Lounais-Suomi edelläkävijänä hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Etusivu / Lounais-Suomi edelläkävijänä hiilineutraaliin yhteiskuntaan
Haaste 6.4.2017
 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen Hinku-kunnat – Laitila, Loimaa, Masku, Mynämäki, Pori, Rauma ja Uusikaupunki, yhdessä Turun kaupungin kanssa – haastavat Pariisin ilmastosopimuksen hengessä kaikki Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnat ja muut toimijat tavoittelemaan yhdessä ja yhteistyössä hiilineutraalia Lounais-Suomea vuoteen 2040 mennessä, ja laatimaan tiekartan 80 prosentin päästövähennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.
 
Maakunnan liitot, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus SYKE antavat vahvan tukensa tavoitteen toteutumiselle.
 
Päämäärään pyritään innovatiivisella kuntien, yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden yhteistyöllä sekä hyödyntämällä alueen omia luonnonresursseja ja osaamista sekä kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen tukea. Tavoitteena on kestävä elinvoimaisuus, jossa huomioidaan ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Keinoina ovat selkeät strategiset valinnat: uusiutuvaan energiaan siirtyminen, energiatehokkuus, kiertotalouden edistäminen, puhtaan teknologian kehittäminen ja avoin yhteistyö.
 
Hiilineutraalisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen nettovaikutus on nolla vuoden tarkastelujaksolla.
 
Haasteen mukana on annettu monia yhteistyötarjouksia
  • Hinku-kunnat ja Turun kaupunki (Hiilineutraali Turku 2040) ovat valmiita jakamaan kokemuksiaan ja suunnittelemaan yhdessä ja yhteistyössä tulevia ratkaisuja kaikkien kiinnostuneiden kanssa.
  • Varsinais-Suomen liitto ja Valonia ovat valmiita tuottamaan alueellisia tietoaineistoa, vahvistamaan kumppanuusfoorumia ja tarjoavat tukea tiekartan valmisteluun ja toteutukseen. Valonia myös tukee kuntia käytännön energia- ja ilmastotoimenpiteiden suunnittelussa.
  • Satakuntaliitto edistää hiilineutraaliutta osana maakuntansa aluekehitystyötä.
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus on valmis järjestämään työpajoa, ekskursioita ja muita tarpeellisia tilaisuuksia, jotta tiedon vaihto ja yhteinen suunnittelu toteutuu. ELY-keskus jakaa aktiivisesti tietoa tässä ylläpitämässään Ympäristö Nyt -palvelussa.
  • Suomen ympäristökeskus SYKE on valmis tukemaan tiedollisesti ja viestinnällisesti hiillineutraalisuuteen pyrkiviä edelläkävijäalueita ja -kuntia. Yhdessä voimme esimerkein osoittaa, että ilmastonmuutoksen haaste on käännettävissä myös mahdollisuudeksi.
 

OTA HAASTE VASTAAN

haasteareena

Hiilineutr LS 060417
Rauman kaupungitalolle kokoontui 6.4.2017 merkittävä joukko päättäjiä ja asiantuntijoita keskustelemaan yhdessä asetettavasta tavoitteesta.