Interreg Central Baltic -rahoitusohjelman haku syksyllä

Etusivu / Ajankohtaiset / Interreg Central Baltic -rahoitusohjelman haku syksyllä

Interreg Central Baltic -rahoitusohjelman neljäs ja viimeinen rahoitushaku on auki 15.10.-16.11.2018

Interreg Central Baltic -rahoitusohjelma toimii vuosina 2014-2020 pyrkien vahvistamaan Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin välistä yhteistyötä Itämeren maina. Viimeinen rahoituskierros on tämän vuoden lopussa ja rahoitusta on tarjolla ainakin 8 miljoonaa euroa, ehkä enemmänkin riippuen loppuvien projektien tuomien säästöjen määrästä. Rahoituskierros on rajattu yksivaiheinen haku, jossa avataan vain osa rahoitusprioriteettien erityiskohteista. Jokaisesta erityiskohteesta rahoitetaan vähintään yksi hanke.

Rahoituskierroksella haussa ovat erityisesti seuraaviin teemoihin liittyvät hankkeet:

  • Uudet yhteistyöyritykset osallistujamaiden välillä (New Central Baltic knowledge intensive companies)
  • Viennin edistämiseen keskittyvät yritykset (More exports by the Central Baltic companies to new markets)
  • Luonnon- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen kestävässä matkailussa (Natural and cultural resources developed into sustainable tourist attractions)
  • Ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantaminen (Aim is to improve transport flows of people and goods)
  • Useamman hyötyminen maiden välisestä yhteistyöstä (More people benefiting from stronger Central Baltic communities)

Aiheet on rajattu melko tiukiksi ja hakemuksen pitää liittyä suoraan johonkin aiheeseen. Hakijana voi toimia julkiset toimijat eri asteilla (valtiolliset, maakunnalliset, kunnalliset ja paikalliset toimijat) tai yksityiset toimijat. Suuret yritykset eivät ole mahdollisia partnereita rahoitushaussa. Jokaiseen teemaan haetaan vähintään kaksi eri maista olevaa toimijaa.

Haun aikataulu

Hankeidean kehittäminen kannattaa aloittaa heti. Haku tehdään sähköisellä eMonitoring System -lomakkeella 15.10.2018-16.11.2018 (haku sulkeutuu klo 15.00 Suomen aikaa). Rahoitettavat hankkeet valitaan vuoden 2019 maaliskuussa, joten hanke voi alkaa aikaisintaan 1.4.2019. Projektien tulee päättyä viimeistään 30.6.2021.

Paras tapa edetä hankeidean kanssa on ottaa yhteyttä kansalliseen kontaktipisteeseen. Kontaktipiste tarjoaa perustietoa ohjelmasta ja auttaa hankekumppanien etsinnässä. Central Balticin Suomen kontaktipisteenä toimii Jaakko Ranta (jaakko.ranta@uudenmaanliitto.fi, +358 40 5750962).

Rahoitushausta kiinnostuneille tahoille järjestetään myös hakuseminaari Tallinnassa 28.8.2018. Ilmoittautuminen hakuseminaariin on nyt auki (lisätietoa).

Lue lisää:

> Interreg Central Baltic -ohjelman kotisivut

> Tietoa rahoituskierroksesta ja teemoista

> Ohjeita hakemuksen täyttämiseen

> Aikaisemmin rahoitettuja projekteja