Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma

Etusivu / Kulttuuriympäristö / Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma

Satakunnan kulttuuriympäristötyöohjelman 2020 tavoitteena on
vakiinnuttaa kulttuuriympäristö osaksi arjen arvoja.
 

Satakunnan kulttuuriympäristöohjelman 2020 tavoitteet

Ohjelma päivitetään vuoden 2020 aikana.

Tieto ja tietoisuus

 • Lisätään tutkimustietoa
 • Tieto on helposti saatavissa
 • Kulttuuriympäristökasvatus on osa koulujen opetusohjelmaa
 • Ymmärretään hyvin hoidetun kulttuuriympäristön merkitys

 

Toimenpiteet 2020

Korjausrakentaminen ja hoito

 • Hyödynnetään rahoitusta tarkoituksenmukaisesti
 • Tietoa ja osaamista on helposti saatavissa
 • Vuoropuhelu eri alan ammattilaisten välillä on säännöllistä ja toimivaa

 

Toimenpiteet 2020

Osana maankäytön suunnittelua

 • Hoidetaan kulttuuriympäristöä ohjelmapohjaisesti
 • Maankäytön suunnittelu perustuu ajantasaisiin selvityksiin
 • Vuorovaikutus asukkaiden ja kaavoittajien välillä on aktiivista
 • Täydennysrakentaminen on laadukasta vanhassa kulttuuriympäristössä ja uudet kulttuuriympäristöt ovat laadukkaita

 

Toimenpiteet 2020

Satakunnan kulttuuriympäristö-työryhmä KULTU

KULTU-ryhmään kuuluu edustajia kulttuuriympäristön hoidon parissa työskentelevistä alueellisia organisaatioista, kuten ELY-keskus, Satakuntaliitto ja Satakunnan Museo.

Ryhmä toimii valmistelu-, keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina erilaisissa ajankohtaisissa kulttuuriympäristön hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös kulttuuriympäristöohjelman laatiminen ja päivittäminen.