.

Kuvassa on kuva tietokoneen ruudulla. Alla on monivärinen digitalisoitu kartta ja sen päällä on vaaleanharmaa ja sinireunainen ponnahdusikkuna, jossa kartan tiedot on kerrottu taulukkomuodossa.

Digitalisoitu karttalehti Högsåran kylästä on asetettu vastinpisteiden avulla peruskartan päälle. Karttakuviot on piirretty vanhan kartan pohjalta ja siihen liittyvät asiakirjatiedot taulukoitu. Näin maisemarakennetta voidaan tarkastella yksilöidysti. Vanhasta kartasta (1787-96) nähdään mm. Högsåran talojen suurehko määrä sijainteineen, laiturit kylän lahdessa, kylätiet jotka noudattelevat nykyisin pitkälti samoja linjoja, niityt ja pienet pellot sekä vanha tuulimyllyn paikka. Kuva: Paula Saarento, Turun museokeskus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *