Ohjelmassa on työpajoja, jotka tarjoavat ideoita Koulujemme lähivedet -toiminnan toteuttamiseen sekä ala- että yläkouluikäisille. Mukana ovat LUMA-keskus, Ruissalon luontokoulu, Natur och Miljö rf, Kalatalouskeskus, Valonia, VELMU/ELY-keskus ja PaikkaOppi. Lisäksi ohjelmaan on varattu aikaa kokemusten vaihtoon osallistujien kesken. Keskustelua virittää muutama esimerkki toteutuksesta. Koulutus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!

Ohjelma

13.45 – 14.00 Kahvitarjoilu

14.00 – 14.10 Tervetuloa!

14.15 – 16.00 Työpajat: Toteutusideoita ja -vinkkejä Koulujemme lähivedet -toimintaan (3*30 min/työpaja)

14.15 – 14.45

Vedenalainen luonto leikkien tutuksi
Jolanda Linsén
VELMU-ohjelman puitteissa on laadittu erilaisia tehtäväkokonaisuuksia kouluille, joiden avulla tuodaan vedenalaista meriluontoa esille eri leikkien ja tehtävien avulla. Työpajassa esitellään tehtäväkokonaisuuksien kirjo, keskittyen alakouluille suunnattuihin kokonaisuuksiin. Ohjelmaan kuuluu mm. seuraavien kokonaisuuksien esittelyt: liikeleikki, jossa opitaan vedenalaisista merilajeista liikkeiden ja eleiden kautta, minun vedenalainen meriluonto, jossa tutustutaan meriluontoon oman mielikuvituksen kautta ja arvaa kuka leikki, jossa tutustutaan vedenalaisiin lajeihin ja elinympäristöihin sosiaalisen leikin kautta.

Syväsukellus makeaan veteen – Materiaaleja ja innostusta ulkonaoppimiseen
Emilia Nordling, Natur och Miljö rf
Vi prövar på ett urval av lekar, övningar och undersökningar från Natur och Miljös nya material för uteundervisning En djupdykning i sötvatten. Vi bekantar oss t.ex. med sötvattnens djur- och växtliv, arternas ekologi samt vattnets kretslopp. Målgruppen är lärare i åk 5-6. Materialet är en del av projektet Freshabit Life IP.
Kokeilemme joukon leikkejä, harjoituksia ja tutkimuksia Natur och Miljö:n uudesta ulko-opetusmateriaalista Syväsukellus makeaan veteen. Tutustumme niiden avulla mm. makean vesien lajistoon, niiden ekologiaan sekä veden kiertokulkuun. Kohderyhmänä on erityisesti alakoulun 5-6-luokkien opettajat. Materiaali on osa Freshabit Life IP-hanketta.
Huom. työpaja toteutetaan ulkona, joten pukeudu sen mukaisesti.
Linkki opetusmateraaleihin: https://naturochmiljo.fi/malgrupper/larare/freshabit/undervisningsmaterial/

14.50 – 15.20

Mikroskopointipaja
Jarkko Leka, Valonia, Katja Puutio,  LUMA-keskus
Tule työpajaan tutustumaan maastoon mukaan otettaviin kannettaviin mikroskooppeihin. Pajassa opetellaan mikroskooppien käyttö ja tutkitaan niiden avulla erilaisia veden eliöitä. Mikroskoopit ovat mainio apu niin kasvien kuin eläintenkin rakenteiden tutkimiseen aina alakoulusta lukioon saakka. Lounais-Suomen LUMA-keskus lainaa kyseisiä mikroskooppeja maksutta koulujen käyttöön.

15.25 – 15.55

Veden eliöt tutkien, leikkien ja taiteillen
Nina Puistovaara, Ruissalon luontokoulu
Ruissalon luontokoulun työpajassa perehdytään erilaisiin näytteenotto- ja tutkimusvälineisiin sekä saadaan vinkkejä omien vastaavien välineiden valmistamiseen yksikertaisista materiaaleista. Lisäksi päästään testaamaan vesikiikareita kasvihuoneen jättilumme-altaalle, opitaan vesieliöiden ekologiasta toiminnallisten leikkien avulla ja tutustutaan lajien monimuotoisuuteen taiteen keinoin.

Lähivesiprojektien tulokset helposti kartalle PaikkaOpilla
Virpi Hirvensalo, PaikkaOppi
PaikkaOppi –palvelu on uudistunut entistä helppokäyttöisemmäksi! Voit tallentaa sekä maastossa että sisällä kartta-alustalle havaintojasi, esimerkiksi lähivesiprojektin tuloksia kuvina ja sanoina. Erillistä sovellusta ei tarvitse ladata laitteelle ja sisäänkirjautuminen hoituu Wilma-tunnuksella. Opettaja voi hyödyntää valmiita tehtävämalleja tai tehdä oman tehtävän, joka jaetaan oppilaille lyhyellä koodilla. Aiempaa osaamista karttapalveluiden käyttöön et tarvitse!

16.00 – 16.10 Vesitutkimusten sähköiset tallennusmahdollisuudet, Jarkko Leka, Valonia

16.10 – 17.00 Kokemusten vaihtoa
Muutama esimerkki Koulujemme lähivedet -toiminnan toteutuksesta ja yhdistämisestä eri hankkeisiin ja ohjelmiin sekä vapaata keskustelua.
Puheenvuorot:
– Armfeltin koulu (Salo) ja Vihreä lippu -ohjelma
– Tahvion koulu (Raisio) ja Siisti Biitsi -ohjelma
– Säkylän yhteiskoulu ja Kalaherkut haltuun -hanke

17.00 Biodiversiteettiyksikkö tarjoaa mahdollisuuden tutustua Kasvitieteellisen puutarhaan (maksuton)

Koulutus Facebookissa: https://www.facebook.com/events/423652231617474/?active_tab=discussion 

Ohjelmaan saattaa tulla vielä pieniä lisäyksiä/muutoksia.

Ilmoittautuminen ti 19.11.2019 mennessä osoitteessa: https://bit.ly/2oQ5rrj