Kulturmiljöverkstad i Korpo/ Kulttuuriympäristötyöpaja Korppoossa 28.2.

Etusivu / Ajankohtaiset / Kulturmiljöverkstad i Korpo/ Kulttuuriympäristötyöpaja Korppoossa 28.2.
Kulturmiljöverkstad i Korpo/ Kulttuuriympäristötyöpaja Korppoossa 28.2.

Vilken är enligt dig en beaktansvärd byggnad, häftigaste utsiktsplats, mest tilltalande landskap, samlingsplats som väcker minnen, vackraste rutt, ett fabriksområde, fulaste plats eller mest skrämmande plats i Korpo?

Kjölingby Teija Mustonen 2016, TMK (Turun museokeskuksen arkisto)Kulturmiljöverkstad i Korpo, Kommunalgården tisdagen den 28 februari 2017 kl. 18. Kom och diskutera din egen kulturmiljö och påverka!

I Åboland, vår gemensamma kulturmiljö ‐projektet görs ett kulturmiljöprogram i samarbete med Egentliga Finlands landskapsmuseum, Curatio byggnadsvårdsförening i Åboland rf, invånarna och andra lokala aktörer. Programmets målsättning är att ta fram den befintliga kulturmiljön samt olika sätt att utnyttja och utveckla denna på ett hållbart sätt.

I Kommunalgården hölls i november 2016 en invånarträff, vari kom fram många utnyttjandesätt, bl.a. att på nytt ta i bruk gamla stigar och rutter, att lyfta fram berättelser och historia, att iståndstätta den gamla fiskehamnens igenvuxna dike, att märka ut fornminnen och en stig, var det skulle finnas utmärkt olika fornminnen i anslutning till stigen. Till slut kom vi övenrens om att ordna en ny träff under vårvintern, så att vi kunde diskutera och besluta om hur dessa ärenden kan vidare utvecklas. Nu är den stunden kommen! Korpos eget kulturmiljöprogramär ett sätt att gynna konkreta åtgärder.

Fritt inträde! Varmt välkomna alla! Kasffeservering!

 

Mikä sinun mielestäsi on merkityksellisin rakennus, huikein näköalapaikka, miellyttävin maisema, muistoja herättävä kokoontumispaikka, kaunein reitti, pysäyttävin tehdasalue, rumin paikka tai pelottavin kolkka Korppoossa?

Kirkko KorppooTeija Mustonen 2016, TMK (Turun museokeskuksen arkisto)Kulttuuriympäristötyöpaja Korppoossa, Kommunalgårdenissa tiistaina 28.2.2017 klo 18. Tule keskustelemaan omasta kulttuuriympäristöstäsi ja vaikuta!

Turunmaa, yhteinen kulttuuriympäristömme ‐hankkeessa tehdään kulttuuriympäristöohjelmaa yhteistyössä Varsinais‐Suomen maakuntamuseon, Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curatio ry:n sekä asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ohjelman tavoitteena on tuoda esiin olemassa olevaa kulttuuriympäristöä, sekä tapoja hyödyntää ja kehittää sitä kestävällä tavalla.

Kommunalgårdenissa pidettiin marraskuussa 2016 asukastilaisuus, jossa tuli esille monia kulttuuriympäristön hyödyntämisideoita mm. vanhojen polkujen ja reittien uudelleen käyttöönottoa, tarinoiden ja historian esilletuontia, vanhan kalasataman melkein umpeenkasvaneen ojan kunnostamista, muinaisjäännösten merkitsemistä ja polku, jonka varrelle olisi merkitty millaisia muinaisjäännöksiä reitillä on. Lopuksi sovittiin uudesta tapaamisesta kevättalvella, jotta voitaisiin keskustella ja päättää, miten näitä asioita lähdetään viemään eteenpäin. Nyt on se hetki! Korppoon oma kulttuuriympäristöohjelma on keino edistää konkreettisia toimenpiteitä.

Vapaa pääsy! Lämpimästi tervetuloa! Kahvitarjoilu!

Paula Saarento, tutkija, projektin johtaja
Varsinais‐Suomen maakuntamuseo
paula.saarento@turku.fi
puh. 040707 5104

Marianne Hemgård, toiminnanjohtaja
Curatio r.y.
puh. 050375 3595
marianne.hemgard@parnet.fi

Teija Mustonen, tutkija
teija.mustonen@turku.fi

Facebook: Turunmaa yhteinen kulttuurympäristömme